ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבו גאליה גדיר נגד הלשכה למינהל האוכלוסין :

בר"ם 4907/12

המבקשים:
1. אבו גאליה גדיר

2. אבו גאליה אחלאם

נ ג ד

המשיבים:
1. הלשכה למינהל האוכלוסין

2. וועדת השגות לזרים

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט העניינים מינהליים ירושלים מיום 21.06.2012 בתיק עתמ 036172-06-12 (כבוד השופטת נ' בן אור)

המבקשים: בעצמם
בשם המשיבים: עו"ד צילי נאה

בבית המשפט העליון

החלטה

1. זוהי בקשה לרשות ערעור על החלטתו של בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים מתאריך 21.6.2012 (כבוד השופטת נ' בן אור), בגדרה נדחתה בקשתם של המבקשים למתן צו ביניים אשר יורה למשיבים להימנע מהרחקת המבקש 1 (להלן: המבקש) מתחומי מדינת ישראל, עד למתן הכרעה סופית בעתירה המנהלית שהוגשה על ידי המבקשים. בגדרי הבקשה שלפניי עתרו המבקשים גם לצו ביניים שיורה על איסור הרחקת המבקש מישראל, עד להכרעה בבקשה לרשות ערעור.

אביא בקצרה את הנתונים הצריכים להכרעה.

2. המבקשת 2 (להלן: המבקשת) הינה תושבת קבע בישראל. המבקש הינו בעלה של המבקשת, תושב אזור יהודה ושומרון, השוהה בישראל יותר מעשור, בהתאם להיתרי כניסה שניתנו לו מעת לעת. בשנת 2011 הגיש המבקש עתירה מנהלית (עת"מ 29606-04-11) בגדרה הוא טען כי יש לתת לו מעמד בישראל, מכוח נוהל "איחוד משפחות", שיוחל עליו ועל המבקשת. במסגרת הדיון באותה העתירה, הגיעו הצדדים להסכמה, ולפיה למבקש יינתן היתר שהייה בישראל ממנהלת התיאום והקישור ("היתר מת"ק") לשנה אחת, בכפוף לחתימתו על התחייבות מסוימת. שני הצדדים לא ראו לנכון לצרף את נוסח ההתחייבות הנ"ל לבקשת רשות הערעור, או לתגובה מטעם המשיבים, ועל כך יש להצר. יחד עם זאת, מן המסמכים הנוספים שהוגשו במכלול ניכר כי המדובר בהתחייבות שנוגעת, בין היתר, לקשר שמקיים המבקש עם כמה מאֶחָיו, שלגביהם יש למשיבים מידעים מסוימים, המצביעים על מסוכנותם הבטחונית. על כן, המבקש נדרש להצהיר בהתחייבות בהקשר זה כדלקמן:

"הנני מתחייב להמנע מלעמוד בקשר כלשהו גם עם אחי סלימאן, אברהים, מוסא, אחמד ומחמד" (ראו: פיסקה 9 לתגובת המשיבים מתאריך 2.7.2012).

בית המשפט הנכבד לעניינים מנהליים קיבל את ההסכמה הנ"ל, ונתן לה תוקף של פסק דין בתאריך 14.12.2011.

3. בתאריך 15.1.2012 העביר המבקש למדינה את ההתחייבות האמורה, כשהוא משמיט ממנה את החלק שצוטט לעיל. המשיבים סירבו בעקבות זאת לקבל את ההתחייבות בנוסח שהועבר להם.

4. בתאריך 21.1.2012 הגיש המבקש עתירה לבג"צ, בגדרה הוא העלה טענות כלליות וחוקתיות כנגד נוסח ההתחייבות. העתירה נדחתה על הסף בתאריך 29.1.2012, תוך שנקבע, בין היתר, כי העתירה איננה מגלה עילה להתערבות בפסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים, וכי אין מקום לאפשר למבקש לסגת מן ההסכמה עתה, שכן הא עשה דין לעצמו בתקנו את נוסח ההתחייבות בצורה חד-צדדית (ראו: בג"צ 668/12 אבו גאליה נ' הלשכה למנהל האוכלוסין במשרד הפנים, מזרח ירושלים (לא פורסם, 29.1.2012)).

5. בתאריך 7.2.2012 העביר המבקש למדינה את נוסח ההתחייבות המוסכם והמלא, בחתימתו. בתאריך 22.3.2012 התקיים למבקש שימוע בלשכת מנהל האוכלוסין במזרח ירושלים, אשר נגע למערכת היחסים שלו עם אֶחָיו. במהלך השימוע הנ"ל טען המבקש כי הוא ניתק את הקשרים עם אֶחָיו, אך הוא הודה כי הוא מתגורר בשכירות בשכונת א-טור, בבית שבבעלות אחיו מוסא, וכי אחיו מוסא מחלק את זמנו בין הכפר זעיים (שבאזור יהודה ושומרון) לבין שכונת א-טור, בה הוא גר באותו בניין (והמבקש לא הצליח להסביר כיצד הוא נמנע ממגע עם אחיו בנסיבות אלה). בהמשך לשימוע הנ"ל נשלח למבקשת מכתב מאת רשות האוכלוסין וההגירה, בו צוין, בין היתר, כי בקשתם של המבקשים לאיחוד משפחות – נדחית בשל העובדה שהמבקש מתגורר עם אחיו מוסא באותו הבניין. נתון זה הצביע, לשיטת רשות האוכלוסין, על כך שהמבקש איננו כנה בהצהרתו על ניתוק הקשר עם אֶחָיו.

6. המבקש הגיש השגה על ההחלטה האמורה לוועדת ההשגה לזרים, ובמסגרתה הוא ביקש גם צו ביניים שימנע את הרחקתו מישראל, עד להכרעה בהשגה. בתאריך 17.6.2012 נדחתה הבקשה לצו הביניים (החלטה בהשגה עצמה עדיין לא ניתנה, ככל שניתן להבין). בתאריך 20.6.2012 הגיש המבקש עתירה נוספת לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים (עת"מ 36172-06-12), בגדרה הוא ביקש כי המשיבים יחזרו בהם מן הסירוב לבקשת המבקשים לאיחוד משפחות. בנוסף התבקש צו ביניים אשר ימנע את הרחקת המבקש מתחומי ישראל, עד להכרעה בעתירה. בתאריך 21.6.2012 דחה בית המשפט הנכבד לעניינים מנהליים את הבקשה לצו ביניים – ומכאן הבקשה לרשות ערעור.

7. המבקשים לא נימקו את בקשתם לרשות ערעור בצורה מפורטת, אך עולה מן הבקשה (וכן מן הבקשה לצו ביניים) כי הם סבורים שההחלטה מתאריך 21.6.2012 איננה מבוססת, ויש לשנות אותה, וזאת נוכח העובדה כי ביחס למבקש אין מידע בטחוני, ובשים לב לכך שהמבקשים הינם הורים לחמישה ילדים המתגוררים עימם בשכונת א-טור, והרחקתו של המבקש מישראל תגרום להם לסבל רב. כמו כן יש לציין כי המבקש צירף לבקשתו תצהיר בחתימתו, ממנו עולה כי בתאריך 27.3.2012 הוא העתיק את מקום מגוריו ומגורי משפחתו לבניין אחר שנבנה על ידו בשכונת א-טור, ושבו אחיו מוסא איננו מתגורר.

8. המשיבים, מהם נתבקשה תגובה, סבורים כי אין מקום להתערב בהחלטת בית המשפט הנכבד לעניינים מנהליים.

9. דין הבקשה לרשות ערעור – להידחות מהטעמים שיפורטו בקצרה להלן.

10. הבקשה שלפניי תוקפת במהותה את ההחלטה שלא ליתן צו ביניים, אשר ימנע את הרחקת המבקש מישראל – עד להכרעה בעתירה. החלטה זו נבחנה כבר בוועדת ההשגות ובבית המשפט הנכבד לעניינים מנהליים, ועל כן השגותיהם של המבקשים עליה כאן היא בבחינת "מעין גלגול שלישי". בשים לב לכך, הבקשה איננה מעלה שאלה משפטית כללית, החורגת מעניינם הפרטי של המבקשים, ודינה להידחות, ולו רק מטעם זה בלבד. הדברים נאמרים ביתר שאת כשהמדובר בהחלטה זמנית, הדוחה בקשה למתן צו ביניים.

11. מעבר לנדרש אציין כי גם לגופו של עניין לא מצאתי דופי בהחלטת בית המשפט לעניינים מנהליים, הדורש התערבות בשלב זה. התנהלותו של המבקש לאחר מתן פסק הדין המוסכם ב-עת"מ 29606-04-11, כמו הצהרותיו בשימוע שנערך לו – מעלים, לכאורה, ספקות מסוימים בנוגע להתנהלותו במכלול, ולא אוסיף. אינני רואה מקום להיעתר לבקשתם של המבקשים למתן צו ביניים בנסיבות אלה.

12. להשלמת התמונה אדגיש בנוגע לתצהיר שהגיש המבקש, ממנו עולה כי הוא עזב, לכאורה, את הבניין שבו התגורר בעבר, כדלקמן:

(א) מבלי לנטוע מסמרות בנושא, נדמה כי האמור בתצהיר איננו עקבי לחלוטין עם אמרותיו של המבקש בשימוע (שנערך, כזכור, רק חמישה ימים לפני תאריך המעבר הנטען). בשימוע הנ"ל המבקש נשאל שאלות רבות בנוגע להסדרי המחייה שלו ושל משפחתו, והוא לא מצא לנכון לציין כי הוא עתיד לעבור בעוד מספר ימים לבניין חדש, שלבטח כבר היה בשלבי הכנה סופיים. אדרבא: בנקודה מסוימת בשימוע, המבקש הצהיר כי הוא בנה בית נוסף, אך זה נהרס, שכן הוא נבנה שלא כדין (ראו: נספח מש/6 לתגובת המשיבים, עמוד 2).

(ב) גם אם נכון הדבר שהמבקשים עברו להתגורר במקום אחר, הרי שלעובדה זו ניתן יהיה לתת את המשקל הראוי, בגדרי הדיון בעתירה המנהלית לגופה.

13. נוכח כל האמור לעיל – הבקשה לרשות ערעור נדחית בזאת, ללא צו להוצאות. בנסיבות אלה הבקשה לצו ביניים מתייתרת.

ניתנה היום, ט"ו תמוז התשע"ב (5.7.2012).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: אבו גאליה גדיר
נתבע: הלשכה למינהל האוכלוסין
שופט :
עורכי דין: