ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עזריאל מושב נגד שעתל עמרם :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום כפר-סבא

בש"א 1490/09

בתיק עיקרי: א 005029/08

בפני:

כב' הרשמת יפעתי מרי

תאריך:

12/04/2009

בעניין:

עזריאל מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ

המבקש

נ ג ד

שעתל עמרם

המשיב

החלטה

1. בפני בקשה לתיקון כתב תביעה ולהעברתו לסדר דין רגיל.

מדובר בתביעה בסדר דין מקוצר על סך של 12,977 ₪ שהגיש המבקש כנגד המשיב בגין אי תשלום דמי שכירות בהתאם לחוזה בין הצדדים.

2. בין הצדדים היתה התדיינות קודמת בת.א. 1775/07 בבית משפט השלום בכפר סבא (להלן: "התביעה הקודמת").

התביעה הקודמת הוגשה לפינוי המבנה, נשוא תביעה זו, ולתשלום דמי שכירות בהתאם להסכם בין הצדדים.

פסק הדין בתביעה הקודמת ניתן ביום 8.9.08 ובו נקבע כי על המשיב לפנות את המבנה לא יאוחר מיום 1.1.09. כן חוייב המשיב בתשלום דמי שכירות בסך של 100 $ לחודש.

לאחר מתן פסק הדין הוגשה ע"י המבקש פסיקתא לחתימה לפיה חוייב הנתבע (המשיב) בתשלום דמי שימוש ראויים מיום 14.3.04 ועד ליום 1.1.09.

המשיב הגיש בקשה לביטול הפסיקתא בטענה כי בהתאם לכתב התביעה יש לחייב המשיב עד לאוגוסט 2006 ולא עד למועד הפינוי בפועל, דהיינו, 1.1.09.

ביום 3.12.08 ניתנה החלטה ע"י כב' השופטת מימון שעשוע כי יש להגיש פסיקתא מתוקנת לפיה תתוקן התקופה לחישוב עד למועד הגשת התביעה ולא עד יום הפינוי.

3. מיד לאחר הגשת הבקשה ע"י המשיב לביטול הפסיקתא ובטרם מתן ההחלטה בבקשה לתיקון הפסיקתא הגיש המבקש תביעה חדשה כנגד המשיב ביום 1.12.08, היא התביעה שבפני.

בכתב התביעה הגדיר ב"כ המבקש את המחלוקת בין הצדדים כך:

"בין הצדדים נתגלעה מחלוקת, האם התובע זכאי לגבות, על פי פסק הדין, את מלוא דמי השכירות עד לפינוי המבנה – כעמדת התובע; או שמא זכאי לגבות על פי פסק הדין, רק את דמי השכירות עד לחודש אוגוסט 2006 (שנתבעו בתביעה) כעמדת הנתבע" (סעיף 5 לכתב התביעה).

התביעה, אם כן, הוגשה מטעמי זהירות בלבד לתשלום דמי השכירות לתקופה שבין אוגוסט 2006 עד למועד הפינוי בפועל.

דמי השכירות חושבו בהתאם ל-100$ לחודש כפי שנפסק בפסק הדין בתביעה המקורית.

4. כעת מגיש המבקש בקשה לתיקון כתב תביעה ולפיה עותר לחייב המשיב בתשלום דמי שימוש ראויים ליתרת התקופה עד לפינוי בפועל ובסך הכל בסך של 52,000 ₪.

המבקש תומך הבקשה בחוות דעת שמאי לפיה דמי השימוש הראויים עולים פי כמה וכמה על הסכום הנתבע.

המשיב הגיש בקשת רשות להתגונן ביום 25.1.09.

5. לא מצאתי כי יש לקבל הבקשה לתיקון כתב התביעה.

בסעיף 6 לכתב התביעה שהוגש עותר המבקש לחייב המשיב "מכח התחייבותו על פי הסכם השכירות ומכח פסק הדין המהווה "מעשה בי דין" בין הצדדים".

המבקש עצמו טוען בכתב התביעה כי פסק הדין שניתן ביום 8.9.08 מהווה מעשה בי דין בין הצדדים. המבקש חוזר בכתב התביעה על עמדתו כי יש לחייב המשיב בתשלום דמי השכירות בסך של 100$ לחודש עד למועד הפינוי בפועל.

מעיון בחוות דעת השמאי שצורפה לבקשה לתיקון כתב התביעה עולה כי חוות הדעת נערכה ונחתמה ביום 14.12.08.

ואולם, השמאי ביקר בנכס בהתאם לדרישת המבקש כבר ביום 24.9.08, דהיינו, כחודשיים טרם הגשת התביעה.

לפיכך, לא ברור מדוע הזדרז המבקש להגיש התביעה כפי שהוגשה כאשר באותו המועד כבר הוזמנה על ידו חוות דעת שמאי לצורך אומדן דמי השימוש הראויים.

זאת ועוד, חוות דעת השמאי נערכה ביום 14.12.08 ואולם הבקשה לתיקון כתב התביעה הוגשה רק ביום 5.2.09.

יתרה מכך, כתב התביעה המתוקן שצורף לבקשה מתייחס, כנראה בטעות, לתקופה שבין אוגוסט 2006 ועד ליום 31.12.06 ואינו תואם את חוות דעת השמאי שהוגשה בתמיכה לו.

גם מטעם זה יש לדחות הבקשה.

6. לאור האמור לעיל, אני דוחה את הבקשה.

המבקש ישלם למשיב הוצאות בקשה זו בסך של 1,000 ₪.

ניתנה היום י"ח בניסן, תשס"ט (12 באפריל 2009) בהעדר הצדדים

_________________

יפעתי מרי, רשמת