ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה אהרון נגד שב"ס :

1


בתי המשפט

בימ"ש לעניינים מינהליים נצרת

עעא000793/08

בפני:

כב' השופט דני צרפתי

תאריך:

18.1.09

בעניין:

יהודה אהרון

תמי אולמן

העותר

נ ג ד

1. שרות בתי הסוהר

2. משטרת ישראל

המשיבים

החלטה

העותר מלין בעתירה שבנדון על כך שהמשיב אינו משלבו בטיפול יעודי לעברייני מין, אינו מעניק לו טיפול תרופתי לדיכוי היצר המיני וכן אינו משלבו בסבב חופשות.

העותר שפוט פלילי, נדון למאסר של 4 שנים בגין עבירות מין בקטין, כפוף לסוגיית חופשותיו בחוו"ד מב"ן להערכת מסוכנותו המינית, והוא מסווג בקטגוריה א'.

כעולה מכתב התשובה העיקרי ועל פי חוות דעת גורמי מב"ן, אובחן העותר כסובל מפדופיליה, כאשר על פי חוות דעת ד"ר בירגר יש להעניק לעותר טיפול תרופתי (בתרופת הדקפפטיל), כפוף לבדיקה רפואית מתאימה.

לעניין שילובו בטיפול, העריכו גורמי מב"ן כי בשל היות העותר אנאלפבית, לא ניתן לשלבו בטיפול והוא לא יוכל לבצע משימות רבות במהלך הטיפול.

למועד כתב התשובה המקורי, טרם הוצגה עמדת גורמי מב"ן לסוגיית חופשותיו.

בדיון מיום 23.11.08 הושלמו טיעוני הצדדים.

ב"כ העותר טען כי העותר למרות האישום העיקרי טרם החל לקבל את הטיפול התרופתי כשלמשפחתו נמסר כי הוא יקבלו רק בשליש האחרון של המאסר.

ב"כ העותר פרט באשר לחיוניות ההליך הטיפולי כשאין חולק שהעותר זקוק לכך, ובאשר לצורך למצות ניסיון לשלבו בטיפול על אף מגבלותיו, תוך ציון שבתחומים אחרים השתלב העותר בתוכנית הדורשת הכנת מטלות, ובהצלחה.

בהקשר זה גם ציין ב"כ העותר כי העותר סיים 12 שנות לימוד, סיים שירות צבאי מלא ועבר מבחנים לקבלת רישיון נהיגה על הכרוך בכך;

בסוגיית החופשות, לא הציג ב"כ העותר כל טעון, מתוך הבנה, כי ללא הליך טיפולי ולו חלקי, אין מקום לעסוק בסוגיית החופשות, לרבות לאחר שאובחן כסובל מפדופיליה.

על פי המלצת בית המשפט, ביקשה המשיבה להשלים ברורים על דרך של הגשת כתב תשובה משלים.

לאחר עיכובים ודחיות, מבלי שהוצגה התייחסות גורמי מב"ן באשר לעיכובים במתן הטיפול התרופתי, על אף המלצות ד"ר בירגר, ניתנה החלטתי מיום 25.12.08 בה הוריתי כי יינתן לעותר הטיפול התרופתי לאלתר.

במסגרת כתב תשובה משלים מיום 5.1.09 הוצגה עמדת המשיבים למכלול הנושאים שבדיון;

באשר לטיפול התרופתי, אשרו גורמי מב"ן כי אכן אין מניעה להתחיל בטיפול התרופתי, מותנה בתוצאות בדיקות רפואיות.

בסוגיה זו לא רואה להוסיף על החלטתי מיום 25.12.08, כאשר כלל הבדיקות הרלוונטיות צריך ותושלמנה תוך 10 ימים, ככל שטרם הושלמו.

לסוגיית החופשות, צורפו חוות דעת מב"ן מיום 2.11.08 ומיום 4.1.09. על פי חוות הדעת, הערכת גורמי מב"ן הינה כי רמת מסוכנותו המינית של העותר הינה גבוהה גם לטווח הקצר ועל כן אין המלצה לשלבו בחופשות.

כפי שציינתי לעיל, אין בסיס לערער על הסבירות שבאמוץ הערכה זו, על רקע אבחון העותר כסובל מסטייה מינית פדופילית, כאשר לעת הזו טרם עבר העותר הליך טיפולי.

באשר לנושא שילובו של העותר בטיפול יעודי לעברייני מין (כשבנדון הוצגה השלמה מקצועית של קצינת טיפול ושיקום ע"פ הודעה משלימה מיום 8.1.09), חזרו המשיבים על עמדתם המקצועית כי העותר אינו מתאים לטיפול יעודי לעברייני מין בשל מגבלותיו, זאת הן במסגרות מב"ן והן במסגרות שב"ס.

לענין מסגרות מב"ן פורט בחוו"ד גורמי מב"ן מיום 4.1.09 כי הקבוצות הטיפוליות לעברייני המין לענייננו הינן קבוצות טיפוליות אינטנסיביות הנמשכות כשנה ומחצה והכוללים מפגשים שבועיים במהלכן מוטלות על המטופלים מטלות רבות הכרוכות בקריאה וכתיבה.

קבוצות אלו מתקיימות בשלב האחרון של הטיפול היעודי לעברייני מין כשהמסגרות הראשונות והמקדימות ביחס לקבוצות אלו ניתנות במסגרת שב"ס בלבד.

ביחס לעותר פורט כי מאחר ואינו יודע קרוא וכתוב הוא אינו עומד בתנאי הסף לשילובו בקבוצת מב"ן והוא לא יוכל להפיק ממנה כל תועלת.

בנדון גם הובהר כי המטלות המוטלות צריכות להתבצע ללא עזרה מגורם כלשהוא, לרבות גורם טיפולי.

לעניין מסגרות הטיפול של שב"ס, פירטה קצינת הטיפול את המסגרות הטיפוליות הייעודיות הרלוונטיות במתקני שב"ס, כאשר גם שם אחד הקריטריונים הנדרשים הינו ידיעת קרוא וכתוב, זאת על רקע מטלות הקריאה והכתיבה במסגרתם.

ביחס לעותר הובהר כי אכן כטענתו השתתף בעבר בקבוצה פסיכו-חינוכית לטיפול בעברייני מין בביס"ר צלמון, כאשר מנחות הקבוצה אפשרו לעותר להשתלב בקבוצה ולמלא את המטלות בסיוע חבריו לקבוצה, האמור כשלעצמו אושר כחריג ולאחר התייעצות והדרכה, אולם הליך כאמור אינו אפשרי בקבוצות הייעודיות שבדיון כיום.

ההבהרות והמגבלות המפורטות, אינן חורגות ממתחם הסבירות ולא מצאתי להתערב בהן, לרבות בזיקה למגבלות הביקורת השיפוטית ובפרט כשעסקינן בשקולים וההערכות מקצועית, אשר ההתערבות לגביהן נעשית באופן חריג ביותר, אשר עניינו של העותר אינו בא בגדרן.

בתאמה למכלול המפורט בהחלטה זו, אני דוחה את העתירה בכל הנוגע לסוגית החופשות וההתערבות בשאלת שילובו של העותר בטיפול יעודי לעברייני מין.

בשולי ההחלטה אוסיף כי מצופה מהמשיב כי ישכיל לשלב העותר בהליך טיפולי מתאים, לאורך יתרת תקופת מעצרו, כמתחייב מהאינטרס הפרטני והציבורי, בקידום הטיפול בעותר על רקע סטייתו המינית, לרבות על מנת שיהיה ניתן בעתיד, על יסוד ההתקדמות בהליך, לרבות הטיפול התרופתי, לבחון שינויים בהערכת מסוכנותו של העותר לטווח הקצר והארוך.

המזכירות תמציא את העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, 18 בינואר, 2009 (כ"ב בטבת תשס"ט), בהעדר.

צרפתי דני, שופט

מירי בן-עמי