ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..חב' גוש 30048 נגד קלוד אוליאל )בתיק קלוד נגד חב' גוש 30048 :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא010199/08

בתיק עיקרי: בשא 010059/08

לפני:

כבוד השופטת שולמית דותן ס.נשיא

תאריך:

08/08/2008

בעניין:

חב' גוש 30048 חלקה 53 בע"מ

עו"ד ליאון יוסף

המבקשת

נגד

1 . קלוד אוליאל

2 . שלמה אהרון

עו"ד שוורץ אנדי

המשיבים

החלטה

אחד לאחד מנה ב"כ המבקשת את הסיבות שבשלהן יש לבטל את צו המניעה הזמני שניתן, במעמד צד אחד, בבש"א 10059/08 ביום 31.7.08 וזאת הן מטעמים שבסדרי דין, קרי, אי המצאה כדין של הבקשה וצרופותיה והזמנה לדין וכן אי הגשת כתב תביעה בתוך 7 ימים מיום מתן צו המניעה הזמני; והן מטעמים שלגופו של ענין כפי שפרט בהרחבה הן בבקשה והן בטיעוניו בדיון ביום 7.8.08. בתמצית יאמר כי הבקשה למתן צו מניעה זמני לא הניחה תשתית מספקת לקבוע כי בידי המשיבים (המבקשים את צו המניעה הזמני) עילת תביעה, הנתמכת בראיות מהימנות לכאורה – במועד הגשת הבקשה. הבקשה למתן צו מניעה זמני לא הצביעה על מאזן הנוחות הרלוונטי בין מתן הצו לאי מתן הצו וזאת מהיעדר פרטים מספיקים בבקשה לצו מניעה זמני לא נתמכה בתצהיר שיש בו כדי לספק תשתית מספקת לקביעה כי למשיבים (המבקשים את צו המניעה הזמני) יגרם נזק בלתי הפיך או נזק שהוא גדול יותר מן הנזק במתן צו המניעה הזמני, וכן נראה מחומר הבקשה בצו מניעה זמני עצמו כי קיים שיהוי משמעותי בהגשת הבקשה.

מדובר בבניה שככל הנראה נמשכת מזה זמן לרבות חפירת בור די עמוק שמן הסתם לא בוצע בימים הסמוכים להגשת הבקשה לצו מניעה זמני וזו כלל איננה מתיחסת לענין הזמן שבו נעשות עבודות החפירה והבניה עד להגשת הבניה לצו מניעה זמני.

מעבר לכל אלה, כפי שציין ב"כ המבקשת בבקשה לביטול צו המניעה הזמני שניתן, כלל לא הוגשה תובענה בתוך 7 ימים מתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד. ביום 5.8.08 נתקבל בבית המשפט מסמך שכותרתו:"בקשה להפיכת צו זמני שניתן ביום 31.7.08 לצו קבוע להפסקת בניה ולמניעת פעולות בניה". בפתח הבקשה מפנה ב"כ המבקשים בבקשה זו את בית המשפט לתקנה 363(א) ועותר לכך שבית המשפט יהפוך את צו המניעה הזמני (בטעות נרשם בבקשה "הקבוע") אשר ניתן ביום 31.7.08 לצו קבוע וזאת במסגרת תובענה. בהמשך מתבקש בית המשפט להתיר למבקשים פיצול סעדים ומפורטים "נימוקי התובענה". ברור שאין להגיש כך כתב תביעה ואין במסמך זה משום קיום הוראת תקנה 363 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

אשר על כן, אני מורה על ביטול צו המניעה הזמני שניתן במעמד צד אחד ביום 31.7.08.

יחד עם זאת, ולשם מניעת כל נזק או סכנה בטיחותית או סכנה לרכוש, אני מורה כי מחלקת הפיקוח של העיריה וכן מחלקת הרישוי יתנו דעתם על הטענות של דיירי חלקה 51 בגוש 30048 כפי שהן משתמעות מן הבקשה לצו מניעה זמני שהגישו.

הוצאות המבקשת בבקשה זו ושכ"ט בא כוחה יעמדו על סך 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק, ריבית והצמדה למדד מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח העתק מן ההחלטה לבאי כח הצדדים וכן למחלקת הפיקוח של העיריה ומחלקת הרישוי בעיריה.

ניתנה היום ז' באב, תשס"ח (8 באוגוסט 2008) בהיעדר הצדדים.

שולמית דותן, ס.נשיא

נאוה