ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סאמר קזמאר נגד נגאם אבו חיט :

בפני כבוד הרשמת ענת דבי

תובעים

1.סאמר קזמאר
2.מדלין קזמאר

נגד

נתבעים

1.נגאם אבו חיט
2.הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

בית משפט השלום בהרצליה

פסק דין

1. בפניי תביעה שעניינה תאונת דרכים שארעה ביום 22.9.07.
כפי העולה מתמונות הנזק (ת/1) ומחוות דעת השמאי אשר צורפה לתביעה, בתאונת הדרכים נגרם לרכב התובעים נזק בצידו הימני קדמי, השמאלי קדמי וכן בדלתות השמאליות של הרכב.

2. תאונת הדרכים ארעה בצומת מרומזר. אין מחלוקת בין הצדדים כי רכב התובעים פנה שמאלה ברמזור ואילו רכב הנתבעים נסע בנתיב הנגדי, כאשר כיוון נסיעתו ישר. המחלוקת בין הצדדים נסבה בשאלה מי מן הצדדים נסע בניגוד למופע רמזור אדום בכיוון נסיעתו.

3. יש לציין, כי בגין האירוע נשוא התביעה הוגש כתב אישום כנגד נתבעת 1 (תיק ת.ד 1015/08 בבית משפט לתעבורה פ"ת) ולאחר שמיעת העדויות זוכתה נתבעת 1 מחמת הספק.

4. עדי התביעה:
מטעם התביעה העידו העדים כדלקמן:

א. ע.ת 1 – אם הנהגת, קזמאר מייסר (להלן : "מייסר") – מייסר ישבה ליד נהגת הרכב. העדה העידה, כי רכבם עמד בצומת כדקה, הרמזור התחלף לירוק ואז החלו בפניה שמאלה. מייסר העידה, כי עת נכנסו לצומת ראתה את רכב הנתבעים מרחוק אך לא חשבה שיגיע "מהר כמו מטוס" ויפגע ברכבם.
בחקירתה הנגדית העידה, כי משהתחלף הרמזור לירוק אמרה לביתה כי הרמזור ירוק ועליה להתחיל בנסיעה וכי ביתה השיבה "בסדר אני רואה שזה ירוק". משנשאלה הכיצד העידה ביתה בתיק התעבורה כי אימה לא אמרה לה דבר השיבה, כי יתכן שביתה לא שמעה כשאמרה לה זאת, כי "בכביש היא לא מקשיבה לאף אחד".
לפי עדותה של מייסר – מאחורי רכבם היה רכב נוסף.
במסגרת עדויות התביעה הוגש לבית המשפט תיק המשטרה (ת/2) ומעיון בהודעת מייסר במשטרה עולה, כי ציינה בה כי הרכב שעמד מאחורי רכבם ברמזור צפר כיוון שהרמזור התחלף לירוק. עובדה זו לא צוינה על ידה בעדותה בבית המשפט.

ב. ע.ת 2 – הנהגת, מדלין קזמאר (להלן: "מדלן") –העידה כי עצרה נוכח מופע רמזור אדום בכיוון נסיעתה, עמדה כדקה או יותר וכשהתחלף הרמזור לירוק החלה בנסיעה במהירות נמוכה (כ- 20 קמ"ש) ואז הגיע רכב הנתבעים בנתיב הנגדי ופגע ברכבה.
לפי עדותה של מדלן, בכיוון עמידתה היו מוצבים שני רמזורים – אחד לרכבים הנוסעים ישר ואחד לרכבים שכיוון נסיעתם שמאלה. כשעצרה, הרמזור בכיוון הנסיעה ישר היה ירוק והמשיך להיות ירוק גם כשהתחלף הרמזור שלה (לכיוון שמאל) לירוק.
לפי עדותה, ראתה את רכב הנתבעת מגיע מרחוק "אבל לא חשבתי שהיא לא תעצור". מדלן העידה גם היא כי הנתבעת הגיעה "במהירות גבוהה כמו מטוס", כך שגרמה לרכבה להסתובב 5 פעמים לאחר הפגיעה בו. לשאלת ב"כ הנתבעים בחקירתה הנגדית השיבה מדלן כי אם אימה אמרה שהרמזור ירוק וכי עליה לנסוע הרי שהיא לא שמעה אותה. לאחר מכן השיבה כי אינה זוכרת דבר כזה.
כמו כן, משנשאלה מדלן אם מישהו ברכב אמר שהיום יום כיפור ולכן לא עוצרים באדום השיבה, כי לא שמעה שנאמר דבר כזה ואח"כ הוסיפה כי יתכן שהדבר נאמר אך לא שמעה זאת.
יש לציין, כי עדותה בבית המשפט עולה בקנה אחד עם האמור בהודעתה במשטרה.

ג. ע.ת. 3 דאוד אשגאן (להלן" :אשגאן"), דודתה של הנהגת – תמכה בעדות מדלן באשר לאופן קרות התאונה ואף היא ציינה כי אינה זוכרת שמישהו ברכב אמר משהו טרם החלה הנהגת בנסיעה. אשגאן העידה, כי ראתה אור ירוק ברמזור בכיוון נסיעתם טרם החלה מדלן בנסיעה.
העדה הכחישה כי אמרה ש"היום יום כיפור ואפשר לנסוע באדום. בהודעתה במשטרה אמרה כי הנהגת עצרה ודיברו ברכב על זה "שלא עוצרים באור אדום ביום הזה".
גם עדה זו העידה כי ראתה את רכב הנתבעים מגיע במהירות "כמו מטוס".

ד. ע.ת 4 – איאד ערבאס (להלן: "איאד") - נהג הרכב שמאחורי רכב התובעים – העיד כי ראה את רכב התובעים מתחיל בנסיעה לאחר שהרמזור התחלף לירוק והוא החל בנסיעה אחריו. רכב הנתבעים הגיע ממול במהירות של כ – 80 קמ"ש והוא עצר, אלא שנהגת התובעים לא עצרה והרכב פגע בה.
יש לציין כי בעדותו הכחיש איאד היכרות עם נהגת התובעים אך בחקירה הנגדית הודה כי יש להם קרוב משפחה משותף.
איאד אף העיד שהמשטרה היא אשר פנתה אליו לראשונה בעניין התאונה, אך בחקירתו הנגדית הודה, כי יתכן שקרוב משפחתה של הנהגת (וואיל) התקשר אליו טרם פנתה אליו המשטרה ליתן עדותו וכי יתכן שהמשטרה פנתה אליו כתוצאה מכך שוואיל הודיע למשטרה כי קיים עד נוסף לתאונה.

ה. ע.ת 5 – למא בחייאר (להלן: "למא") , בת דודתה של הנהגת – זכרה כי עמדו ברמזור אדום כשתי דקות ואז נכנסו לצומת למופע רמזור ירוק וכי רכב הנתבעת הגיע מן הנתיב הנגדי. מעבר לכך , לא זכרה את רוב פרטי התאונה.

5. עדי ההגנה:
מטעם הנתבעים העידה נתבעת 1 (להלן: "הנתבעת")- הנהגת. הנתבעת העידה כי נסעה בנתיב הימני מתוך 2 נתיבי נסיעה, ראתה אור ירוק מלא ממרחק 20 מ' אולי 100 מ' וכשהתקרבה לצומת עדיין ראתה ירוק מלא. לפי עדותה, התקרבה לצומת במהירות כ – 70 קמ"ש ואז ראתה את רכב התובעת נכנס לצומת והתאונה ארעה. לפי עדותה, לא היו לפניה או מאחוריה רכבים. מאידך ,לפי עדותה, מאחורי רכב התובעת היה רכב שעמד ולא החל כלל בנסיעה. לפי עדות הנתבעת, היא מכירה את הצומת אך אינה נוסעת במקום מדי יום.

6. יש לציין, כי במסגרת תיק התעבורה העידו גם בוחן תאונה ועד ראיה נוסף, אך אלו לא הובאו בפניי לעדות בתיק דנן.
מאידך, בתיק המשטרה אשר הוגש לבית המשפט מצויה תכנית הרמזורים של הצומת וכן הודעתו של העד הנוסף במשטרה.
מהודעת העד הנוסף (מגארי מהדי) עולה, כי ישב בבית קפה מימין לכיוון נסיעתה של הנתבעת וראה את רכב הנתבעת נכנס לצומת כאשר הרמזור בפניה ימינה מג'לג'וליה לכיוון צפון (דהיינו: הנתיב שמימינה של הנתבעת, המשתלב לתוך נתיב רכב הנתבעת) היה ירוק.
העד ציין, כי הרמזור הנ"ל לפניה ימינה מג'לגו'ליה פועל במקביל לרמזור הפניה שמאלה של התובעת.

7. דיון ומסקנות -
מעיון בתכנית הרמזורים נמצאתי, כי בחלק מן הזמן בו קיים מופע רמזור ירוק בכיוון נסיעת רכב התובעת (מופע 25) קיים גם מופע אור ירוק בכיוון הנסיעה ימינה מג'לג'וליה לכיוון צפון (הכיוון אליו התייחס מגארי, מופע 26) ואילו אין כלל חפיפה בין מופע 26 לבין רמזור נסיעת רכב הנתבעת (מופע 23).
עוד ניתן ללמוד מתכנית הרמזורים כי מופע ירוק בכיוון נסיעת הנתבעת 1 מסתיים בשנייה ה – 43 ואילו מופע ירוק בכיוון נסיעת התובעים מתחיל בשנייה ה – 47, דהיינו, 4 שניות לאחר סיום מופע ירוק בכיוון נסיעת הנתבעת.
עוד מצאתי, כי עת הרמזור בכיוון נסיעתה של נהגת התובעים מתחלף לירוק, רמזור הנסיעה של הרכבים מימינה (הנוסעים ישר) ממשיך להיות ירוק למשך 13 שניות נוספות, דבר העולה בקנה אחד עם עדותה של מדלן- הנהגת.

המסקנה מן האמור לעיל הינה, כי הנתבעת נכנסה במהירות גבוהה אל הצומת שניות ספורות לאחר שהתחלף כבר לאדום, אז החלה נהגת התובעת בנסיעה וכך ארעה התאונה.

באשר לעדי התובעת אציין, כי אמנם עדי התביעה הם כולם בני משפחה אחת, ומסיבה זו יש להתייחס לעדויותיהם בזהירות, אך עדותם עולה בקנה אחד זו עם זו ולא מצאתי סתירות מהותיות בין עדויותיהם.
סתירה נמצאה בין עדות אם הנהגת (מייסר), אשר העידה כי אמרה לביתה "ירוק –תסעי" וכי ביתה השיבה לה "בסדר" לבין עדות ביתה אשר העידה כי לא שמעה זאת. מאידך, כל העדים האחרים העידו כי אינם זוכרים שדברים אלו נאמרו. בנסיבות אלו, ניתן להגיע לכל היותר למסקנה, כי עדות אם הנהגת אינה אמינה כיוון שזו ניסתה לסייע לביתה בעדותה ע"י הוספת פרטים. ברם- גם אם אקבע כי עדות האם אינה אמינה עליי, הרי שעדיין נותרו עדויות העדים האחרים, אשר משתלבות זו בזו ואשר עולות בקנה אחד עם הראיה האובייקטיבית של תכנית הרמזורים.

באשר לגרסה כי התנהלה שיחה ברכב התובעת כי היום יום כיפור ועל כן אין צורך לעצור באדום- למא הכחישה שאמרה דבר כזה ואלו הנהגת מדלן העידה כי גם אם אמרו הרי שלא שמעה. בכל אופן, אין לעובדה זו משמעות מכרעת שכן גם בהודעות במשטרה לא נטען ע"י אף אחד מן העדים שהנהגת לא עצרה באדום מסיבה זו אלא להיפך- נטען שעצרה למרות שהיה זה יום כיפור.

העובדה כי הנזקים לרכב התובעת נגרמו לא רק לצידו הימני אלא גם לצידו השמאלי הינה תוצאת הסתובבות רכב התובעים מספר פעמים לאחר התנגשות הרכבים.
יצוין, כי העובדה שרכב התובעים הסתובב מספר פעמים לאחר ההתנגשות מעידה גם על המהירות הגבוהה בה נכנס רכב הנתבעים לצומת.

על כן, אני קובעת כי נתבעת 1 נכנסה לצומת בניגוד למופע רמזור אדום וגרמה בכך לקרות התאונה.

מאידך – אני מייחסת לתובעת 30% מן האחריות לקרות התאונה, שכן כל עדי התביעה ציינו כי ראו את רכב הנתבעת מגיע מרחוק בנתיבו במהירות גבוהה "כמו מטוס" אך התובעת לא נקטה בזהירות ונכנסה לצומת לא פנויה.

אשר על כן, אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעים סך 15,400 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 7.10.07, אגרת משפט כפי ששולמה, שכר העדים כפי שנפסק ושכ"ט עו"ד בסך 2,680 ₪.

ניתן היום, ט"ז חשון תשע"ב, 13 נובמבר 2011, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סאמר קזמאר
נתבע: נגאם אבו חיט
שופט :
עורכי דין: