ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מארי נגד ק.א.בשר מן הכפר בע"מ :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום רמלה

בשא003045/08

בפני:

כב' הרשם דן סעדון

תאריך:

13/04/2009

בעניין:

מארי ורד

ע"י ב"כ עו"ד

רונן מטלון

מבקשת

נ ג ד

ק.א.בשר מן הכפר בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד רבייב יוסף

משיבה

החלטה

לפני בקשה לחיוב המשיבה בהוצאות המבקשת.

תחילתה של הפרשה בהתנגדות לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל אותה הגישה המבקשת. בנוסף, הגישה המבקשת גם בקשה לביטול עיקולים שהוטלו במסגרת תיק ההוצאה לפועל. טענת ההגנה העיקרית שהעלתה המבקשת הייתה כי חתימתה זויפה. ב"כ הצדדים הגיעו להסכם דיוני ולפיו תיבדק המבקשת בבדיקת פוליגרף וכי ממצאי הבדיקה יהוו ראיה חלוטה בתיק. המבקשת נבדקה כמוסכם ונוכח ממצאי הבדיקה נמחקה המבקשת כחייבת בתיק ההוצאה לפועל. המבקשת לא הסתפקה בכך ועתרה לחייב את המשיבה בהוצאותיה ובהם: עלות בדיקת הפוליגרף (1155 ₪), שכ"ט עו"ד בסך 8,085 ₪ וכן חיוב המבקשת בגין עגמת הנפש שנגרמה לה עקב התנהלות המשיבה.

המשיבה טוענת כי בתיק לא התקיים כל דיון וכי יש להביא בחשבון שההסדר הדיוני בין הצדדים נועד לחסוך בעלויות ומזמנם של המעורבים. עוד נאמר כי "חשבון העסקה" שצורף לבקשת המבקשת הופק לאחר שהגיעו הצדדים להסכם בדבר בדיקת המבקשת בפוליגרף. עוד נאמר כי חשבוניות המס שצורפו הופנו לחברה אחרת וככל הנראה נעשו בחשבוניות שימושים אחרים. לאור האמור נטען כי ראוי להשית על המשיבה הוצאות סמליות בלבד וכי השתת הוצאות ריאליות תניא את המשיבה להימנע מהסדרים לייעול ההליכים ולחיסכון זמנם של המעורבים.

דיון

בעניין קביעת ההוצאות ושכר הטרחה אותו ראוי לפסוק יש לזכור כי "כעניין שבעקרון, וכנקודת מוצא, יש לפסוק לבעל הדין שזכה בדינו הוצאות ריאליות, כלומר ההוצאות שהוציא בפועל או שהתחייב להוציא. יחד עם זאת, זוהי נקודת מוצא בלבד. אין היא נקודת סיום, שכן על היושב בדין לבחון את שיעור ההוצאות הנטען ולבדוק אם המדובר בהוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך בהתחשב בכלל נסיבות העניין. שכר הטרחה וההוצאות שהוצאו בפועל הן אפוא נתון רלבנטי במסגרת פסיקת ההוצאות אולם לא נתון בלעדי" (בג"צ 891/05 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשיה והמסחר (טרם פורסם)).

בענייננו הוכח כי המבקשת שילמה עבור הוצאות הפוליגרף ואינני רואה כל טעם שלא לפסוק לה את מלוא ההוצאה בה נשאה.

לעניין שכר הטרחה שקלתי את טענות הצדדים וכלל נסיבות העניין כפי שפורטו לעיל ובכלל זה את העובדה שכלל לא התקיים דיון בהתנגדות שהגישה המבקשת ועיקר פעילות ב"כ הצדדים הוקדשה ליישום ההסדר הדיוני אליו הגיעו. לאור האמור ובהתחשב בפסיקה שצוטטה לעיל החלטתי להעמיד את שכר הטרחה לו זכאית המבקשת על סך 4500 ₪ בצירוף מע"מ.

לא מצאתי מקום לחיוב המשיבה בהוצאות בגין עוגמת נפש שנגרמה למבקשת בגדרי הליך זה. למעשה, מדובר בבקשה לפיצוי בגין נזק לא ממוני שנגרם למבקשת, לטענתה, כתוצאה מהתנהלות המשיבה. המקום לקבוע מסמרות בעניין זה איננו במסגרת בקשה לפסיקת הוצאות אלא, אם בכלל, במסגרת תביעה מתאימה.

לסיכום: אני מחייב את המשיבה לשלם למבקשת הוצאות בסך 1155 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ. ההוצאות ישולמו תוך 30 יום (והפגרה במניין) שאם לא כן ישאו הן הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום בו נשאו המבקשת ו/או מי מטעמה בכל הוצאה ועד התשלום המלא בפועל.

ניתנה היום י"ט בניסן, תשס"ט (13 באפריל 2009) בהיעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

_______________

דן סעדון, רשם