ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליס ברנס נגד שי ראובן :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

בש"א 001846/08

א' 004078/06

בפני:

כב' השופט - עידו רוזין

תאריך:

08/08/2008

בעניין:

אליס ברנס

ע"י ב"כ עו"ד

אריאל שוורץ

המבקשת

נ ג ד

שי ראובן

ע"י ב"כ עו"ד

מיכל ראובן

המשיב

החלטה

1. תיק זה היה בטיפולו של כב' השופט טהר-לב והועבר אלי לצורך מתן החלטה בבש"א 1846/08.

2. בפני בקשת המבקשת, היא התובעת בתובענה, למינוי מומחה בתחום הפוליגרף.

3. לטענת המבקשת, מנסיבות המקרה, כפי שהועלו מכתבי התביעה והתצהירים, יש להורות על מינוי מומחה בתחום הפוליגרף. כמו כן, טוענת המבקשת כי במצב הדברים, לפיו כל צד טוען להפרת חוזה על ידי הצד שכנגד, קיים טעם של ממש למנות מומחה לצורך סיוע בחקר האמת.

4. המשיב הודיע על התנגדותו לבקשה ובתגובתו טוען, כי לפי ההלכה הפסוקה הנוהגת במישור האזרחי, קבילותה של בדיקת פוליגרף כפופה להסכמת הצדדים.

5. עפ"י ההלכה הפסוקה, בית המשפט רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לקבל כראיה תוצאות בדיקת פוליגרף. ראה לעניין זה רע"א 10235/04 עו"ד וסים זועבי נ' סובחי נאיף תק-על 2005(1), 2375 ,עמ' 2377 - "על פי פסיקה מאז ע"א 61/84 ביאזי נ' לוי, פ"ד מב(1) 446, רשאי בית המשפט, בהסכמת בעלי הדין, לקבל כראיה את תוצאות הבדיקה בפוליגרף וזו יכול שתהא ראיה מכרעת בעניינם. על בית המשפט לבדוק קיומה של הסכמה ממשית של הצדדים, הצריכה להתייחס הן לעריכת הבדיקה והן להגשת תוצאותיה. ראו ע"א 678/86 חניפס נ' סהר חברה לביטוח, פ"ד מג(4) 177, 181 (השופט - כתארו אז - מצא); ע"א 1742/90 בית חרושת לנרות נ' אררט, (טרם פורסם) (הנשיא שמגר);..." - (ההדגשות שלי ע.ר).

כמו כן ראה ע"א 1742/90 בית חרושת לנרות "שער נ' אררט חברה לביטוח תק-על 94(3), 1918 ,עמ' 1919 - "דין טענתה הראשונה של המערערת נגד עצם קבילות בדיקות הפוליגרף כראיה להידחות על הסף, לאור הלכת ביאזי הנ"ל ופסקי הדין שאימצו הלכה זו בעקבותיו (למשל: ע"א 551/89, מנורה חברה לביטוח בע"מ נ. סדובניק, פ"ד מו(158 (3; ע"א 821/88, א. לוי קבלני בניין בע"מ נ. שמי את סבי אבו חמוד, פ"ד מד(771 (2; ע"א 678/86, חסן חניפס נ. סהר חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מג(177 (4). בדיקת פוליגרף יכולה על פי המוסכם בין בעלי הדין לשמש כראיה מכרעת במשפט אזרחי ..." - (ההדגשות שלי ע.ר).

6. לפיכך, לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה ולאור העובדה שלא ניתנה הסכמת הצד שכנגד למינוי מומחה בתחום הפוליגרף וכן לאור ההלכה הפסוקה, אני מורה על דחיית הבקשה.

7. אני מחייב את המבקשת בתשלום הוצאות המשיב בסך של 750 ₪ בצירוף מע"מ.

8. המבקשת תודיע בתוך 7 ימים האם ניתן להורות על מחיקת הבקשה הנוספת שהגישה בבש"א 2886/08.

9. המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ בעלי הדין בדואר רשום ובצירוף אישור מסירה.

ניתנה היום ז' באב, תשס"ח (8 באוגוסט 2008), בהעדר הצדדים.

_______________

עידו רוזין, שופט