ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רחל נדב נגד יורשי המנוח בלבול עובדיה ז"ל :

בש"א 6030/12

המערערת:
רחל נדב

נ ג ד

המשיבים:
1. יורשי המנוח בלבול עובדיה ז"ל

2. יורשי המנוח שלמה נדב ז"ל

ערעור על החלטתה של כבוד הרשמת של בית המשפט העליון ד' כהן-לקח מיום 29.7.12 בע"א 679/11 ובע"א 818/11

פסק-דין

עניינו של ההליך הוא בהיקף העמודים שנקבע לסיכומי המערערת (היא המשיבה בהליך המרכזי) בצו הסיכומים שהוצע להליך. לטענת המערערת, יש להתחשב לצורך קביעת היקף הסיכומים בכך שהודעת הערעור הוגשה שלא כדין, ברווח של שורה וחצי בלבד (ומשכך, לו הייתה מוגשת כדין, הייתה ארוכה יותר). בנוסף, טענה המערערת בפני הרשמת כי יש מקום להרחיב את היקף הסיכומים נוכח מורכבות הטיעון שהיא מבקשת לטעון.

הרשמת קיבלה באופן חלקי את בקשתה, והרחיבה את היקף הסיכומים, אף שלא להיקף המבוקש. בהחלטתה, עמדה הרשמת על כך שהשיקולים הנוגעים לעניין הם יעילות הדיון, שיוויון דיוני, ומתן האפשרות למתדיינים לטעון טענותיהם בפני בית המשפט.

מכאן הערעור שלפניי, במסגרתו טוענת המערערת כי שגתה הרשמת בכך שלא נימקה את החלטתה באופן מספק. כמו כן, חוזרת המערערת על טיעוניה בפני הרשמת.

דין הערעור להידחות. כידוע, שיקול דעת הרשם הוא שיקול דעת רחב בו לא תתערב בנקל ערכאת הערעור (ראו: בש"א 4747/05 ראובן פלד עבודות בניין בע"מ נ' בית הארחה – מעלה החמישה (לא פורסם, 29.8.2005); בש"א 3784/02 בן דוד נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם, 23.5.2002)). זאת, בפרט במקום בו עסקינן בסוגיה שנוגעת במישרין לאופן ניהול ההליך (ראו: בש"א 3890/10 פלונית נ' בנק לאומי לישראל (טרם פורסם, 31.5.2010); בש"א 1952/12 חברת לוזון נכסים והשקעות בע"מ נ' צאיג (טרם פורסם, 7.5.2012)). במקרה הנוכחי, לא הצביעה המערערת על כל פגם ממשי שנפל בהחלטת הרשמת. החלטה מבוססת על העקרונות שנקבעו לעניין קביעת צו סיכומים ועל נסיבות העניין. בבחינת למעלה מן הצורך אציין כי גם אם הודעת הערעור הוגשה שלא בפורמט הקבוע בדין, אין בכך כדי להצדיק הארכה יתרה של סיכומיו התשובה, מקום בו התרשמה הרשמת כי המערערת יכולה לערוך את טיעוניה באופן ממצה במספר מוגבל של עמודים. בהמשך לכך, יוזכר כי המערערת תוכל להרחיב את טיעוניה הן בדיון בפני בית המשפט, הן על ידי הפנייה לנספח אסמכתאות ונספחי מוצגים. מכל מקום, בנסיבות העניין לא מצאתי כי צו הסיכומים פוגע בשיוויון הדיוני או ביכולתה של המערערת לפרוס טענותיה בפני בית המשפט.

הערעור נדחה. יצוין כי עם הערעור הגישה המערערת בקשה לדחיית מועד הגשת הסיכומים עד להכרעה בערעור. בנסיבות העניין, מצאתי לנכון להורות על דחיית מועד הגשת הסיכומים מטעם המערערת, והם יוגשו לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המצאת פסק דין זה לידיה. ברי, כי אין בפסק דיני זה כדי להכריע בבקשות נוספות לדחיית מועד הגשת סיכומים ככל שיוגשו, ואלו יבחנו על ידי רשמי בית המשפט.

ניתן היום, כ"ז באב התשע"ב (15.8.2012).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: רחל נדב
נתבע: יורשי המנוח בלבול עובדיה ז"ל
שופט :
עורכי דין: