ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלכסנדר נגד בטוח לאומי-סניף :

1


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה

בבאר שבע

בל 002975/07

בפני:

השופט משה טוינה

תאריך:

26/11/2008

אלכסנדר ליבוביץ

בעניין:

התובע

לחיאני יעקב

ע"י ב"כ עוה"ד

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

הנתבע

מיכל כהן

ע"י ב"כ עוה"ד

החלטה

1. ביולי 2007 דחה פקיד תביעות תביעה שהגיש התובע להכיר בליקוי השמיעה ממנו הוא סובל, כתאונה בעבודה.

2. בעקבות אותה החלטה הוגשה התביעה לבית הדין, בה חזר התובע וביקש להכיר בפגיעה הוא סובל בשמיעה, כתאונה בעבודה.

3. אין מחלוקת כי התובע היה חשוף לרעש מזיק בעבודה, לפחות משנת 81' ועד היום, במסגרת עבודתו במפעל "איסכור שירותי פלדות בע"מ".

ראה:

סעיף 2 לסיכומי הנתבע מיום 11.8.08.

כך גם אין מחלוקת כי מתחילת שנות ה-90' סופקו לתובע אטמי אוזניים.

ראה:

סעיף 2.ג לתצהיר עדות ראשית מטעם התובע.

4. על אף ההסכמה לעובדה לפיה נחשף התובע לרעש מזיק, כטענת הנתבע, דין התביעה להידחות. בין היתר מהנימוק כי התובע איננו עומד בתנאי הסף של סעיף 84(א) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] תשנ"ה-1995, הדורש ירידה בכושר השמיעה, בשיעור שלמעלה מ-20 דציבל בתדירויות הדיבור.

5. בשים לב למחלוקת שבין הצדדים, הריני ממנה כמומחה רפואי את ד"ר ברקו אשר יתבקש להשיב לשאלות הבאות, על יסוד ההסכמה העובדתית לפיה נחשף התובע לרעש מזיק במסגרת עבודתו, החל משנת 81' וסופקו לו אטמי אוזניים מתחילת שנות ה-90':

א. האם סובל התובע מפגיעה בשמיעה ואם כן, באילו תדירויות?

ב. האם קיים קשר סיבתי רפואי בין החשיפה לרעש מזיק ובין תנאי עבודתו משנת 1981 כמפורט לעיל?

6. משהוגש החומר הרפואי הרלוונטי לתיק בית הדין, תועבר החלטה זו לד"ר ברקו בצירוף החומר הרפואי והעתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום כ"ח בחשון, תשס"ט (26 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

משה טוינה - שופט

002975/07בל 734 נורית רזניק