ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישראל פוזיילוב נגד מנורה חברה לביטוח בע"מ :


בפני כבוד השופטת הבכירה, עיריה מרדכי

מבקשים

ישראל פוזיילוב

נגד

משיבים

מנורה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

באי כוח הצדדים הגישו הודעה על פיה מבוקשת אורכה על מנת לנהל משא ומתן להגשת הסכם פשרה בטרם יקבע התיק לשמיעה. בנסיבות המתוארות ובתוקף סמכותי לפי תקנה 168 לתקנות סדר הדין האזרחי, אני מורה כדלקמן:

1. הצדדים יקדימו ויגישו תצהירי עדות ראשית של כל העדים שיש בכוונתם להעיד.
לתצהירים יצורפו מסמכים שאותם ניתן להגיש כראיה באמצעות אותם המצהירים.

2. התובע יגיש תצהירו עד ולא יאוחר מיום 1/6/2013.
הנתבעת תגיש את תצהיריה עד ולא יאוחר מיום 1/9/2013.
ההמצאות תבוצענה בהמצאה ישירה לבית המשפט ולצד שכנגד, בו זמנית.

3. בתוך המועדים האמורים, יגישו הצדדים כל חוו"ד מומחה, במקביל להגשתם לבית המשפט.

4. הצדדים יעבירו במישרין זה לזה העתקי התצהירים חוו"ד, במקביל להגשתם לבית משפט.

5. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו אלא אם ב"כ הצד שכנגד הודיע כי הוא מוותר על חקירת המצהיר.

6. מצהיר שלא יתייצב, יוצא תצהירו מתיק בית משפט ויוחזר לצד שהגישו.

7. בפתח הישיבה הבאה, יוכל כל צד מהצדדים להשמיע טענות שיש לו ככל שיש לו כנגד קבילות ראיות שנכללו או צורפו לתצהיר. בית המשפט ישמע טענות אלה בפתח הישיבה כאמור.

8. לא הגיש בעל דין תצהיר של עד כאמור בהחלטה זו, לא יורשה להביא את העד לעדות אלא אם כן שוכנע בית המשפט על פי בקשתו של בעל דין הנתמכת בתצהירו, כי התצהיר לא הוגש מסיבות מוצדקות.

9. ייקבע לקדם משפט נוסף, לאחר הגשת התצהירים, ליום 6/10/2013 שעה 9:00.

10. לא תתקבלנה בקשות דחייה שלא תוגשנה בעוד מועד.

המזכירות תעדכן את המועד הנ"ל ביומני ותמציא לב"כ התובע וב"כ התובע ימציא לב"כ הנתבעים בהמצאה מתועדת.

ניתנה היום, ח' אדר תשע"ג, 18 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ישראל פוזיילוב
נתבע: מנורה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: