ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד גבאי נגד לידיה לאופר :

רע"א 8370/07 - א'

המבקש:
דוד גבאי

נ ג ד

המשיבים:
1. לידיה לאופר

2. אולג ויאנברג

בקשה לפטור מאגרה וערבון

החלטה

לפני בקשה לפטור מאגרה וערבון בהליך שבכותרת.

1. ההליך נסוב על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו אשר דחה את ערעורו של המבקש על פסק דינו של בית משפט השלום. בבית משפט השלום נדחתה טענת "פרעתי" של המבקש במסגרת תביעת המשיבה 1 (להלן: המשיבה) להשבת חוב כספי, וכן נדחתה תביעתו של המבקש כנגד המשיב 2 לביצוע שטר חוב. לטענת המבקש, מצבו הכלכלי והבריאותי אינו מאפשר לו לשלם אגרה ולהפקיד ערבון בהליך שבכותרת. בבקשה נטען כי המבקש הינו נכה בשיעור 100% והוא מתקיים מקצבת נכות בסך של 2,245 ₪ לחודש. עוד נטען, כי המבקש הינו אלמן, אין בבעלותו דירת מגורים והוא נסמך של שולחנו של אביו וילדו. לטענתו, סיכויי ההליך טובים.

2. המשיבה 1 (להלן: המשיבה) מתנגדת לבקשה. לטענתה, המבקש זכה בפסק דין כספי, על פסק דין זה הוגש ערעור לבית משפט זה (ע"א 7156/06) ובמסגרתו הופקדה ערבות בנקאית בסך של 286,224 ₪. כמו כן, לטענתה, המבקש טרם שילם את מלוא סכום ההוצאות שנפסקו נגדו הן בפסק דינו של בית משפט שלום והן בפסק דינו של בית משפט קמא. המשיבה מוסיפה וטוענת כי סיכויי ההליך אינם מצדיקים מתן פטור כמבוקש. משיב 2 לא הגיב לבקשה. המבקש מציין בתשובתו לתגובת המשיבה כי הוא אינו מתנגד לכך שכספי הערבות הבנקאית שהופקדו במסגרת ע"א 7156/06 ישמשו כערובה להבטחת ההוצאות שייפסקו, אם ייפסקו, בהליך שבכותרת.

3. תחילה לעניין האגרה. אף כי אין הבקשה מניחה תשתית מפורטת הנתמכת באסמכתאות לעניין מצבו הכלכלי של המבקש, נוכח החלטת בית המשפט קמא לפטור את המערער מתשלום אגרה ומשלא נסתרה טענת המבקש כי אין בידו לשלם אגרה (תקנה 14(ד)(1) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007), ניתן בזה פטור כמבוקש.

4. אשר לבקשת המבקש לפטור מהפקדת ערבון, לצורך היעתרות לבקשה אין די במצבו הכלכלי של המבקש ויש לאמוד אף את סיכויי ההליך. עיון בחומר שבתיק מעלה, שעל פני הדברים אין ההליך מקים עילה לדיון ערעורי בגלגול שלישי במידה העשויה להצדיק מתן פטור כמבוקש. בית משפט קמא דחה את בקשתו של המבקש מהטעם שבית משפט שלערעור אינו נוטה להתערב בקביעת ממצאיה של הערכאה הדיונית. במצב דברים זה, סיכויי ההליך אינם מצדיקים היעתרות לבקשה לפטור מערבון. יצוין כי כספי הערבות הבנקאית אשר הופקדה בע"א 7156/06 אינם יכולים לשמש חלופת ערבון מאחר שאין וודאות לכך שהמבקש יהיה זכאי לכספים. הדבר מותנה בתוצאות ההליך בע"א 7156/06, אשר אין לדעת מתי יסתיים וכיצד. יחד עם זאת, בשים לב למצבו הנטען של המבקש ובהתחשב בכך שהערבון מיועד להבטיח את הוצאותיה של משיבה 1 בלבד, בהעדר תגובה של משיב 2, גובה הערבון יועמד על סך של 8,000 ₪, אשר יופקדו תוך 20 יום מעת המצאת החלטה זו, ולא- יירשם ההליך לדחייה ללא צורך במתן הודעה נוספת.

ניתנה היום, י"ח בטבת תשס"ח (27.12.2007).

גאולה לוין

ר ש מ ת


מעורבים
תובע: דוד גבאי
נתבע: לידיה לאופר
שופט :
עורכי דין: