ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנחם צביק נגד מולד את מולדבסקי :

רע"א 10123/07 - א'

המבקש:
מנחם צביק

נ ג ד

המשיב:
מולד את מולדבסקי

בקשת עיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו מיום 4.11.07 (כבוד הנשיא אורי גורן).

בבית המשפט העליון

החלטה

זוהי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו מיום 4.11.07 (כבוד הנשיא אורי גורן) בה.פ. 388/06, אשר לפיו נדחתה בקשת המבקש לביטול פסק בוררות שניתן נגדו, ופסק הבוררות אושר. המדובר בפסק בוררות של הערכאה השלישית של המוסד לבוררות בבורסה ליהלומים, מיום 25.1.06. בגדרו של פסק בוררות חויב המבקש לשלם למשיבה סך של כ- 160,000$, בתוספת 1,400$ לכל חודש שבו ממשיך המבקש להשתמש במפעל לליטוש יהלומים המצוי ברומניה.

ביום 22.11.07, עתר המבקש לבית המשפט המחוזי בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין. ביום 12.12.07 דחה בית המשפט המחוזי (כבוד הנשיא אורי גורן) את הבקשה, בציינו כי לא מצא מקום לעיכוב ביצוע של חיוב כספי. עם זאת, ניתן עיכוב ביצוע של 14 יום כצו ארעי, על מנת לאפשר למבקש לעתור לעיכוב ביצוע לבית משפט זה.

המבקש הגיש ביום 28.11.07 בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, וביום 24.12.07 הגיש בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, נשוא ההליך הערעורי. במסגרת בקשה זו, עתר לצו עיכוב ארעי במעמד צד אחד.

כפי שניתן לראות, המבקש השתהה 12 ימים טרם הגשת בקשה זו, תוך שהוא מותיר לבית משפט זה פרק זמן של יומיים בלבד למתן החלטה טרם פקיעת הצו הארעי. מפאת השתהותו, אף הוגשה הבקשה במעמד צד אחד, ובניגוד להנחיות נשיאת בית המשפט העליון, לא נתבקשה תגובתו של הצד שכנגד. המבקש הסתפק ב"הודעה", כי מאחר שצו עיכוב הביצוע הארעי פוקע בתוך יומיים, "לא ניתן להמתין לתגובת הצד שכנגד". בבקשה לא מצוין כל טעם להשתהות זו, ואכן טעם כזה לא נמצא, שכן כמצוין ב"הודעה" האמורה, הבקשה דכאן ממילא דומה מאוד במהותה לבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי. בנסיבות אלה, השתהות המבקש, בלא סיבה טובה מצדיקה, כשלעצמה, את דחיית הבקשה.

למעלה מן הנדרש אציין, כי המבקש ממילא לא עמד בנטל המוטל עליו להוכחת נזקו המסתבר מביצוע פסק הדין. המבקש טען כי המשיבה, שהיא שותפות העוסקת בייצור, שיווק ומכירת יהלומים, נקלעה לקשיים כלכליים מהותיים. ברם, כתמיכה לטענה זו הצביע המבקש אך על תביעה כספית, ששוויה נכון להיום עומד על כ- 30 מיליון ₪, התלויה ועומדת כנגד השותפות; וכן על תחילתם של הליכי מימוש משכון כנגד המשיבה, שביחס אליהם הוגשה בקשה לצו מניעה זמני, אשר "לא ידוע למבקש מה עלה בגורלה של בקשה זו". אין די בתשתית עובדתית זו כדי להוכיח היעדר יכולת להשבת המצב לקדמותו, במידה שיש בה כדי להצדיק עיכוב ביצוע פסק דין כספי (רע"א 8941/06 עיריית חיפה נ' ב.מ.רפריס דוד בע"מ (לא פורסם, ניתן ביום 13.12.06; ע"א 4641/06 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' עזבון המנוח חנא כרכבי (לא פורסם, ניתן ביום 26.7.06)). משכך, אף מטעם זה, ובלא צורך להביע עמדה אודות סיכויי ההליך העיקרי, דין הבקשה להידחות.

בקשת עיכוב הביצוע נדחית, איפוא. בשל אופן התנהלותו של המבקש בהגשת בקשה זו, ישלם המבקש הוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 3,000 ₪.

ניתנה היום, ט"ז בטבת תשס"ח (25.12.2007).

ש ו פ ט ת


מעורבים
תובע: מנחם צביק
נתבע: מולד את מולדבסקי
שופט :
עורכי דין: