ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ריאד טאפש נגד משרד הפנים :

בג"ץ 6255/12 - א'

כבוד השופט ח' מלצר

כבוד השופט י' דנציגר

העותר:
ריאד טאפש

נ ג ד

המשיבים:
1. משרד הפנים

2. האגף לעדות דתיות משרד הפנים

3. המחלקה הדרוזית

4. פורמאלי מנהל משאבי אנוש מהמחלקה
לעניינים מוסלמים

5. פורמאלי מנהל המחלקה הדרוזית

עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לצו ביניים

העותר: בעצמו

פסק דין

לפנינו עתירה למתן צו על תנאי ולמתן צו ביניים כנגד משרד הפנים, האגף לעדות דתיות במשרד הפנים ומשיבים נוספים (להלן: המשיבים) ליתן טעם מדוע לא תתאפשר השתתפותו של העותר בבחינות שצפויות להתקיים ביום א' הקרוב, 26.8.2012, במסגרת מכרז לתפקיד מסדיר נישואין ("מאזון") בישוב בית ג'אן (להלן: המכרז). העתירה הוגשה ביום ו', 24.8.2012, בשעה 10:00 והוכתרה כ"דחופה".

מכתב העתירה עולה כי העותר הגיש מועמדות במכרז האמור. לטענת העותר, הוא עומד בתנאי הסף של התפקיד (וכדבריו - "אף הרבה מעבר לתנאים") ואף זומן לפני כשבועיים טלפונית לבחינות שאמורות להתקיים ביום א' הקרוב, 26.8.2012. בד בבד נשלח לעותר מכתב החתום על ידי מנהל המחלקה הדרוזית, מר חסנין (המשיב 4), בו נדרש העותר לשלוח תעודת גמר לימודים בכיתה י"ב עד ליום 12.8.2012. לטענת העותר, הוא פנה מיד למשיב 4 והסביר לו כי הוא למד הרבה מעבר ל-12 שנות לימוד ואף צירף אישורים שונים המעידים על כך שהוא לומד במסגרות על-תיכוניות שונות (אך לא צירף תעודת גמר לימודים בכיתה י"ב). למרות זאת, לא נחה דעתו של המשיב 4 אשר דרש תעודת גמר לימודים בכיתה י"ב ולא הסתפק במסמכים האחרים. לבסוף נשלח אל העותר מכתב שמודיע לו כי בהיעדר תעודת גמר לימודים בכיתה י"ב הוא פסול מלהשתתף במכרז ולא יוכל לגשת למבחנים הקבועים, כאמור, ליום א' הקרוב.

לטענת העותר, המשיבים התעלמו מהסבריו ומהתעודות והאישורים הרבים המעידים על רמת השכלתו, לרבות אישור לימודים לקראת תואר ראשון במנהל עסקים בשלוחת אוניברסיטת דרבי בישראל משנת 2000. התנהלות זו, כך נטען, פוגעת בזכותו של העותר לשוויון הזדמנויות ומפלה אותו לרעה. לפיכך מבקש העותר כי בית משפט זה יוציא צו למשיבים להימנע מקיום הבחינה ביום א' הקרוב, ולחלופין כי יינתן צו שיעכב את כל ההליכים במכרז עד לבירור העתירה.

דין העתירה להידחות. העתירה אינה מגלה על פניה כל עילה להתערבותו של בית משפט זה. במישור הדיוני-משפטי, היה על העותר למצות את ההליכים בטרם פנייתו לבית משפט זה. לכאורה עשויות טענותיו של העותר כלפי המשיבים בנוגע למכרז האמור ליפול בגדר סמכויותיו של בית המשפט לעניינים מנהליים בהתאם לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000, או בגדר סמכויותיו של בית הדין לעבודה בהתאם לסעיף 24(א)(1א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969. איננו קובעים מסמרות בעניין זה, בשים לב לכתב העתירה הלאקוני ולנספחים המעטים שצורפו אליו (ויודגש כי מסמכי המכרז עצמם לא צורפו לעתירה). אף במישור העובדתי-קונקרטי לא נראה שיש לעתירה בסיס. מעיון במסמכים שצורפו לעתירה עולה כי העותר אינו מחזיק בתעודת גמר לימודים בכיתה י"ב. כל יתר התעודות והאישורים שצורפו מעידים על השתתפותו של העותר במספר קורסי הכשרה ובלימודים במספר מסגרות שונות. בהינתן טענת העותר כי המכרז קובע במפורש שתנאי להגשת מועמדות בו הינו גמר לימודים בכיתה י"ב, ובהינתן כי העותר אינו מציג תעודה שכזו, תמוהה טענת העותר כי מדובר בהפליה או בפגיעה בשוויון ההזדמנויות שלו.

אשר על כן, העתירה נדחית.

ניתן היום, ‏ו' אלול, תשע"ב (24.8.2012).

ה נ ש י א
ש ו פ ט
ש ו פ ט


מעורבים
תובע: ריאד טאפש
נתבע: משרד הפנים
שופט :
עורכי דין: