ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מינהל מקרקעי ישראל נגד איירפורט סיטי בע"מ ואח' :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא018902/08

בתיק עיקרי: תא 001115/07

בפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

16/01/2009

בעניין:

מינהל מקרקעי ישראל

ע"י ב"כ עו"ד

ברנע

המבקש/הנתבע

נ ג ד

1. איירפורט סיטי בע"מ

2. קשת מלונאות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

פישלר

המשיבות/התובעות

החלטה

הנתבע מבקש להורות על "העברת הדיון" בהליך, או בעניין קביעת שווי בקרקע, אל השמאי הממשלתי.

על פי כתב התביעה, התובעת 1 יזמה בניית מתחם ליד נתב"ג. המתחם נחלק למגרשים שונים, ולכל אחד מהמגרשים הוקצו זכויות בנייה מסויימות בהתאם לתב"ע. בשלב מסויים, פנו התובעות לועדה המקומית לתכנון ולבנייה בבקשה להתיר את שינוי הייעוד של שניים מהמגרשים, והכינו תב"ע לצורך כך. לאחר מכן, ביקשו התובעות לקבל היתר בנייה על המגרשים, אלא שהנתבע דרש מהן תשלום דמי היתר נוספים בטענה ששינוי התב"ע הגדיל את ערכם. לפיכך, ובכדי שלא לעכב את קבלת היתר הבנייה שילמו התובעות לנתבע סכום של כ-3,862,656 ₪ והמציאו ערבויות בנקאיות בסך 1,287,552 ₪ . לאחר מכן, דרש הנתבע כי התובעות תשלמנה לו סכומים נוספים כדמי היתר, מאחר שלטענתו, ובהסתמך על חוות דעת שערכה השמאית דורית פריאל, הושבחה הקרקע בשווי של 3,490,000 ₪ . הסכום הנוסף שדרש הנתבע הוא 3,175,900 ₪ , המהווה 91% מסכום ההשבחה.

בכתב התביעה, מציינות התובעות, כי הן הגישו השגה על חיובן בדמי היתר נוספים על ידי הנתבע. ההשגה נדונה לפני השמאית המחוזית הגב' ששון, אשר דנה בטענותיהם הנגדיות של הצדדים, אך לא הכריעה באופן פוזיטיבי לגביהן, אלא קבעה-

"לפנינו שתי שומות, שתיהן אינן מבוססות על נתוני עסקאות או השוואות כלשהן, אותן נוכל לבדוק אחד הצדדים כלל לא נקב בשווי שלדעתו בשני המצבים זהה. המצב התכנוני החדש, לפיו ערכה שמאית ממ"י את שומתה, הינו כמסתבר מצב זמני וכבר עתה נמצאת בהכנה תכנית לשינויו. הצדדים עצמם לא הציגו ערכי שווי מנומקים, לא הביאו בפנינו כל נתונים אותם נועל לבדוק כדי להכריע בבעיית השווי בשני המצבים. אחד הצדדים אכן קבע ערכי שווי אך מסר כי אין בידו נתוני עסקות והשוואות להסביר ערכיו. הצד השני לא הציג עמדה נגדית בשאלת השווי בשני המצבים. יתרה מזו, המצב התכנוני עתיד להשתנות דבר שיחייב ממילא שמאות חדשה. לאור זאת אין אנו רואים מקום וצורך להכריע בנושא השווי בשני המצבים ולמעשה אין בפנינו גם שתי דעות בשאלת השווי בשני המצבים האמורים, אשר ביניהן נוכל להכריע".

התובעות טענו בתביעה, כי לאור האמור בחוות דעת שמאית זו, יש לחייב את הנתבע בהשבת הסכומים ששילמו התובעות כדמי היתר, וכן לחייבו בהשבת הערבויות הבנקאיות שהופקדו אצלו. לחלופין, עתרו התובעות לקבוע כי גובה דמי ההיתר אמור היה להיות 51% בלבד מערך ההשבחה הנטענת על ידי הנתבע.

בבקשה הנוכחית, טוען הנתבע, כי מאחר שהשמאית הממשלתית לא הכריעה באופן ענייני בעמדותיהם המנוגדות של הצדדים לגבי שאלת קיומה של השבחה ושווייה, הרי שקיימת הצדקה להחזיר אליה את הדיון כעת, לאחר ששונה המצב התכנוני.

על פי הנטען בבקשה, התובעת יזמה תוכנית חדשה החלה על מגרשים מסויימים, ובעקבות אישורה הגישה לנתבע בקשה להיתר בנייה לצורך מימוש זכויותיה. ביום 15/10/07 חתם הנתבע על הבקשה להיתר בנייה המאפשרת את קידום ההליך התכנוני. הנתבע מציין, כי לאחר מכן קבע השמאי הממשלתי את שווי הקרקע, ובהתאם לכך, ביום 6/2/08 שילמו התובעות סכום של 2,155,029 ₪ והפקידו ערבות בנקאית בסך 718,360 ₪ .

הנתבע טוען, כי ככל שהשמאית הממשלתית תקבע את שווי הקרקע בגין אישור התכנית נשוא התביעה, הרי כל שיוותר הוא לדון בשאלת זכאותו לגבות דמי היתר מהתובעות.

בתגובת התובעות הועלתה טענה מסויימת, חשובה לטעמי, ולפיה ביום 3/9/08 ניתנה על ידי השמאית הממשלתית החלטה בהשגה, ובה נקבע כי התוכנית העתידית אינה בגדר תוכנית משביחה והנתבע לא היה זכאי לגבות בגינה סכום כלשהו.

עיינתי בהחלטת השמאית, ונוכחתי כי בסיכומה נאמר, שקיימים מספר הבדלים בין התוכניות, אך בהיבט השמאי לא קיים הפרש שווי בערך הקרקע בין שתיהן, וגם אין הפחתה בערכן.

יש להניח, שכוונת הדברים היא, כי המקרקעין נשוא התביעה לא הושבחו בעקבות התכנית העדכנית. עם זאת, לא נאמר במפורש, כי על הנתבע להשיב לתובעות את דמי ההשבחה שנגבו מהן, וגם לא נאמר במפורש שהקרקע לא הושבחה, וקיים מקום למתן החלטה משלימה מפורשת מטעם השמאי הממשלתי, בעניינים אלה.

מאחר שהמקרה הנוכחי אינו מקים עילה לסילוק התביעה על הסף, אני מציע לצדדים להסכים על פנייה מחודשת ומשותפת לשמאי הממשלתי כאמור בטרם המשך בירור תובענה זו.

הצדדים יגבשו עמדה עד לישיבת קדם המשפט.

ניתנה היום כ' בטבת, תשס"ט (16 בינואר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו