ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד שינדלר הלל :

בש"פ 10684/07

המבקשת:
מדינת ישראל

נ ג ד

המשיב:
שינדלר הלל

בקשה להארכת מעצר לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו - 1996

תאריך הישיבה:
ט"ו בטבת התשס"ח
(24.12.2007)

בשם המבקשת: עו"ד עמית אופק

בשם המשיב: עו"ד מוטי איוס

בבית המשפט העליון

החלטה

1. לפני בקשה של המדינה לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו – 1996 (להלן: חוק המעצרים), להאריך את מעצרו של המשיב בתשעים ימים, או עד למתן ההחלטה בת"פ 3042/07 בבית המשפט המחוזי בירושלים, לפי המוקדם.

2. כנגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של ביצוע שוד בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 402(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: חוק העונשין), תקיפה, לפי סעיף 379 לחוק העונשין והפרעה לשוטר במילוי תפקידו, לפי סעיף 275 לחוק העונשין. מכתב האישום עולה כי בתאריך 16.9.2006 תקף המשיב, ביחד עם בגיר נוסף בשם אברהם פרנק (להלן: פרנק) ועם קטין נוסף את המתלונן, אשר יצא באותה שעה מבית אמו בירושלים. המשיב והשנים האחרים עטו על המתלונן, הכו אותו בכל חלקי גופו כשהם אוחזים בידיהם מקלות ונטלו ממנו את מכשיר הטלפון הנייד שלו ו-250 ₪. המשיב והשניים האחרים אף הפילו את המתלונן ארצה, כשהמשיב בעט במתלונן ופרנק תלש מצווארו את מכשיר הטלפון הנייד שהיה למתלונן. אל המקום הגיע אדם נוסף, דניאל מושיא, שניסה לסייע למתלונן, אך אף הוא הותקף על ידי המשיב באמצעות קרש.

רק לאחר כחצי שנה מהאירוע המתואר לעיל אותר המשיב, וגם אז רדפו אחריו השוטרים במשך שעה, בעוד המשיב מנסה להימלט ולא עוצר לקריאות השוטרים.

3. עם הגשת כתב האישום, הוגשה גם בקשה למעצר עד תום ההליכים. בדיון הראשון בעניין המעצר עד תום ההליכים, הסכים ב"כ המשיב כי קיימות ראיות לכאורה ועילת מעצר, וביקש שייערך תסקיר מעצר בעניינו של המשיב. הדיון התמשך, עקב עריכת התסקיר וכן בשל ניסיונות לאפשר להורי המשיב להשיג מימון לשהותו של המשיב בקהילה הטיפולית "רטורנו", שעליה המליץ שירות המבחן. ניסיונות אלה של הורי המשיב לא צלחו, ובית המשפט הורה – בהסכמת בא כוחו של המשיב - על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים נגדו.

4. לאחר שהתקבלה ההחלטה, הגיש ב"כ המשיב בקשה לעיון חוזר, וזאת לאחר שהתברר כי המשיב זכאי לקבלת מימון לשהייתו בקהילה הטיפולית ממשרד הרווחה, ואולם בית המשפט החליט בסופו של דבר להשאיר את המשיב במעצר עד תום ההליכים. טעמי ההחלטה היו הרישום הפלילי המכביד של המשיב, המאסרים המותנים בני ההפעלה שהושתו עליו בעבר, חומרת העבירות ונסיבות ביצוען, התנהגותו של המבקש לאחר ביצוע העבירה ועד שנתפס על ידי המשטרה, וכן הצפי, נכון למועד קבלת ההחלטה, כי המשפט יתנהל במהירות.

5. בקשה נוספת לעיון חוזר הוגשה לבית המשפט על ידי ב"כ המשיב, מן הטעם ששותפו של המשיב לעבירה שוחרר וכן נוכח התארכות המעצר. במעמד זה הוצעה חלופת מעצר אפשרית נוספת - מעון "אפיקי אש" במושב חלקיה. בית המשפט הורה על עריכת תסקיר מבחן לבדיקת התאמת המעון האמור כחלופת מעצר. הדיון נקבע ליום 19.12.2007 בשים לב להגשת הבקשה שלפני – החליט ב"כ המשיב להתלות את הדיון בבקשה לעיון חוזר, וזאת עד למתן ההחלטה בבקשה זו.

6. בינתיים מתנהל התיק העיקרי כנגד המשיב וכנגד שני שותפיו באיטיות יחסית, והדיונים בו מתעכבים, בין היתר, לפי הטענה, גם בגלל התנהלות בא-כוחו של פרנק ובשל איחוד שני התיקים. עד כה התקיימו רק שלוש ישיבות, וקבועה ישיבה נוספת לתאריך 6.1.2008.

7. המדינה דורשת כעת את המשך מעצרו של המשיב לתשעים ימים נוספים, וטוענת כי שחרורו עלול לסכן את שלום הציבור. התנהגותו של המשיב, טוענת המדינה, מלמדת על מסוכנותו. כן ניתן ללמוד על מסוכנותו מעברו הפלילי, הכולל הרשעה בעבירות אלימות ובעבירות נוספות. בהקשר זה הוזכר כי דינו של המשיב, בתיק אחר, נגזר אך שלושה חודשים לפני ביצוע העבירות המתוארות בכתב האישום. יצוין עוד כי כנגד המשיב תלויים שני עונשי מאסר על תנאי שהינם בני הפעלה בענייננו. המבקשת סבורה כי מעצרו של המשיב דרוש גם לאחר שחרורו של פרנק, וזאת לאור העובדה כי מיד לאחר ביצוע העבירות נשוא כתב האישום נמלט המשיב ונדרשה למשטרה תקופה של כחצי שנה כדי לאתרו, זאת לעומת פרנק שנעצר בסמוך לאחר האירוע.

8. ב"כ המשיב מתנגד לבקשה שבכאן, וטוען כי אין סיבה להבחין בין פרנק ובין מרשו. לדבריו החשש הנטען להימלטות מבוסס אך ורק על מזכר של שוטר שמציין במזכר כי שוחח עם "מקור" שאמר טרם מעצרו של המשיב כי המשיב יודע שמחפשים אחריו. כן טען ב"כ המשיב בטיעונו בפני כי כשבאו לעצור את המשיב היו אלה שוטרים סמויים ואילו המשיב חשב לתומו כי הקבוצה המנהלת אחריו מרדף היא קבוצה של ערבים. עוד טען ב"כ המשיב כי ההליכים בבית המשפט הנכבד קמא צפויים להתארך מעבר למצופה, וכי בכוונתו לחקור את המתלונן בשנית ואינו יודע לומר מה יהיה קו ההגנה של שאר הנאשמים וכיצד קו זה ישפיע על קצב התקדמות ההליכים.

9. לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה ושמעתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין בקשת המדינה להתקבל, בכפוף לאמור בסעיף 11 שלהלן. ואלה טעמי:

(א) בעבירות מן הסוג שבהן הואשם המשיב, קמה ועולה מסוכנות, המקימה עילת מעצר. ראו: בש"פ 1731/07 אברהם ממן נ' מדינת ישראל (לא פורסם) (2007); בש"פ 6453/07 פומין נ' מדינת ישראל (לא פורסם) (2007); בש"פ 9536/07 נ' פ' נ' מדינת ישראל (לא פורסם) (2007).

השאלה הדורשת התייחסות כעת היא האם ניתן להפיג את המסוכנות האמורה בחלופת מעצר המניחה את הדעת. במקרה שלפני, נפסלה החלופה הראשונה, "רטורנו", על ידי בית המשפט המחוזי שסבר כי אין לשחרר את המשיב. כעת הועלתה הצעה חדשה, שלגביה נאמר בתסקיר המבחן שנמסר לי במהלך הדיון, כי לא מדובר "בחלופה הרמטית" וכי אין מדובר במרכז גמילה מסמים, אשר הינו, כפי שפירט שירות המבחן בתסקיר הקודם בעניין המשיב, הטיפול המומלץ עבור המשיב.

זה המקום להוסיף ולציין כי בעת הדיון הציע ב"כ המשיב חלופת מעצר נוספת, והיא "מעצר בית מלא" – בבית הורי המשיב. ב"כ המשיב ציין כי הורי המשיב מתגוררים בשכונת נווה יעקב, וכי אביו של המשיב שירת כלוחם בסיירת מובחרת וניתן לסמוך עליו כמשגיח על המשיב. ב"כ המדינה השיב כי אין ביכולתו להתייחס לחלופה זו, שכן היא הועלתה לראשונה במהלך הדיון. לאפשרות זו אשוב גם בסעיף 11 שלהלן.

(ב) עברו הפלילי המכביד של המשיב בגילו הצעיר, חומרת העבירות המיוחסות לו ונסיבות ביצוען והעובדה שהמשיב אותר רק לאחר שישה חודשים.

(ג) קביעת שירות המבחן כי הטיפול המומלץ עבור המשיב לא יימצא בחלופת המעצר שהוצעה באחרונה וכי דרוש לגביו גם טיפול בבעיית הסמים.

10. טענה נוספת בפי בא-כוח המשיב גרסה כי דין המשיב להשתחרר, וזאת לאור שחרורו ממעצר של שותפו לאותה עבירה, פרנק. אולם, אף טענה זו אין בידי לקבל. מקריאת החלטתה של חברתי, השופטת ארבל, בבש"פ 6875/07 שהוצגה לי ואשר עניינה הארכת מעצרו של פרנק, עולה כי גם האחרון הוא עבריין מורשע, שאף ריצה תקופת מאסר קודם לביצוע העבירות המיוחסות לו בכתב האישום הנוכחי. ואולם יש לזכור כי פרנק נעצר בסמוך לאירוע נשוא בקשה זו, היינו – כחצי שנה לפני המשיב כאן, וכן כי משפטו התארך מאוד, בין היתר בשל איחוד התיקים בעניין המשיב ובעניינו. היינו, בעת קבלת ההחלטה לגבי שחרורו לחלופת מעצר היה פרנק עצור מזה למעלה משנה. משכך, נראה כי יש מקום להבחין בין המשיב ובין פרנק, בכל הנוגע לשחרור ממעצר בשלב זה של ההליכים.

11. לאור כל האמור לעיל, בקשת המדינה מתקבלת. הנני מוצא לנכון להבהיר עם זאת כי אין בהחלטתי זו כדי להביע עמדה ביחס לחלופת המעצר שטרם נבחנה על ידי בית המשפט המחוזי הנכבד ובטוחני כי זו תיבדק בהקדם בצורה מקיפה. מוצע איפוא כי יחודש הדיון בבקשה לעיון חוזר שהגיש המשיב בבית המשפט המחוזי. במסגרת הדיון בבקשה זו ראוי כי יתבקש תסקיר שירות מבחן משלים, שיבחן את כל חלופות המעצר האפשריות העומדות על הפרק ולא נפסלו, לרבות החלופה שהועלתה בדיון שנערך בפני, כאמור בסעיף 9(א) סיפא שלעיל (אותה נדרשים ב"כ המשיב לפרט ביתר הרחבה ולהציע גם פתרונות לעניין הטיפול הנדרש בבעיית הסמים. כמו כן יש לשקול במסגרת זאת הוספת אפשרות של איזוק אלקטרוני).

12. נוכח כל האמור עד הנה, ובכפוף לאמור בסעיף 11 שלעיל, מוארך בזאת מעצרו של המשיב ב-90 ימים נוספים, החל מיום 29.12.2007, או עוד למתן פסק הדין בת"פ 3042/07 בבית המשפט המחוזי בירושלים, לפי המוקדם שביניהם.

ניתנה היום, י"ח בטבת התשס"ח (27.12.2007).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: שינדלר הלל
שופט :
עורכי דין: