ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק מזרחי טפחות נגד יונה גונן :

רע"א 5253/12

המבקש:
בנק מזרחי טפחות

נ ג ד

המשיבה:
יונה גונן

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב מיום 5.6.12 ברע"א 658-04-12 מפי השופטת צ'רניאק

בבית המשפט העליון

החלטה

א. בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (השופטת צ'רניאק) ברע"א 658-04-12 מיום 5.6.12, שבגדרה התקבלה רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב (השופט סובל) בע"ר 18470-12-11 מיום 21.2.12, בפסק הדין נדחה ערעור על החלטתו של רשם בית משפט השלום בתל אביב (הרשם כהן) בתא"ק 15057-12-10 מיום 21.11.11 שלא לבטל פסק דין שניתן בהיעדר בקשת רשות להתגונן.

רקע

ב. ביום 9.12.10 הגיש המבקש נגד המשיבה וקבוצת אינטר אמריקן בע"מ תביעה כספית בסך 70,386 ש"ח בסדר דין מקוצר. כנגד המשיבה ניתן על-ידי הרשם כהן ביום 23.2.11 פסק דין במעמד צד אחד, בהיעדר בקשת רשות להתגונן. בקשה לביטול פסק הדין נדחתה על ידי הרשם ביום 21.11.11; הרשם דחה את טענת המשיבה כי נודע לה לראשונה על קיומו של פסק הדין מעיקול שהוטל על חשבון הבנק שלה, ועל בסיס העדויות שנשמעו, לא קיבל את טענתה, כי חתימתה על גבי אישור המסירה של אזהרת ההוצאה לפועל זויפה. כן צוין, כי הגירסה שהציגה המשיבה, ושלפיה במשך תקופה של למעלה ממחצית השנה החזיקה בידיה את מסמכי התביעה והמתינה להזמנה לדין, אינה סבירה. צוין, כי נראה שלמשיבה נודע על פסק הדין אף ללא קשר למסירת האזהרה לידיה.

ג. נוכח האמור נקבע, כי הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה באיחור של חמישה חודשים, ומשלא הגישה המשיבה בקשה להארכת מועד להגשת בקשת הביטול, יש לדחות את הבקשה לביטול פסק הדין מטעם זה בלבד. כן נדחתה הבקשה לביטול פסק הדין מטעמי צדק. באשר לטענת המשיבה כי לא הגישה בקשת רשות להתגונן כיון שלא הומצאה לה הזמנה לדיון כדין, צוין כי גם אם לא צורפה לכתב התביעה הזמנה לדין, המורה לה להגיש בקשה לרשות להתגונן, אין מדובר בפגם יסודי המביא לביטול המסירה ולביטול פסק הדין מחובת הצדק, שכן על אדם המקבל מסמכים משפטיים הנוגעים לתביעה בבית משפט לברר מה ייעשה בהם. לבסוף ציין הרשם כהן באשר לבקשה לביטול פסק הדין על פי שיקול דעת בית המשפט, כי אילו היתה המשיבה מגישה במועד בקשת רשות להתגונן, היה קובע ככל הנראה כי עלה בידה להצביע על טענת הגנה אפשרית; אך משהבקשה לא הוגשה במועד, לא מצא לנכון לדון בכך.

ד. ערעור על החלטת הרשם נדחה על ידי בית משפט השלום (השופט סובל) ביום 1.2.12). צוין, כי הואיל והבקשה לביטול פסק הדין לא הוגשה במועד, ולא נתבקשה הארכת מועד, ממילא אין מקום להיעתר לה. צוין, כי כעניין של מדיניות אין להסכים למצב, שבו בעל דין הסבור שיש לבטל פסק דין שניתן נגדו בהעדר הגנה, יגיש בקשתו בכל מועד שיחפוץ בכך. כן נקבע, כי לא היה מקום לבטל את פסק הדין מטעמי צדק, גם אילו היתה הבקשה מוגשת במועד.

ה. בית המשפט המחוזי (השופטת צ'רניאק) הרשה ערעור, וקיבל את הערעור. נקבע, כי בית משפט השלום לא דן בטענות המשיבה שפסק הדין לא הומצא לה כדין. צוין, כי חרף קביעת הרשם שלפיה הוגשה הבקשה לביטול באיחור ניכר לאחר המצאת אזהרה למשיבה, לא היה מקום לדחות את הבקשה לביטול רק מטעם זה; זאת - בהעדר קביעה בדבר מועד המצאתו של פסק הדין עצמו למשיבה.

בקשת רשות הערעור

ו. בבקשה נטען, כי לא התעוררה כל שאלה עקרונית חשובה, בודאי לא כזו החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים, אשר הצדיקה מתן רשות ערעור על-ידי בית המשפט המחוזי. נטען, כי בית המשפט לא הבחין בין פגם בהמצאת כתב התביעה לפגם בהמצאת פסק הדין. כן נטען, כי שגה בית המשפט משקבע שמסירתה של אזהרת הוצאה לפועל אינה תחליף נאות להמצאת פסק דין, וכי התערב ללא הצדקה בקביעות עובדתיות של בית משפט השלום.

הכרעה

ז. לאחר העיון, אין בידי להיעתר לבקשה. רשות ערעור בגלגול שלישי נשקלת במקרים המעוררים שאלה משפטית או ציבורית חשובה (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו (3) 123) - ובמובהק אין הבקשה שלפנינו באה בכללם. דברים אלה מקבלים משנה תוקף שעה שמדובר בגלגול רביעי, זאת אף שיתכן – וכמובן איני נוטע מסמרות, משלא נתבקשה תשובה גם כדי שלא להכביר הוצאות – כי לגופם של דברים ניתן היה בנדון דידן להחליט אחרת (רע"א 9614/05 רז גל בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (לא פורסם); רע"א 9885/06 שלטי הגליל מ.ס (1996) בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (לא פורסם)). בעניינה של המשיבה דנו רשם בית משפט השלום, שופט בית משפט השלום, ואחר כך גם שופט בית המשפט המחוזי. לבסוף נוסיף, כי אין בקבלת הבקשה לביטול פסק הדין לקבוע דבר באשר לתביעה לגופה. לטיפול במקרה של ספק בין סתימת הגולל על התביעה ובין אפשרות לנסות לבררה, אזכיר את דברי ד"ר ש' לוין תורת הפרוצדורה האזרחית, מבוא ועקרונות יסוד (מה' 2, תשס"ח-2008) 214 כי במקרים שבהם הדיון לא תם, "השיקול שבית משפט השלום טרם סיים את מלאכתו ומדובר בפסק דין שעדיין אינו מכריע בזכויות בעלי הדין הוא בעל חשיבות רבה ומקטין עוד יותר את הסיכוי שבית המשפט (בגלגול שלישי, ופשיטא מקל וחומר בגלגול רביעי – א"ר) ייעתר לבקשה".

ח. לא אוכל איפוא להיעתר למבוקש.

ניתנה היום, א' באלול התשע"ב (19.8.2012).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: בנק מזרחי טפחות
נתבע: יונה גונן
שופט :
עורכי דין: