ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איילון נגד מאיר :

1


בתי המשפט

ב"מ לתביעות קטנות ראשון לציון

תק 001193/08

בפני:

כב' השופטת הלית סילש

תאריך:

26/11/2008

בעניין:

איילון אבנר

התובע

נ ג ד

1 . מאיר שירלי

2 . שומרה חברה לביטוח בע"מ

הנתבעות

פסק דין

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984, ללא נימוקים. הובהר לצדדים כי בהכרעה מסוג זה רשאי בית המשפט לקבל את כל התביעה או לדחות את כל התביעה, או לקבלה לשיעורין, הכל על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא נימוקים. עוד הובהר כי בנסיבות אלה, הסיכוי לדיון בערעור הוא קלוש.

לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט ובפרוטוקול ושמעתי את טענות הצדדים ועדויותיהם בפני, ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו - אני פוסקת בזה כי הנתבעות תשלמנה לתובע, ביחד ולחוד, לסילוק סופי ומלא של כל תביעות התובע/ת נגד הנתבע/ת כמפורט בתובענה, סכום כולל של 4,600₪.

למען הסר ספק מובהר כי אין בפסק דין זה שניתן כאמור, לפי סעיף 79א משום קביעת ממצאים או קביעות בעניין מהימנות.


הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מהיום בהמחאה שתישלח בדואר רשום לכתובת התובעים לפי כתב התביעה, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

ניתנה היום 26 בנובמבר, 2008 (כ"ח בחשון תשס"ט) בהעדר הצדדים.

המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים על פי הכתובות בכתבי הטענות.

הלית סילש, שופטת