ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גרשון מלך ברקוביץ נגד דוד קורין :

ע"א 7654/07 - ב'

המערערים:
1. גרשון מלך ברקוביץ

2. לוסי ברקוביץ

נ ג ד

המשיבים:
1. דוד קורין

2. אברהם בן הראש

3. מרים בן הראש

4. בנק מזרחי טפחות בע"מ

5. עו"ד יוסף שפטניצקי

בקשה לפטור מעירבון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפני בקשה לפטור מערבון בהליך שבכותרת ולחילופין להפחתתו.

1. ההליך נסוב על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו אשר קיבל את תובענת המשיב 1 למתן סעד הצהרתי לפיו הזכויות במקרקעין אשר לגביהם רשומות הערות אזהרה לטובת המערערים במסגרת עסקת קומבינציה, נרשמו שלא כדין, ועל כן יש להורות על מחיקתן ללא תשלום וללא תנאי. ברקע הדברים מצוי הסכם רכישה, לפיו רכשו המערערים מקבלן, עמו התקשר משיב 1 בהסכם קומבינציה, את אחת הדירות שהיו עתידות להיבנות במקרקעין ונרשמה לטובתם הערת אזהרה. הסכם הקומבינציה הופר על-ידי הקבלן, שלא השלים את הבניה וברח מן הארץ בהותירו חובות רבים. בהליך אחר תבעו המערערים את הקבלן להשבת מלוא התמורה החוזית שקיבל וזכו בפסק-דין במעמד צד אחד. על יסוד הליך זה קבע בית המשפט קמא כי המערערים ביטלו את הסכם הרכישה עם הקבלן, ומשבוטל ההסכם אין עוד קיום להערות האזהרה שנרשמו לטובתם ודינן להימחק. מכאן הערעור.

2. בבקשה ובתצהיר של המערערת 2 (להלן: המערערת) נטען כי מצבם הכלכלי של המערערים אינו מאפשר להם להפקיד ערבון בהליך שבכותרת. מהבקשה עולה כי המערער 1 (להלן: המערער) מוכר כנכה בשיעור 50% על ידי משרד הביטחון. עוד עולה, כי הכנסתם החודשית של המערערים, לרבות גמלת הנכות המשולמת למערער על ידי משרד הביטחון, עולה כדי 14,000 ₪, כאשר מתוכם עליהם לשלם דמי שכירות חודשיים בסך של 650$. כמו כן, הם מצויים בחובות גדולים כלפי משיב 4 בגין משכנתא שנטלו לצורך רכישת הדירה מן הקבלן, נפתחו כנגדם הליכי הוצאה לפועל ואף הוצא צו המורה להם לשלם תשלום חודשי של 3,000 ₪ לחודש. לטענת המערערים, מלבד רכב המשועבד למשרד הביטחון, אין בבעלותם נכסים או רכוש אחר, כגון חסכונות, אשר ניתן להסתייע בו לצורך הפקדת הערבון. המערערים מציינים, כי ניתן צו ארעי על-ידי בית משפט זה האוסר על דיספוזיציות בנכס אשר תוקפו הותנה בהפקדת ערבות בנקאית בסך של 50,000 ₪, אולם הצו בוטל מאחר שכל ניסיונותיהם לגייס את סכום הערבות לא צלחו. משיב 1 מתנגד לבקשה. משיבים 2-3 משאירים את ההחלטה לשיקול דעת בית משפט ואילו משיבים 4 ו-5 אינם מתנגדים לבקשה.

3. תכלית הערבון להבטיח את יכולתו של בעל דין שכנגד להיפרע בגין הוצאותיו בערעור, ככל שייפסקו. על המבקש פטור מהפקדת ערבון, תוך חשיפת בעל הדין שכנגד לסיכון כי הוא לא יוכל לגבות את הוצאותיו, מוטל הנטל לפרוש לפני בית המשפט תשתית עובדתית אשר תצדיק זאת. המערערים לא עמדו בנטל זה באופן מלא. לבקשתם, אשר כאמור נתמכה בתצהירה של המערערת בלבד, לא צורפו מלוא האסמכתאות הנדרשות על מנת לשפוך אור על מצבם הכלכלי של המערערים, כגון דפי חשבון בנק מלאים לששת החודשים האחרונים וחשבונות שוטפים. כמו כן, בבקשה לא סופקו פרטים על חסכונות או נכסים פיננסיים שבידי המערערים, וגם לא צורף תיעוד רלוונטי לעניין זה. בבקשה אף לא הובהר די הצורך מדוע אין באפשרותם של המערערים להסתייע בקרוביהם לצורך גיוס הסכום הנדרש להפקדת הערבון. אוסיף, כי מתגובת המשיב 1 עולה כי המערערים השתהו בתשלום ההוצאות בהן חויבו במסגרת תובענה אחרת שהגישו כנגד המשיב 1. במצב דברים זה, אין בידי לפטור את המערערים מהפקדת ערבון וזאת ללא צורך לאמוד את סיכויי ההליך. עם זאת, בשים לב לתשתית החלקית שהוצגה ולהיקף החוב כלפי משיב 4, וכן בהתחשב בכך שהמערערים לא חויבו בהוצאות בפסק דינו של בית משפט קמא, ולכך שאין הם מבקשים כל סעד ממשיבים 5-2, יופחת גובה הערבון לסך של 5,000 ₪. הערבון יופקד תוך 15 יום מעת המצאת החלטה זו, ולא- יירשם ההליך לדחייה ללא צורך המתן הודעה נוספת. הבקשה לאיחוד ערעורים (ע"א 7654/07 וע"א 8853/07) תידון לאחר השלמת הליכי הערבון בהליך שבכותרת.

ניתנה היום, י' בטבת תשס"ח (19.12.2007).

גאולה לוין

ר ש מ ת


מעורבים
תובע: גרשון מלך ברקוביץ
נתבע: דוד קורין
שופט :
עורכי דין: