ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חגי בן אהרון ו-28 אח' נגד משרטת ישראל ואח' :

5


בתי המשפט

בית דין אזורי לעבודה

בבאר-שבע

בשא002757/08

עד בש"א 2785/08

(סה"כ 29 תיקים)

בפני:

כב' השופטת יהודית גלטנר-הופמן

סגנית נשיא

נציג עובדים: משה גולדפרב

נציג מעבידים: שלום בראשי

26/11/2008

בעניין:

1. חגי בן אהרון ו-28 אח'

ע"י ב"כ עו"ד

משה דנוך

המבקשים

נ ג ד

1. משטרת ישראל - המפכ"ל ו-2 אח'

ע"י ב"כ עו"ד

יחיא אמיר - פרקליטות המדינה מחוז דרום - מדור אזרחי

המשיבה

החלטה

1. המבקשים הינם שוטרים במשטרת ישראל, המשרתים במגוון תפקידים.

עניינה של בקשה זו נעוצה בהחלטת משטרת ישראל להפסיק לשלם למבקשים הטבות שכר אשר שולמו להם מכוח ראייתם כבעלי השכלה תורנית גבוהה, זאת החל ממשכורת חודש נובמבר 2008 האמורה להשתלם ביום 1/12/08. המבקשים מבקשים בבקשתם הזמנית למנוע מאת המשיבה לשלול מהם את הטבות השכר הנלוות לתואר סמיכות לרבנות וזאת עד למתן החלטה או פסק דין בתובענה שתוגש בתיק העיקרי. כן מבוקש למנוע מן המשיבה לדרוש בעתיד את השבת תוספות השכר ששולמו למבקשים בעבר.

הדיון בבקשה התקיים ביום 25/11/08.

התשתית העובדתית הצריכה לבקשה:

2. המבקשים הינם שוטרים בתפקידים שונים במערך המשטרתי במחוז דרום.

3. המעסיק הציבורי, כחלק ממגמת האקדמיזציה הנוהגת מאז שנות השבעים לערך, מכיר באפשרות העובדים בשורותיו לקבל תוספות שכר שונות בגין השכלה אקדמית.

4. בעבר, במסגרת הסכמי שכר של עובדי הוראה במשרד החינוך, הכיר משרד החינוך בלימודים קודמים של בוגרי ישבות שונות, המועסקים כמורים למקצועות יהדות כבסיס לקבלת תוספת לשכרם. בתיאום בין הרבנות הראשית לישראל בין משרד החינוך סוכם כי הרבנות הראשית תעניק תעודה שתכונה "תעודת השכלה תורנית גבוהה"

לאנשים הזכאים לכך, בהתאם לקריטריונים שייקבעו.

5. במקביל, גם במשטרה נקבעו נהלים המגדירים קריטריונים להכרה בלימודים תורניים גבוהים כבסיס לקבלת הטבת שכר.

6. ב- 25/5/92 הוציאה המשיבה נוהל כללי העוסק בהכרה בהשכלה על תיכונית לצרכי שכר. על פי נוהל זה, בעל תואר מוסמך לרבנות המועסק כרב בפועל, זכאי לדירוג מהנדסים (הודעה כ"א 23/92 מש/1)

7. בהמשך לנוהל זה, פורסם ביום 11/5/98 נוהל בדבר הכרה בתעודות רבנות לצורך דירוג שכר. נוהל זה, קבע שני תנאים מצטברים לצורך ההכרה בלימודים תורניים: 1. תעודת "יורה יורה" 2. הסמכה לרבנות המוגדרת כ "תעודה הניתנת ע"י מחלקת הבחינות ברבנות הראשית לאחר מעבר מספר מבחנים לרבנות וכן דרישה של מינימום 4 שנות לימוד על תיכוניים." (מש/2)

8. בעקבות ההכרה בלימודים התורנים כמקבילים לתואר אקדמאי, זכו השוטרים לתמריץ שכר בשיעור 20% ואילו קצינים זכו לדירוג מהנדסים.

9. המבקשים למדו לימודים תורניים בבית המדרש "קול יהודה" בנשיאות רב העיר וראב"ד בבאר שבע במסגרת תוכנית תורנית הלכתית גבוהה לאנשי כוחות הביטחון החל מחודש 3/01 ועד לחודש 3/03, דהיינו שנתיים ימים.

10. במהלך שנת 2001 הוחלט במשטרה להפסיק את ההכרה בלימודים תורניים לצורכי שכר ולהגביל אותם רק למקרים בהם אותה השכלה ישימה לתפקיד בו מכהן השוטר.

11. במסגרת זו, נקבעו הוראות מעבר ביחס לשוטרים שהחלו לימודיהם לפני 1/10/99 ולגביהם נקבע שהתמריצים והטבות השכר שמכוח ההשכלה התורנית הגבוהה ימשיכו להיות משולמים להם, בעוד ששוטרים שהחלו ללמוד לאחר 1/6/01 והשכלתם לא ישימה לעיסוקם, היא לא תוכר כהשכלה אקדמית. (מש/7)

12. המבקשים בענייננו, הם כולם שוטרים אשר החלו ללמוד בתקופת המעבר ולגבי איש מהם לא היתה ההשכלה התורנית ישימה לתפקיד בו כיהן.

13. לפני מספר שנים, נפתחה חקירה פלילית שנוהלה על ידי המחלקה לחקירות שוטרים בשיתוף עם היחידה הארצית לחקירות הונאה, בה נחקרו חשדות לפיהם המכללות השונות בהן למדו השוטרים הנפיקו להם תעודות כוזבות שהוגשו לרבנות הראשית ובהן היקף שעות הלימודים ופרטים אחרים, לא שיקפו את המציאות.

14. חקירת המשטרה ארכה מספר שנים, ולא הובאה באותה עת לידיעת השוטרים, שכן הוחלט שלא להתחיל בהליכים מנהליים לשלילת ההטבות עד לסיומה, זאת בכדי שלא לחבל בה.

15. החקירה הגיעה לכלל סיום ועל פי הודעת המדינה, צפויים להגיש כתבי אישום כנגד בכירי המעורבים בפרשה וצפויה אף נקיטה בהליכים משמעתיים ופלילים כנגד שוטרים שנמצאו מעורבים בפרשה.

16. המדינה הדגישה כי המחלקה לחקירות שוטרים חקרה את כל השוטרים שלמדו לימודים תורניים גבוהים (כ-700 במספר), ביניהם המבקשים, ובכל המקרים הודו השוטרים כי אינם עומדים בתנאי הזכאות שנרשמו בתעודות ובאישורים שהגישו.

17. עם השלמת החקירה הפלילית, נשלח לכל אחד מן המבקשים, מכתב אליו צורף החומר הרלוונטי לכל שוטר ושוטר ובו הוא התבקש להתייחס לאפשרות שזכאותו להמשך קבלת ההטבה תיפסק ולאפשרות שיידרש להשיב את ההטבות שהוענקו לו בגין הלימודים התורניים, אשר לטענת המשטרה שולמו שלא כדין. (להלן: "השימוע השכרי")

18. המבקשים,שהיו מיוצגים ע"י עו"ד דנוך, הגיבו למכתבים ושטחו טענותיהם (נספחים כא5 - מו5 בהתאמה).

19. לאחר דיון בתגובות המבקשים, הודע להם בראשית חודש ספטמבר 2008 כי אינם זכאים להטבות ששולמו להם ואלה תופסקנה החל מחודש 1/12/08. בנוסף, הודע להם כי סוגיית השבת השכר שכבר שולם, תידון בנפרד. ומכאן הבקשה.

20. יצוין כי טרם הגשת בקשה זו, הגישו 380 שוטרים אחרים שמצבם דומה, עתירה לבג"צ שעניינה זהה לנשוא ההחלטה של הבקשה שבפנינו. (בג"צ 8634/08)

21. ביום 29/10/08 ניתנה החלטה על ידי בית המשפט העליון (כב' הש' מ' נאור), במסגרת בקשה לצו ביניים, בה נקבע כי אין מקום להוצאת צו ביניים באשר להמשך תשלומי ההטבות, שכן המדובר בעניין כספי וממילא אם יתקבלו טענות השוטרים ניתן יהיה להשיב להם את הסכומים שלא שולמו ( נספח א' לתגובת המשיבה).

22. עוד יצוין כי 8 שוטרים נוספים מאזור הצפון הגישו בקשה באותו עניין לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת ובמסגרתה ניתן, ברוב דעות, צו מניעה זמני, בגינו עוכב ביצוע החלטת המשטרה להפסקת תשלומי ההטבות עד להכרעה בתביעות העיקריות (בש"א 4256/08).

23. ההחלטה בבקשה זו (בש"א 4256/08) התקבלה בטרם ניתנה החלטת בג"צ המאוזכרת לעיל.

24. בעקבות החלטת בג"צ שפורטה לעיל, הגישה המשיבה, בבקשה הנוכחית שבפנינו, בקשה לסילוק על הסף של הבקשה הזמנית. יצוין כי בבקשה זו לסילוק על הסף פירטה המשיבה גם טענתה בתגובה לבקשה הזמנית. הבקשה נדונה במאוחד עם הבקשה למתן סעד זמני.

תמצית טענות המבקשים:

25. לטענתם פעלו בתום לב על סמך המצגים וההנחיות שהיו בפניהם במועד בו החלו לימודיהם ולא ידעו על קיומם של נוהלים אחרים לקבלת התואר, כפי שטענה המשיבה.

26. המבקשים מוגדרים כ"דור מעבר", שכן החלו לימודיהם לפני ה-1/6/01.

27. הגורמים המוסמכים במשטרת ישראל ידעו על קיום הלימודים של המבקשים למשך שנתיים וטוענים כי לא נדרשו, באותה עת, כפי שנטען על ידי המשיבה, ללימודים לתקופה ארוכה יותר - ומילוי תנאים נוספים כתנאי להכרה בלימודיהם ולקבלת התואר.

28. המבקשים שהחלו את לימודיהם לפני 1/6/01, סמכו על הוראות מועצת הרבנות הראשית לישראל שקבעו את הקריטריונים למתן תעודות השכלה תורנית גבוהה לבוגרי המכללות השונות.

29. עוד נטען כי המסמכים המכילים דיווחים כוזבים בדבר היקף משך לימודיהם, כפי שנטען על ידי המשיבה וכפי שפורט באישורים שצירפה לתגובתה, לא הומצאו על ידם למשטרה שכן המכללה לא מסרה אותם לידי השוטרים עצמם, אלא אלה "הושתלו" בתיקיהם האישיים של המבקשים.

30. עוד נטען כי חל על השוטרים, אשר כולם החלו לימודיהם בתקופת המעבר, סעיף 6/ב בנוהל כללי המעבר מיום 31/5/01 הקובע כי משך הלימודים הוא שנתיים ימים בלבד (מש/7 ונספח יא1 לבקשה) .

31. החלטת המשטרה הינה חד צדדית ונגועה בנסיבות העניין, בחוסר סבירות קיצוני, היא אינה מידתית ואינה נתמכת בשיקולים עניינים ולמעשה הסיבה האמיתית להפסקת התשלומים נעוצה בשיקולים של רצון לחסוך ולקצץ בתקציב המדינה.

32. החלטת המשטרה פוגעת בזכויות והיא מנוגדת לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

33. החלטת המשטרה מהווה פגיעה בזכויות מוקנות של השוטרים למפרע והיא אף בבחינת הפרת הבטחה מינהלית מחייבת.

34. מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים, שכן הנזק שיגרם להם עם הפסקת התשלומים הוא גדול לאין שיעור מזה ששיגרם למשטרה ככל שתמשיך לשלם למבקשים ההטבות עד להכרעה בתביעה העיקרית.

35. לטענת המבקשים אם תידחה בקשתם, כי אז יקוזזו ממשכורותיהם התוספת האקדמאית בשיעור 6% שקיבלו בגין קבלת התואר וכן גמול ב'. המדובר בהפחתה של כ-20% משכרם הצנוע של המבקשים והפסקת התשלומים תביא לפגיעה ביכולתם לעמוד בכל התחייבויותיהם הכספיות שלקחו על עצמם בעקבות ההטבות שקיבלו.

תמצית טענות המשיבים:

36. המשיבה בתגובתה לבקשה, טענה כי יש לסלק הבקשה על הסף לאור החלטת בג"צ ובשל היותה של הבקשה בקשה למתן סעד כספי, בגינה לא יינתן סעד זמני.

37. עוד נטען כי אם יוחלט בסופו של יום כי יש להשיב למבקשים את התשלומים שהופסקו הרי שהמשיבה לא תתקשה לעשות זאת בעוד שאם יעוכב הליך ההפחתה והמבקשים ימשיכו לקבל מידי חודשו תשלומים שלא כדין והמשיבה תתקשה בעתיד לגבות מהם את הסכומים הללו.

38. המשיבה טענה כי יש לדחות הבקשה אף מן הטעם כי הסעד הזמני בבקשה זו זהה לסעד העיקרי שהוגש בתביעה העיקרית ( עב 3432/08).

39. לגופו של עניין נטען כי ההחלטה להפסיק את תשלום ההטבות התקבלה לאחר חקירה ובדיקת העובדות ועריכת שימוע לכל אחד מן השוטרים והיא מידתית וסבירה.

40. עוד נטען כי אין כל הצדקה להמשיך ולשלם למבקשים תשלומים אשר הם אינם זכאים להם ואף אם היתה לכאורה הבטחה שלטונית כלפי המבקשים, הרי שאין להנציח את הטעות שמכוחה שולמו הכספים.

41. המשיבה דוחה את פרשנות המבקשים להוראות הנוהל של המשיבה, לפיהן בשל העובדה כי מדובר במבקשים שהחלו לימודיהם לפני ה-1/6/01 ("דור המעבר") הינם זכאים לקבלת התואר, לרבות ההטבות הכספיות בגינו, לאחר כשתי שנות לימוד בלבד.

42. עוד נטען כי הבקשה הוגשה בשיהוי שכן עבר למעלה מחודש ימים מהיום בו קיבלו המבקשים את ההחלטות בעניינם.

דיון והכרעה:

43. לאחר ששקלנו את טענות הצדדים, לרבות אלו שהועלו בפנינו במסגרת הדיון בבקשה ולאור הפסיקה הקיימת, מסקנתנו היא כי אין מקום להיעתר לבקשת המבקשים וליתן הסעד הזמני המבוקש.

44. נקדים ונציין כי לא מצאנו מקום לסלק הבקשה על הסף. יחד עם זאת, השיקולים לדחיית הבקשה הזמנית נעוצים הן בהחלטת הבג"צ והן בפסיקה לפיה כלל הוא כי אין ליתן סעד זמני בלהליך שמהותו הוא חיוב כספי.

45. לכלל הנ"ל יש יוצאים מן הכלל וזאת במקרים חריגים במידה ומתקיימים תנאים מוגדרים ודווקניים כדלקמן:

"א. אחריותו של הנתבע אינה שנויה במחלוקת, אם משום שהודה באחריות ואם משום שניתנה בעניין זה החלטת ביניים של בית המשפט. לחילופין, קיימת סבירות גבוהה לכך שבית המשפט יכיר באחריות הנתבע.

ב. קיימת סבירות גבוהה לכך שהמבקש יזכה במשפט בסכום כסף משמעותי (מעבר להוצאות), הגדול מזה שמבוקש לפוסקו במסגרת הבקשה לסעד זמני.

ג. מאזן הנוחות נוטה בצורה ברורה לטובת התובע, במובן זה שהנזק העלול להיגרם לתובע אם לא יינתן הצו הנו ממשי ומיידי, בלתי הפיך במהותו, ועולה במידה ניכרת על הנזק העלול להיגרם לנתבע אם יינתן הצו.

ד. בכל מקרה לא ייפסקו לזכות התובע, במסגרת הסעד הזמני, אלא אותם סכומים אשר לאור מכלול הנתונים הכרחי וצודק לפוסקם בשלב מוקדם.

ה. בנוסף לאמור לעיל ישקלו כל יתר השיקולים שיש לשוקלם במסגרת בקשה לסעד זמני, וביניהם: האם הבקשה הוגשה בתום לב, והאם מתן הסעד צודק וראוי בנסיבות העניין, ואינו פוגע בנתבע במידה העולה על הנדרש.

ו. למרות סכויי התביעה הטובים לכאורה, על בית המשפט להבטיח כדבעי את זכויותיו של הנתבע למקרה שהמבקש לא יזכה בסופו של דבר בתביעתו".

(בש"א 8305/01 מיכל דורון ואח' - המועצה המקומית מבשרת ציון ואח', ניתן ביום 16/2/03 )

46. לא הוכח במסגרת שלב לכאורי זה, כי החריגים לכלל זה אכן התקיימו.

47. באשר לתנאי הראשון אין הודאה באחריות או בזכאות המבקשים לכספים וספק אם ניתן לומר שישנה סבירות גבוהה לכך שזכאותם תוכר.

כמו כן, ככל שהוכח בפנינו, ניתנה החלטת ביניים על ידי בג"צ התומכת בטיעוני המשיבה.

אף התנאי השני אינו מתקיים, היינו כי קיימת סבירות כי המבקשים יזכו בתביעתם העיקרית בסכום העולה מזה המבוקש בבקשה הזמנית.

ובאשר לתנאי בדבר מאזן הנוחות, משעסקינן בתביעה כספית, הרי שאין המדובר בנזק בלתי הפיך למבקשים. באשר לתנאי הרביעי זה בוודאי אינו מתקיים שכן הסעד הזמני והסעד בתביעה העיקרית זהים.

48. נוסיף ונדגיש כי מתוך עיון בטענות הצדדים עולה בבירור כי מחד, הוכח לכאורה שהמבקשים קיבלו את הטבות השכר בניגוד לכללי הנוהל של המשיבה המזכים בקבלת התואר ובהטבות הכספיות בגינו. מאידך, לא נעלמה מעינינו העובדה, כי המבקשים טוענים, כי עת החלו ללמוד מילאו אחר הוראות הנוהל שהוצגו בפניהם ולא היו מודעים לכך, כי אותן הוראות הינן הוראות ונהלים שאינם נהוגים במשיבה. בכל מקרה נטען על ידי המבקשים, כי לא הוכח כי פעלו בחוסר תום לב.

49. סוגיה זו וטענות אלה של המבקשים, אין בהם כדי להיעתר לבקשתם הזמנית, יחד עם זאת, לאור פסיקת בית הדין הארצי לעבודה ולאור עמדת המשיבה, טיעונים אלה יש לשקול, אם אכן תוגש תביעת השבה נגד המבקשים בעתיד.

50. יתרה מזו, בשלב זה הוכח ולו באופן לכאורי כי מדובר בהטבות שכר, שניתנו שלא כדין, שכן לא ניתן לשלול ולהתעלם מטענות המשיבה והנספחים שצורפו לתגובתה, כי הוצגו בפניה מסמכים הנושאים את שמם של המבקשים והמזכים אותם בהטבות, אשר לא שיקפו את המצב העובדתי לאשורו, היינו את תקופת הלימודים של המבקשים ועל כך אף המבקשים אינם חולקים.

51. בנסיבות אלה, המחלוקות בין הצדדים בעניינינו, הינן מחלוקות הן בפן העובדתי והן בפן המשפטי, ואין חולק כי לא ניתן להכריע בהם, אלא במסגרת הדיון בתיק העיקרי.

52. הצדדים טענו בהרחבה לפרשנותו של נספח יא/1 לבקשה, היינו, מכתבה של נצ"מ דרורה רדליך, ראש יחידה לתכנון שכר במשטרה מיום 31/5/01. המבקשים טענו כי לאור המסמך הנ"ל זכאים לקבלת ההטבות, שכן החלו ללמוד לפני 1/6/01. המשיבה חולקת על פרשנות המבקשים ומפנה לאמור בתגובתה בנושא זה וטוענת כי המבקשים לא עמדו בקריטריונים המזכים אותם בקבלת התואר ובהטבות בגינו. המשיבה טוענת כי הוראות המעבר פירטו אמנם אבחנות בין סוגי ההטבות המשולמות בגין לימודים בהתאם למועד תחילת הלימודים וסיומם, ואכן בדרך זו בפרק זמן של כשנתיים ובהסתמך על תנאי "דור המעבר", זכו כ-700 שוטרים בהטבות שכר שונות, אך זאת חרף העובדה כי לא עמדו בתנאי הנוהל המשטרתי לקבלת התואר, הדורש בין היתר הסמכה לרבנות לאחר מעבר מספר מבחנים ו-4 שנות לימוד.

53. ולסיום נציין, כי המשיבה, הייתה מודעת למחדלים שפורטו לעיל זמן רב טרם הובא הדבר לידיעת המבקשים. המבקשים טוענים, בין היתר, כי די בעובדה זו כדי להיעתר לבקשתם הזמנית. מעבר הזמן יכול להוות שיקול לתמיכה בטענת הגנת המבקשים אם תוגש נגדם תביעת השבה, אך אינו מהווה שיקול בבקשה הזמנית שבפנינו.

54. לפיכך, במכלול הנסיבות שפורטו לעיל, על דעת כל חברי המותב ובשוקלנו את מאזן הנוחות, אנו בדיעה, כי עם כל ההבנה למצבם של המבקשים, יש לדחות את בקשתם הזמנית.

55. יחד עם זאת, על מנת לאזן בין זכויות המבקשים וזכות המשיבה, אנו בדיעה כי יש ליתן עדיפות בקביעת מועד הדיון בתביעות העיקריות. אמנם מדובר במספר בלתי מבוטל של תביעות, אולם כל אלה עוסקות בסוגיה משפטית אחת שיש ליתן בה החלטה, היינו האם זכאים המבקשים לצו מניעה קבוע. לפיכך, להלן החלטה בדבר סדרי הדין:

א. הנתבעת תגיש כתב הגנה לא יאוחר מיום 15/12/08.

ב. התובעים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם לא יאוחר מיום 1/1/09.

ג. הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית מטעמה עד ליום 18/1/09.

ד. הצדדים יצרפו לתצהירים את כל המוצגים שמבקשים להגיש במהלך הדיון ויעבירו התצהירים ישירות ביניהם (במסירה אישית).

ה. דיון מקדמי יתקיים ביום 5/2/09 בשעה 11:30.

56. לפיכך הבקשה נדחית.

57. אין צו להוצאות.

58. המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים באמצעות הפקסימיליה.

ניתנה היום 26 בנובמבר, 2008 (כ"ח בחשון תשס"ט) במעמד הצדדים.

­­­­­­­­­­­­­­­

­­­­­­­­­­­­­­­____________________ ______________________ __________________

נציג עובדים: משה גולדפרב נציג מעבידים: שלום בראשי י. גלטנר-הופמן, שופטת

סגנית נשיא

קלדנית: רות רחמים.