ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רביבה וסיליה נגד אליעזר בשן :

רע"א 4685/12 - א'

המבקשים:
1. רביבה וסיליה

2. רביבה אפל

3. עמוס אפל

נ ג ד

המשיבים:
1. אליעזר בשן

2. מנחם שפיר

3. עריית רמת השרון

4. הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון

בקשה למחיקת הערעור על הסף

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. שני ההליכים שבכותרת מופנים כנגד אותן החלטות של בית-המשפט לעניינים מנהליים – החלטה מיום 13.5.2012 והחלטה מיום 16.5.2012. כפל ההליכים נבע מטענה בדבר אי בהירות בשאלת דרך ההשגה המתאימה בנסיבות העניין. הלכה למעשה, למקרא טיעוני המבקשים-המערערים בבקשת רשות הערעור ובהודעת הערעור מטעמם, אל מול טיעוני המשיבים 1-2 בבקשתם מיום 3.7.2012, עולה כי הם שותפים לדעה לפיה בהחלטה מיום 13.5.2012 דחה בית-המשפט לעניינים מנהליים את בקשת המשיבים 1-2 לכפיית ציות לפי פקודת בזיון בית-משפט בנוגע לפסק-דין שניתן בהסכמה בין הצדדים ביום 20.3.2012. אם אמנם כך הדבר, ברי כי דרך ההשגה המתאימה על ההחלטה האמורה אינה באמצעות ערעור פלילי (ראו: ע"פ 4793/05 נבון נ' עצמון (לא פורסם, 6.2.2007); רע"א 8813/05 עמותת במות נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 17.8.2006), בפיסקה 8; עוד ראו: רע"א 4660/11 אביטן נ' ראובך (לא פורסם, 25.7.2011)). נראה כי המבקשים-המערערים וכן המשיבים 1-2 מסכימים לכך. בהתחשב בכל אלה, יודיעו בעלי-הדין בהליך שבכותרת (לרבות המשיבים 3-4) תוך 10 ימים מעת המצאת החלטה זו (ימי הפגרה במניין), האם הם מסכימים למחיקת ע"פ 4686/12 מן המרשם וביטול הדיון שנקבע ליום 6.9.2012.

2. אשר לרע"א 4685/12 – דומה כי המבקשים וכן המשיבים 1-2 מסכימים, ובצדק, כי החלטות בית-המשפט קמא מיום 13.5.2012 ומיום 16.5.2012 הן בבחינת "החלטות אחרות" שהערעור עליהן טעון רשות. למיטב הבנתי, המחלוקת בין בעלי-הדין בעניין סיווגו של ההליך הנדון נוגעת לשאלת סדרי הדין החלים על העניין - האם מדובר בבקשת רשות ערעור אזרחית (רע"א) או שמא בבקשת רשות ערעור מנהלית (בר"מ). לסוגיה זו השלכה, בין היתר, על השאלה האם בקשת רשות הערעור שבכותרת היתה אמורה להיות מוגשת תוך 30 ימים או תוך 15 ימים מעת המצאת ההחלטות הנדונות של בית-המשפט קמא, והאם ההליך הערעורי (רע"א 4685/12) הוגש באיחור. על רקע זה, יגיבו המבקשים לבקשת המשיבים 1-2 מיום 3.7.2012 לסילוק רע"א 4685/12 על הסף בשל טענת האיחור בהגשת ההליך. בין היתר, יציינו המבקשים מהם המועדים בהם הומצאו לידיהם ההחלטות נשוא בקשת רשות הערעור, בצירוף תיעוד מתאים. עוד יתייחסו המבקשים לשאלה האם בכל הנוגע לחישוב המועדים הקבועים בדין להגשת הליך ערעורי על ההחלטה מיום 13.5.2012, ישנה משמעות לכך שהמבקשים צרפו עותק מלא של ההחלטה הנדונה לבקשות שהגישו לבית-המשפט קמא ביום 14.5.2012. בנוסף, יתייחסו המבקשים בתגובתם לבר"ם 4717/06 אדם טבע ודין נ' עיריית קריית אתא (לא פורסם, 6.8.2006) ממנו עולה לכאורה כי הדרך להשיג על החלטה של בית-המשפט לעניינים מנהליים הדוחה בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט היא באמצעות בקשת רשות ערעור מנהלית (ולא אזרחית). תגובת המבקשים לכל אלה תוגש תוך 10 ימים מעת המצאת החלטה זו (ימי הפגרה יבואו במניין). המשיבים 3-4 רשאים להגיש עמדה מטעמם, אם רצונם בכך, בתוך אותו מועד.

החלטה זו תומצא לצדדים באמצעות הפקסימיליה.

ניתנה היום, ט"ו בתמוז תשע"ב (5.7.2012).

דנה כהן-לקח, שופטת

ר ש מ ת


מעורבים
תובע: רביבה וסיליה
נתבע: אליעזר בשן
שופט :
עורכי דין: