ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגדלור זמן אמת בע"מ נגד רונט שירותי הסמכה בינלאומיים בע"מ :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא018924/08

בתיק עיקרי: תא 001641/06

בפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

16/01/2009

בעניין:

מגדלור זמן אמת בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

חזי כהן

המבקשת/הנתבעת 1

נ ג ד

רונט שירותי הסמכה בינלאומיים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

יוסי דוידוביץ

המשיבה/התובעת

החלטה

הנתבעת מבקשת להורות על סילוק התביעה על הסף בהעדר עילה, ובטענה שהתביעה טרדנית וקנטרנית. מלכתחילה, הוגשה התביעה גם כנגד מיכפל מיקרו מחשבים בע"מ, אך היא נדחתה בהסכמת הצדדים, במסגרת פסק דין חלקי מיום 2/11/08 (בש"א 19697/08).

על פי כתב התביעה, התובעת עוסקת בהתעדה והסמכה לתקני איכות בינלאומיים, הידועים כתקני ISO, והנתבעת עוסקת בייצור ושיווק מוצרים ושירותים בתחום מערכות ניהול ובקרת זמן בארגונים ומפעלים.

התובעת טענה, כי לקראת סוף שנת 2005, נודע לה כי הנתבעת עושה שימוש אסור בסמל ההתעדה שלה, על גבי פרסומים מסחריים, ומציגה עצמה כמוסמכת מטעם התובעת לתקן ניהול איכות ISO 9001:2000, וזאת על אף שהיא מעולם לא היתה לקוחה של התובעת, לא הותעדה על ידה וגם לא ניהלה עימה הידברות כלשהי לקבלת שירות. התובעת טענה, כי פניותיה אל הנתבעת בעניין זה לא הועילו, והיא לא הפסיקה את השימוש בסימן האמור. לטענת התובעת, הנתבעת שיתפה פעולה עם חברת מיכפל (שכאמור, צורפה גם היא כנתבעת בהליך), בקשר לפרסום הסימנים המפרים.

לכתב התביעה צורף עותק מבקשת התובעת לרישום סימן ה- ISO, שהוגשה לרשם סימני המסחר (נספח ב'). בנוסף, צורפו לתביעה עותקים מפרסומים של הנתבעות, שעל גביהם מופיעים הסימנים הנטענים כמפרים (נספחים ג' ו-ו').

ניתן להתרשם, כי הסימנים המופיעים על גבי פרסומי הנתבעת, אכן דומים לסימן התובעת, המופיע על גבי הבקשה לרישום סימן מסחר. הדימיון מתבטא בצורת העיגול שבה מופיע הסימן הכתוב וכן בזהות הכיתוב המופיע בו ובצורה שבה הוא מופיע (ISO 9001 לעומת ISO 9001:2000, בהתאמה). אין להתעלם מכך שבמהלך הדיון מיום 10/9/07 טען ב"כ הנתבעת , כי המסמך שצורף לכתב התביעה, אינו תואם למסמך המקורי. בתשובתו לתגובה בבקשה הנוכחית, הבהירה הנתבעת כי נספח ו' שצורף לכתב התביעה אינו אלא צילום של שני מסמכים יחד, באופן הנחזה להיות מסמך אחד. לטעמי, טענת הזיוף היא טענה עובדתית מובהקת שלא ניתן להכריע בה כעת, ללא בירורה הראייתי.

באופן רגיל, לא ראוי לסלק תביעה על הסף, כל עוד לא ניתן לשלול את עמדתם העובדתית של התובעים, ואת זכאותם הנטענת לקבלת הסעד הנתבע (רע"א 359/06 מועין נ' פרג' (26/4/06); רע"א 4499/06 ים אילת בע"מ נ' פייס (11/12/06)).

עם זאת, במסגרת הבקשה העלתה הנתבעת טיעונים כבדי משקל, שלאורם, אין זה הגיוני להותיר את התביעה כנגד הנתבעת, לפחות לא במתכונתה הנוכחית.

הנתבעת טוענת, כי היא בעלת תקן ISO, שניתן לה על ידי חברת IQC, שהיא חברה אחרת המוסמכת לאשר תקני ISO בישראל, ומדובר בסימני מסחר שונים לחלוטין. לטענת הנתבעת, עובדה זו עולה מנוסח התביעה.

בתגובתה, טוענת התובעת, כי היא מעולם לא טענה שהנתבעת מותעדת לתקני ISO 9001:2000, אלא רק שהיא מציגה עצמה ככזו, תוך הטעיית הצרכן, שכן מדובר בתקן הדומה לתקן הניתן על ידי התובעת.

מאחר שמתקבל הרושם כי המחלוקת בין הצדדים קשורה לאופן פרשנות הניסוח בתביעה, יש להביא את הדברים כלשונם (סעיף 14 לתביעה)-

"...בסמוך לפני הגשת כתב תביעה זה, הגיע לידי התובעת מידע, כי הנתבעת 1 מגדילה לעשות בכל הנוגע להטעיית הצרכן באשר בנוסף לכל האמור לעיל, היא גם מציגה עצמה, לחלופין, כבעלת תקן ISO 9001:2000 תחת אקרדיטציה של גופים מתעידים (בינ"ל) בשם BVQI ו- UKAS ובחסות התעדה והסמכה מקומית ע"י חברת IQC (אחת מהפעילות האחרות בשוק בו פועלת התובעת) וזאת באופן שמעלה חשד להטעיית הצרכנים גם בעניין זה והכל בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן והדין הכללי".

מכאן, כי ההכרעה בסוגייה העובדתית בעניין ההפרה הנטענת של סימני המסחר של התובעת, תלויה למעשה, באופן ההכרעה בשאלה, האם הנתבעת אכן היתה מותעדת לתקני ISO על ידי חברת IQC (כטענת הנתבעת), או שמא היא רק הציגה עצמה ככזו (כטענת התובעת). לטעמי, שאלה זו אינה ניתנת למענה ללא שמיעת עמדתה של חברת IQC, שאינה צד להליך הנוכחי. בנוסף, התרשמתי כי עמדת התובעת עצמה, כפי שהוצגה בכתב התביעה ובתגובתה לבקשה, אינה לגמרי אחידה.

מעל לכל, ניצבת העובדה הפשוטה, שהשאלה האם הנתבעת היתה מותעדת מטעם חברת IQC אינה קשורה להפרה הנטענת של סימני המסחר של התובעת, גם לא בריחוק. בהנחה שניתנת התעדה והסמכה מטעם חברת IQC לגורמים שונים (ונראה שעל כך אין מחלוקת), הרי שטענות הנתבעת בדבר התעדתה על ידי חברת IQC יוצרות לה חזית כנגד חברה זו, בעוד שהתובעת עצמה, אינה קשורה לכך. ככל שסימני ההתעדה הניתנים על ידי חברת ICQ דומים לאלו של התובעת, הרי שהנתבעת אינה קשורה לכך.

מכאן, כי אין יריבות בין הצדדים.

הבקשה מתקבלת, והתביעה כנגד הנתבעת נמחקת על הסף, בהעדר עילה ויריבות. התובעת תשא בהוצאות בסך 10,000 ₪ + מע"מ.

ניתנה היום כ' בטבת, תשס"ט (16 בינואר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו