ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גבור בלאל נגד ישיר איי.די.איי :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

בש"א 001794/07

א' 002160/07

בפני:

כב' השופט - עידו רוזין

תאריך:

08/08/2008

בעניין:

גבור בלאל (קטין) – באמצעות הוריו

ע"י ב"כ עו"ד

מטאלקה ג'מיל

המבקש

נ ג ד

ישיר איי.די.איי חב' לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

גנות מרדכי

המשיבה

החלטה

1. לפני בקשה למינוי מומחה בתחום האורטופדיה והפלסטיקה.

2. המבקש – התובע בתובענה, הגיש תביעה לפיצויים נגד הנתבעות, לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975 (להלן: "חוק הפיצויים"), בגין נזקי גוף שנגרמו לו, עקב תאונת דרכים מיום 29.04.03 (להלן: "התאונה") בה נפגע בהיותו הולך רגל, לטענתו: "פגיעה רב מערכתית ובמהלכה ספג חבלות קשות במרבית אבריו" (ראה סעיף 3 לכתב התביעה).

3. יחד עם הגשת התובענה, הוגשה בקשת המבקש למינוי מומחים על פי הקבוע בתקנה 2 לתקנות פיצויים נפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז – 1986 (להלן: "תקנות המומחים").

4. המבקש, צירף לכתב תביעתו רק שני מסמכים רפואיים, ביניהם תעודה רפואית מבית החולים "סורוקה" ומסמך רפואי נוסף.

5. יצויין כי, התעודה הרפואית מבית החולים "סורוקה" הוצאה במועד קרות התאונה [29.04.03]. המסמך הרפואי הנוסף נושא תאריך הסמוך למועד התאונה – 16.07.03.

6. תגובת המשיבה לבקשה צורפה לכתב ההגנה מטעמה ובה נטען, בין היתר, כי יש לדחות את הבקשה, בעיקר מן הטעם כי אין בחומר הרפואי הדל ובמסמכים שצורפו בתמיכה לבקשה, כדי להצביע על "ראשית ראייה" לנכות לצורך מינוי מומחה רפואי בתחומים המבוקשים.

7. אין צורך להכביר מילים בדבר ההלכה הפסוקה הנוהגת לעניין מינוי מומחה רפואי, על פי תקנות המומחים, שלפיה כך נקבע: ..."דחיית בקשתו למינוי כזה, יש בה, על כן, כדי לסגור בפניו את הדרך להוכיח שנותר עם מום או נכות כתוצאה מהתאונה, או כל ענין רפואי אחר. בנסיבות אלה, אין מקום לדחות בקשה למינוי מומחים רפואיים, שקיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות עקב התאונה". (ראה רע"א 1338/90 שיק נ. מטלון ואח', פד"י מד (2) 216, 219 – 220. וכן רע"א 3497/98 חנן רזין נ. המגן חב' לביטוח בע"מ ואח', פד"י נב (5) 136. וכן רע"א 8796/99 הפניקס הישראלי חב' לביטוח בע"מ נ. אור בן יאיר ים ואח', פד"י נד (2) 460. כמו כן ראה בסיפרו של כב' השופט רבלין ת.ד. – סדרי דין וחישובי פיצויים בעמ' 553 ואילך, לעניין שיקול הדעת במינוי המומחה והגישה הליברלית הרחבה בענין זה).

ואולם יש לבדוק כל מקרה אם אמנם מינוי כזה דרוש ולדחות בקשה כאמור אם אין לה יסוד לאור החומר הרפואי המובא לפני בית המשפט" (ראה שם, שם בענין מטלון).

מכאן... "שבהעדר אף ראשית ראיה לפגם גופני כל שהוא שנותר בנפגע אין הצדקה למינוי מומחה". (ראה רע"א 504/90 פ"ד מד (2) 200, 204 כפי שאוזכר בספרו של כב' השופט ריבלין "תאונת הדרכים" סדרי דין וחישובי פיצויים" בעמ' 556 ואילך).

"...ראשית הראיה תבוא בסיכומי המחלה או במסמכים בדבר הטיפול הרפואי שקיבל הנפגע" (ראה בספרו של ריבלין הנ"ל בעמ' 554).

וראה גם הדברים היפים לעניין זה, של כב' השופטת ט. שטרסברג-כהן בת.א. 1533/89 (ה"מ 428/98) ליפשיץ ואח' נ' שמיר ואח' (מתוך ספרו של המחבר מיכאל צלטנר בספרו "חבות לפיצוי נפגעי תאונות דרכים – הפסיקה והדין"), שם נאמר כדלקמן:

"לצורך מינוי מומחים רפואיים יש להתחקות אחר המצב הרפואי של הנפגע מאז התאונה ועד ליום שמיעת הבקשה, לא פעם התרעתי על כך שאין המבקש צריך להסתפק בהגשת המסמכים הרפואיים הסמוכים ליום האירוע, יש ופגיעות ראשונות מרובות ואולי אף קשות, חולפות עם הזמן מבלי להשאיר סימנים. הנוהג לבקש מינוי מומחים רפואיים בתחומים שונים על הפגיעות המצויינות בחדר המיון או בסיכום המחלה שקשה לעיתים לעמוד על מידת חומרתן, הינו נוהג נפסד...".

8. לאחר שעיינתי בטענות בעלי הדין, ובמסמכים שלפני הגעתי למסקנה כי דין הבקשה דחייה, ואלו נימוקי:-

א. עיון במסמכים הרפואיים, שנערכו סמוך לאחר התאונה, מעלה כי אין כל ממצא אובייקטיבי המעלה חשש לנכות.

מתעודת חדר המיון של ביה"ח סורוקה אנו למדים, כי התובע "אושפז דרך חדר מיון לאחר שנפגע מרכב בעת קבלתו... אושפז לאחר תפירה מקומית להשגחה וטיפול אנטיביוטי... ללא ממצא יוצא דופן בבדיקה כללית".

ב. לא הוצג רצף טיפולי מיום התאונה ועד יום הגשת הבקשה.

ג. אין די בתלונות סובייקטיביות של התובע לצורך מינוי מומחה רפואי, יש צורך בממצאים פוזיטיביים אובייקטיביים, המעידים לכאורה, על "ראשית ראייה", לעניין נכות והכל כעולה מהמסמכים הרפואיים.

9. לפיכך ומכל האמור לעיל, אני מחליט לדחות את הבקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדיה והפלסטיקה.

10. מאחר ולא היה יסוד להגשת הבקשה, ישלם המבקש למשיבה את הוצאות הבקשה בסך 500 ₪ בתוספת מע"מ.

11. קובע לקדם משפט ליום 26.10.08 בשעה 9:40, בנוכחות אישית של בעלי הדין.

12. לקראת הדיון ניתנות בזה ההוראות הבאות:

א. בעלי הדין ישלימו את ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים אם יוחלפו ופרטים נוספים אם יידרשו, וזאת בתוך 45 ימים מהיום.

ב. המבקש יגיש תחשיב נזק מטעמו עד 21 ימים קודם מועד הדיון, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.

ג. המשיבה תגיש תחשיב נזק מטעמה, בתוך 7 ימים מעת קבלת תחשיב המבקש.

ד. עד שבעה ימים לפני קדם המשפט יודיעו הצדדים האם הם מסכימים שבית המשפט יכריע במחלוקת בדרך שנקבעה בסעיף 4 (ג) לחוק הפיצויים.

13. מזכירות ביהמ"ש תשגר עותק ההחלטה לב"כ בעלי הדין.

ניתנה היום ז' באב, תשס"ח (8 באוגוסט 2008), בהעדר הצדדים.

_______________

עידו רוזין, שופט