ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רונן מילרד נגד יוסף לוי :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא013305/08

בתיק עיקרי: תא 001434/08

בפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

16/01/2009

בעניין:

עו"ד רונן מילרד

המבקש/הנתבע 3

נ ג ד

יוסף לוי

ע"י ב"כ עו"ד

ראובן כהן

המשיב/התובע

החלטה

הנתבע 3 מבקש לסלק את התביעה כנגדו על הסף, מפאת העדר עילה ויריבות.

בכתב התביעה נטען, כי במסגרת הסכם שנערך ביום 28/9/05, רכש התובע את זכויות החכירה של הנתבעים 1 ו-2 בדירה מסויימת בבת ים, תמורת 80,000$. במסגרת ההסכם, נקבע בין הצדדים כי כל המיסים, ההיטלים ותשלומי החובה העירוניים ישולמו על ידי הנתבעים 1 ו-2. בנוסף, התחייבו הנתבעים 1 ו-2 לחתום על כל המסמכים הדרושים לצורך רישום הזכויות בדירה על שם התובע, כשהיא נקיה מכל שיעבוד, עיקול או זכות צד ג'. התובע, מצידו, הפקיד בידי הנתבע 3 בנאמנות את יתרת התמורה בסך 20,000$. התובע טען, כי למרות שחלפו כמעט שלוש שנים ממועד עריכת ההסכם, טרם הומצאו כל האישורים הנדרשים לצורך העברת הזכויות בדירה על שמו. התובע ערך בירור אצל רשויות המס, והובהר לו שקיים חוב במס שבח, החל על הנתבעים 1 ו-2 , והמונע את קבלת האישור הדרוש לצורך העברת הזכויות. לטענתו, לא הועילו פניות חוזרות ונישנות אל הנתבעים 1 ו-2 בהקשר זה. באופן דומה, לא הועילו פניות חוזרות ונישנות אל הנתבע 3, בדבר חובתו לפעול להעברת הזכויות בדירה על שם התובע ובכלל זאת לשלם את חובות הנתבעים 1 ו-2 לרשויות המס מתוך כספי הנאמנות.

התובע עתר לחייב את הנתבעים בפיצוי המוסכם (הסכום שווה הערך בשקלים ל-5000$); מתן פסק דין האוכף על הנתבעים 1 ו-2 את חובתם להעברת הזכויות בדירה על שם התובע וחיוב הנתבעים 1 ו-2 בתשלום החובות לרשויות המס.

בנוסף, עתר התובע למתן סעדים מסויימים כלפי הנתבע 3- חיובו בהעברת כל המסמכים המצויים ברשותו והדרושים לצורך העברת הזכויות על שם התובע ; חיוב הנתבע 3 בתשלום חובם של הנתבעים 1 ו-2 מתוך כספי הנאמנות; לחלופין להורות לנתבע 3 להחזיר לתובע את כספי הנאמנות שהופקדו אצלו לצורך תשלום חובם של הנתבעים 1 ו-2 לרשויות המס, המוערכים בסך 94,278 ₪ .

בבקשה הנוכחית, טוען הנתבע 3 כי הוא אינו צד להסכם כלשהו עם התובע, וגם לא נטען בתביעה כי הוא חב בהתחייבויות הנתבעים 1 ו-2, ובהעדר טענה אחרת המגבשת כנגדו עילת תביעה, יש למחוק את התביעה על הסף.

כידוע, מחיקת תביעה על הסף מפאת העדר עילה הוא מהלך חריג וקיצוני, שיינקט רק כאשר ברור כי לתובע אין עילת תביעה, והוא אינו זכאי לקבלת הסעד הנתבע (רע"א 359/06 מועין נ' פרג' (26/4/06); רע"א 4499/06 ים אילת בע"מ נ' פייס (11/12/06)).

בענייננו, לא ניתן לשלול כעת את טענתו העובדתית של התובע, לפיה הנתבע 3 לא פעל לתשלום חובותיו לרשויות המס ורישום הזכויות בדירה על שמו, ומכאן גם כי לא ניתן לשלול את הצורך וההצדקה שבסעדים הנתבעים, המופנים כלפי הנתבע 3. ייתכן כי גרעין המחלוקת נעוץ במערכת ההסכמית שבין התובע לנתבעים 1 ו-2, וככל שזה המצב, מומלץ לתובע ולנתבע 3 להשיג הסכמה פרקטית כלשהי בדבר מוכנות הנתבע 3 לפעול על פי כל צו שיינתן, ואז ניתן יהיה למחקו מההליך.

מכל מקום, כל עוד לא הובעה עמדה מוסכמת מעין זו, ולאור יחסי הנאמנות בין הנתבע 3 והצדדים האחרים, קיימת נחיצות בהיותו צד להליך.

הבקשה נדחית. הוצאותיה, בסך 5,000 ₪ + מע"מ – לפי תוצאת פסק הדין. כתב הגנה יודש בתוך 30 יום. תשומת לב התובע מופנית לכך שלא הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעים 1 ו-2.

ניתנה היום כ' בטבת, תשס"ט (16 בינואר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו