ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים בע"מ נגד עבאיא בסאם :

בפני כבוד הרשם יוסף בן-חמו

בעניין:

פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980
הפקודה
ובעניין:

ובעניין:
בנק הפועלים בע"מ

עבאיא בסאם, ת.ז. XXXXXX749
המבקש/הנושה

החייב

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
הכונ"ר

בית המשפט המחוזי בנצרת

החלטה

1. בפני בקשה שהגיש נושה למתן צו כינוס לנכסי החייב ולהכרזתו כפושט רגל. בבקשה מבקש הנושה ליתן צו כינוס נגד החייב וגם להכריזו כפושט רגל. בבקשה לא מצויין מהו הסכום העיתי שמבוקש להשית על החייב וכן אין התייחסות לעניין מינוי מנהל מיוחד.

2. אין מקום להכרזה על פשיטת רגל לפני מתן צו כינוס ולפני חלוף פרק הזמן המתאים שיאפשר בדיקת מלוא חובותיו של החייב למועד צו הכינוס ולא רק החובות כלפי נושה ספציפי זה. מלאכת בירור זה אמורה להיעשות על ידי המנהל המיוחד.

3. לאור האמור בנימוקי הבקשה ומשנתמלאו דרישותיו של סעיף 7 לפקודה, ובהתחשב בהסכמת החייב, אני נעתר לבקשת הנושה ומורה כדלקמן;

(א) ליתן צו כינוס לנכסי החייב;
(ב) למנות את הכונס הרשמי ככונס לנכסי החייב;
(ג) לאסור את יציאת החייב מן הארץ. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי; על משטרת ישראל לעכב את יציאת החייב עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה;

(ד) על החייב לבצע את הפעולות הבאות:

(1) להתייצב בפני הכונס הרשמי במשרדו בכל עת שידרש לכך, לצורך חקירה;
(2) לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיו תשלום עיתי בסך 500 ₪ לחודש, החל מיום 15/1/12 , ומידי כל ראשון לחודש שלאחר מכן.
(3) להגיש לכונס הרשמי תוך שבעה ימים מהיום דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים; אלא אם כן הכונס הרשמי יפטור אותו מחובה זו;
(4) להגיש לכונס הרשמי דו"ח חודשי על הכנסותיו והוצאותיו על פי הטפסים שיימסרו לו על ידי הכונס הרשמי ובמועדים שייקבעו על ידי הכונס הרשמי;
(5) כן, אני מורה כי ינתן צו עיכוב הליכים כנגד החייב כאמור בסעיפים 20(א) ו- 22(א) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם-1980.

(ה) אני מטיל על החייב את ההגבלות לפי סעיף 42א' לפקודה.

(ו) המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום 28/1/13 שעה 10:30.

(ז) אני מורה כי הפרסום שיתבצע ע"י הכנ"ר והמודיע על אסיפת הנושים, יכלול הודעה בדבר המועד הקבוע לעיל, ויהווה הזמנה כדין לנושים. ללא קשר לפרסום ימסור הכנ"ר לחייב מהו המועד שנקבע לאסיפת הנושים בתוך 14 יום ממתן צו הכינוס.

(ח) ב"כ הנושה רשאי להגיש בתוך 30 יום מהיום, בקשה למינוי מנהל מיוחד לנכסי החייב ולצרף לבקשה את הסכמת המנהל המיוחד המוצע.

המנהל המיוחד שיתמנה יהא מוסמך לחקור את החייב וכן לדרוש כל מידע או מסמך המצויים בידו או מכל אדם אחר, שיש יסוד סביר להניח כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו.

המנהל המיוחד ידווח לכנ"ר על ממצאי חקירתו לא יאוחר מ- 30 יום קודם למועד הדיון בתיק.

שכרו של המנהל המיוחד יקבע ע"י בית המשפט בהמלצת הכנ"ר, וישולם אך ורק מתוך כספים שישתלמו לקופת הפש"ר.

(ט) המנהל המיוחד יוציא רשימה ארצית של תיקי החייב בלשכות ההוצל"פ ולהעביר הודעה על צו זה לכל אחד ואחד מתיקי ההוצל"פ וזאת לא יאוחר מ-14 יום מהיום.

(י) המנהל המיוחד יחתום על כתב ערבות בסך 20,000 ₪ במשרדי הכנ"ר להבטחה של מילוי תפקידיו וחובותיו.

ניתן היום, ו' טבת תשע"ב, 01 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.

יוסף בן-חמו, שופט
רשם בית המשפט המחוזי - נצרת


מעורבים
תובע: בנק הפועלים בע"מ
נתבע: עבאיא בסאם
שופט :
עורכי דין: