ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בדרי דגמי נגד עיריית פתח תקווה :

בר"ם 5707/12

המבקשים:
1. בדרי דגמי

2. עזרא דגמי

נ ג ד

המשיבים:
1. עיריית פתח תקווה

2. עיריית פתח תקווה – ועדת מכרזים

3. משה סעדון

4. נחום דגמי

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז (כבוד סגן הנשיאה א' ש' שילה) בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מיום 22.7.2012 בעת"מ 26838-07-12

בשם המבקשים:
עו"ד עדי פוקס

בשם המשיב 3:
עו"ד טל גרשטיין

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בשנת 1990, חתמו המבקשים על הסכם שכירות ביחס למזנון ברח' מוהליבר 8 פינת רח' ההגנה בפתח תקווה (להלן: המזנון), שבבעלותה של עיריית פתח תקווה (להלן: העירייה). בשנת 2009, ניתן צו לפינוי המבקשים מהמזנון, והוחלט על עריכת מכרז פומבי בנדון. העירייה הסכימה שהמבקשים ימשיכו להחזיק במזנון עד להכרזה על הזוכה במכרז, בכפוף להפקדת ערבות בנקאית. העירייה פרסמה מכרז פומבי מס' 17/12 להשכרת המזנון (להלן: המכרז). למכרז הוגשו שלוש הצעות: הצעת המבקשים (על סך 5,400 ש"ח בחודש); הצעת המשיב 3 (על סך 7,400 ש"ח בחודש); והצעת המשיב 4 (על סך 5,000 ש"ח לחודש). הצעתו של המשיב 3 נפסלה בשל פגמים בערבות. אומדן השמאי מטעם העירייה ביחס לשווי הנכס עמד על סך 8,400 ש"ח בחודש. בשל הפער בין אומדן השמאי לבין הצעות המבקשים והמשיב 4, החליטה ועדת המכרזים של העירייה להמליץ למועצת העירייה על ביטול המכרז וניהול הליך של משא ומתן. ביום 24.6.2012 אימצה מועצת העירייה את המלצת ועדת המכרזים, והחליטה לפרסם הזמנה להציע הצעות לשם התקשרות בחוזה ללא מכרז ביחס למזנון. הודעה בדבר החלטה זו נמסרה למציעים.

2. המבקשים הגישו עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים מרכז, שבמסגרתה ביקשו להכריז על הצעתם כזוכה. עיקר טענותיהם כוונו לאומדן השמאי ביחס לדמי השכירות במזנון שעל נכונותו הם חולקים. בד בבד עם הגשת העתירה, התבקש גם צו ביניים שיאסור על העירייה להמשיך בהליך ההזמנה ובמשא ומתן לכריתת חוזה ללא מכרז. העירייה התנגדה לבקשה, וסמכה את ידיה על סבירות האומדן השמאי. בדיון שהתקיים בבקשה ביום 22.7.2012, התעוררה מחלוקת בין הצדדים בדבר המועד שבו נערך האומדן השמאי. בית המשפט לעניינים מינהליים (כבוד סגן הנשיאה א' ש' שילה) החליט להורות לשמאי להגיש חוות דעת משלימה תוך 48 שעות, וקבע כי אין מקום להיעתר לבקשה לצו ביניים בשלב זה. בין היתר, ציין בית המשפט קמא כי המבקשים יכולים להשתתף במסגרת ההתמחרות שמקיימת העירייה.

3. מכאן הבקשה שלפניי. המבקשים טוענים כי היה על בית המשפט קמא ליתן צו ביניים כמבוקש, כדי למנוע מצב שבו העירייה תתקשר עם צד ג' ביחס למזנון לפני שהוכרעה העתירה לגופה. לדבריהם, סיכויי העתירה גבוהים הן בשל חוות דעת שמאית שקיבלו, שלפיה האומדן שעמד בבסיס החלטת ועדת המכרזים ומועצת העירייה הוא שגוי; הן בשל אופיו הפסול – לגישתם – של הליך ההתמחרות שבו נוקטת העירייה, שאותו הם מכנים "מכרז גמיש". אשר למאזן הנוחות, נטען כי אם לא יינתן צו ביניים יאבדו המבקשים את מקור פרנסתם היחיד – הוא המזנון שאותו הם ממשיכים להפעיל בתקופת הביניים.

4. העירייה מתנגדת לבקשה. לתשובתה היא מצרפת את חוות דעתו המשלימה של השמאי שאותה הגישה לבית המשפט קמא בהתאם להחלטתו, ובה מציין השמאי כי אין מקום לשנות מהאומדן המקורי לדמי השכירות הראויים ביחס למזנון. העירייה טוענת כי סיכויי העתירה נמוכים, שכן ההחלטה לבטל את המכרז הייתה סבירה והתחייבה מהסטייה הניכרת של גובה ההצעות שהתקבלו מאומדן השמאי. אשר לטענות המבקשים ביחס להליך החלופי שבו נוקטת העירייה, צוין כי המבקשים הגישו הצעה במסגרתו (גם אם "תחת מחאה") – ולכן הם אינם יכולים לטעון נגדו. ממילא, לשיטתה, ההחלטה לקיים משא ומתן בפטור ממכרז היא סבירה ואינה מקימה עילת התערבות של בית המשפט. אשר לשיקולי מאזן הנוחות, נטען כי המבקשים לא הצביעו על כל נזק בלתי הפיך שייגרם להם אם לא יינתן צו ביניים. המשיב 3 – שהצעתו במכרז נפסלה בשל פגם בערבות – מתנגד אף הוא לבקשה. המשיב 4 – הוא אחיו של המבקש 1 – לא הגיש תשובה לבקשה.

5. דין הבקשה להידחות. כידוע, על בית המשפט הדן בבקשה לצו ביניים לבחון שני עניינים: סיכויי העתירה להתקבל ו"מאזן הנוחות" (ראו למשל בר"ם 8601/10 ק.מ.מ מפעלי מחזור בע"מ נ' עיריית תל אביב (לא פורסם, 20.12.2010)). מבלי שאידרש לקבוע מסמרות ביחס לסיכויי העתירה – שהדיון בה לגופה הושהה בשל הגשת הליך הנוכחי – די בשיקולי מאזן הנוחות כדי להביא לדחיית הבקשה. מדובר בחוזה שכירות להפעלת מזנון, ולא בחוזה לביצוע פעולה חד-פעמית (כדוגמת הקמת מערכת או תשתית). בניגוד למצב האחרון, שבו באין צו ביניים עלולה להתייתר העתירה, בענייננו גם אם ייחתם חוזה בין העירייה לבין צד ג', צעד כזה אינו בלתי הפיך ולא תהיה כל מניעה ליתן למבקשים סעד אפקטיבי אם יזכו בעתירתם (השוו: בר"ם 2131/09 פורום שתיל בע"מ נ' עיריית לוד (לא פורסם, 9.3.2009)). ברי כי כל הצדדים המעורבים צריכים להיות מודעים לכך שגם בהיעדר צו ביניים, כל הפעולות שתבוצענה במסגרת הליך ההתמחרות כפופות לתוצאות העתירה וחזקה על העירייה שתדאג להבהיר היבט זה לכל הנוגעים בדבר.

הבקשה למתן רשות ערעור נדחית אפוא. המבקשים ישאו בהוצאות העירייה בסך 8,000 ש"ח.

ניתנה היום, ‏כ"ז באב התשע"ב (‏15.8.2012).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: בדרי דגמי
נתבע: עיריית פתח תקווה
שופט :
עורכי דין: