ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד"ר יורם הרט נגד קומרקס בע"מ :

ע"א 1094/12 - א'

המערער:
ד"ר יורם הרט

נ ג ד

המשיבים:
1. קומרקס בע"מ

2. מיזמי בריאות ברשת בע"מ

3. ירון להמן

בקשה לאיחוד תיקים
ובקשה לפטור מערבון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. בנסיבות העניין ובהסכמת הצדדים, הערעורים שבכותרת ייקבעו לשמיעה באותו מועד ולפני אותו הרכב שופטים. מועדי הגשת הסיכומים ייקבעו בהתאמה.

2. אשר לבקשת המערער לפטור מהפקדת עירבון עקב איחוד הדיון בערעורים – המערער הפקיד 30,000 ₪ במזומן להבטחת הוצאות המשיבים בע"א 1094/12. מספר חודשים לאחר מכן, עם הגשתו של ע"א 5284/12, קבעה המזכירות הראשית כי על המערער להפקיד במסגרתו עירבון בסך 30,000 ₪. לטענת המערער, מאחר ששני הערעורים עוסקים באותה הפרשה ובאותם המשיבים, ניתן להסתפק בעירבון בסך 30,000 ₪ שכבר הופקד בע"א 1094/12, ולפי הנטען יש לפטור את המערער מהפקדת עירבון נוסף בע"א 5284/12. המשיבים מתנגדים לכך.

בחינת נסיבות העניין מלמדת כי שני הערעורים אמנם עוסקים באותה הפרשה וכי המשיבים לשני הערעורים זהים ומיוצגים כולם בייצוג משותף. עם זאת, הערעורים מופנים כנגד פסקי-דין נפרדים של בית-המשפט קמא. זאת ועוד; בע"א 1094/12 המשיבים האקטואליים (אלה שכנגדם מבוקש הסעד בערעור) הם המשיבים 2-3; ואילו בע"א 5284/12 המשיבה האקטואלית היא המשיבה 1 (המשיבים 2-3 מצוינים במפורש בראש כתב הערעור כמשיבים פורמאליים). אין ספק כי הגשתו של ע"א 5284/12 הרחיבה את היקף הסוגיות העומדות לדיון לפני בית-המשפט זה. נראה כי פסיקת ההוצאות הצפויה אם וככל שיידחו שני הערעורים, תעלה על פסיקת ההוצאות הצפויה בגין דחיית הליך אחד. יוער כי מלכתחילה, חיובו של המערער להפקיד עירבון בסך 30,000 ₪ בע"א 1094/12 לא היה על הצד הגבוה, בין היתר בשים לב להיקף ההוצאות בהן חויב המערער בבית-המשפט קמא לטובת המשיבים 2-3 (150,000 ₪).

בהתחשב בכל אלה, לא מצאתי הצדקה לפטור את המערער מהפקדת עירבון להבטחת הוצאות המשיבים בגין הגשתו של ע"א 5284/12. יחד עם זאת, נראה לי כי מאחר שבשני הערעורים מדובר באותה מסכת עובדתית, ובשים לב לכך שהייצוג של שלושת המשיבים משותף ויתכן חסכון בעלויות מבחינת המשיבים עקב איחוד הדיון בשני הערעורים, ניתן להפחית במידת-מה את שיעור העירבון בע"א 5284/12 ולהעמידו על סך של 25,000 ₪. סכום זה יופקד תוך 14 ימים מעת החלטה זו (ימי הפגרה במניין), ולא – יירשם ההליך לדחייה ללא צורך בהחלטה נוספת.

לאחר הפקדת העירבון בע"א 5284/12, תעביר המזכירות את שני התיקים שבכותרת ליומן בית-המשפט, נוכח האמור בפיסקה 1 לעיל.

ניתנה היום, כ"ו באב תשע"ב (14.8.2012).

דנה כהן-לקח, שופטת

ר ש מ ת


מעורבים
תובע: ד"ר יורם הרט
נתבע: קומרקס בע"מ
שופט :
עורכי דין: