ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ש. ישיר טורס בע"מ נגד מלון אולימפיה :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

בש"א 005156/07

א' 002158/07

בפני:

כב' השופט - עידו רוזין

תאריך:

08/08/2008

בעניין:

א.ש. ישיר טורס בע"מ

המבקשת

נ ג ד

מלון אולימפיה ב.ס.י.ה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

חי מיכאל

המשיבה

החלטה

1. המבקשת, היא התובעת בתובענה, עותרת לבטל פסק דין שניתן בהעדרה, במעמד צד אחד, ביום 06.12.07 ע"י כב' השופט טהר-לב, עקב אי-התייצבותה לישיבת קדם משפט שהתקיימה באותו מועד.

2. בהתאם להחלטה שניתנה בקדם המשפט, התביעה כנגד המשיבה נדחתה והמבקשת חויבה לשלם למשיבה הוצאות משפט בסך 1,500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 13,750 ₪ בתוספת מע"מ, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

3. המבקשת בבקשתה טוענת כי לא קיבלה את הודעת הפקס שנשלחה אליה ע"י המשיבה [למרות שנעשו שני ניסיונות להעברת ההחלטה בפקס], ולכן נמסר למזכירת המבקשת טלפונית כי הדיון נדחה ליום 06.12.07 בשעה 11:00, ולאחר שמנהל המבקשת התייצב לדיון בשעה שנמסרה לו, התברר כי הדיון התקיים באותו מועד בשעה 10:00.

4. ב"כ המשיבה הצהיר בפני בית המשפט כי בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 31.10.07 הודיע לתובעת על מועד הדיון; אך יחד עם זאת, טען כי יסכים לביטול פסק הדין בכפוף לקיומם של שני תנאים: האחד – ההסכמה להעביר את בירור התביעה לבית משפט שלום בתל אביב-יפו והשני – תשלום הוצאות ישיבת יום 06.12.07 [ראה עמ' 1 לפרוטוקול– שורות 14 – 16].

5. בהחלטת ביניים שניתנה ע"י כב' השופט טהר-לב ביום 19.12.07, נקבע כי על המבקשת ליתן תגובתה לתנאים שהוזכרו בישיבת יום 6.12.07 ע"י ב"כ הנתבעת [ראה סעיף 4 לעיל].

6. המבקשת בתגובתה מסכימה להעברת בירור התביעה לבית משפט השלום בתל אביב – יפו, אך מתנגדת לחיובה בהוצאות הישיבה.

7. מכוח הסכמת הצדדים, נקבע כדלקמן:

א. אני מורה על ביטול פסק הדין שניתן ביום 06.12.07.

ב. אני מורה על העברת התובענה לבית משפט השלום בתל אביב, אשר לו הסמכות המקומית לדון בתובענה.

8. מאחר ונותר ספק באם המבקשת אכן הוזמנה לדיון, בהזמנה כדין, לא מצאתי שיש מקום להתנות את ביטול פסק הדין, בתשלום הוצאות. אישורי המסירה, אשר הומצאו לתיק וסומנו נ/1, נ/2 ו- נ/3 – אינם עונים לתנאים שנקבעו בתקנה 497 א' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

9. המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים בדואר רשום ובצירוף אישור מסירה ותעביר את התובענה לבית משפט השלום בתל אביב.

ניתנה היום ז' באב, תשס"ח (8 באוגוסט 2008), בהעדר הצדדים.

_______________

עידו רוזין, שופט