ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רונן בנצלוביץ נגד ירון אמסטט :

בפני כבוד השופטת מעין בן ארי

תובע

רונן בנצלוביץ

נגד

נתבע

ירון אמסטט ת.ז XXXXX705

בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו

פסק דין

עובדות וטענות הצדדים

בתאריך 11/5/11, נקשרו הצדדים בהסכם להזמנת חוות דעת שמאית ואמדן שווי דירת מגורים על ידי התובע עבור הנתבע (להלן: "חוות הדעת", "הנכס").
חוות הדעת נדרשה על ידי בנק הפועלים (להלן: "הבנק") לצורך העמדת בטוחה לאשראי עבור הנתבע. לצורך הכנת חוות הדעת, הופנה הנתבע על ידי הבנק לתובע.
על מנת להכין את חוות הדעת, ביקר התובע בנכס ביום 15/5/11, ולטענתו, חוות הדעת בוצעה במלואה בהתאם לתקנות שמאי מקרקעין.
אין חולק כי הנתבע לא שילם עבור חוות הדעת, ולפיכך עתר התובע לקבלת הסכום עליו הוסכם, 2,552 ₪, וכן הוא עתר להשבת הוצאותיו בכל הנוגע להכנת חוות הדעת.
הנתבע טען כי חוות הדעת הוגשה באופן רשלני שכן לא צורפו לה מסמכים אשר נדרשו על ידי הבנק. לאור האמור, לדבריו, דחה הבנק את חוות הדעת.

דיון והכרעה

לאחר ששמעתי את הצדדים לפני, עיינתי במסמכים ובחנתי את טענות הצדדים, סבורני כי דינה של התביעה להתקבל.
קיבלתי במלואה את עדותו של התובע לפיה הוא הכין את חוות הדעת בשקידה ראויה ועל פי ההנחיות בדין, ולאחר שערך ביקור בנכס, כנדרש.
התובע הגיש לבית המשפט את חוות הדעת אותה הכין לבקשת הנתבע, להוכחת טענותיו. ניכר כי מדובר בחוות דעת מפורטת המתפרשת על פני 13 עמודים.
טענתו של הנתבע לפיה הוא סורב בבנק עקב כך שהתובע לא העביר מסמכים אותם היה עליו להעביר לבנק לא נתמכה בראייה כל שהיא. הנתבע לא ידע לפרט באילו מסמכים מדובר כלל ועיקר. זאת ועוד, הנתבע לא צירף כל תיעוד מהבנק אודות סיבת הסירוב ובכך לא הניח כל תשתית לטענתו זו, על כל המשתמע מכך.
קיבלתי את טענת התובע לפיה במהלך התקופה בה פנה לנתבע לקבל את כספו על פי המוסכם ביניהם, הנתבע לא הלין כלל על איכות חוות הדעת או חסרונם של מסמכים כאלה ואחרים.
התובע צירף תמלילי שיחות עם הנתבע לתמיכה בטענתו, ללא התנגדות הנתבע. עיון בתמלילים מעלה כי אכן לא נשמעה טענה על ידי הנתבע בדבר איכות עבודתו של התובע או בדבר חסרון במסמכים, וכי הנתבע מתחייב לשלם לתובע על עבודתו- דבר שכאמור לא ארע.
אביא לדוגמא מדברי הצדדים כפי שעולים בתמלילים:

"רוני: כן. עשיתי את העבודה באפריל. הזמן רץ אתה לא שם לב. הרבה זמן חיכיתי לניירות שהבטחת שלא הגיעו וגם כך עבר זמן רב מאז שזה נשלח לבנק. לא חשוב. גם אם לא חמישה חודשים. תכלס מתי אני רואה את הכסף?
ירון: תבוא אלי בערב תקבל את הכסף" (12/9/11)

"רוני: בסדר. אני עדיין מחכה. אמרת שתחזור אלי ותודיע מתי אפשר לבוא.
ירון: צודק. אני אגיד לך מה. אני פשוט בירושלים בבר מצווה לאחיין שלי ושכחתי מזה. בגלל זה לא התקשרתי. אני חושב שביום ראשון אפגוש אותך.
רוני: אני שומע ירון. אבל יש גבול כמה אפשר לרדוף אחריך.
ירון: ביום ראשון אני סוגר את זה. שכחתי מזה לגמרי" (15/9/11)

שיחות אלה מחזקות את טענת התובע לפיה טענת הנתבע ביחס לחוות הדעת נשמעה לראשונה בכתב ההגנה. יוזכר, כי בכל אותה העת, לא ראה הנתבע לשלם לתובע כלל בעבור חוות הדעת.
אין זאת אלא שהנתבע העלה טענה זו על מנת לחמוק מתשלום המגיע לתובע עבור הכנת חוות הדעת ועל פי המוסכם ביניהם. יצוין כי גם אם הנתבע סורב על ידי הבנק, משלא הוכח על ידי הנתבע כי הסרוב נעוץ בחוות הדעת או בחסר במסמכים, לא ניתן לשלול שהסירוב נבע מסיבות אחרות של הבנק.
לאור האמור, אני מורה על קבלת התביעה. על הנתבע לשלם לתובע סך של 2,713 ₪.
הנתבע ישא בהוצאות התובע בסך 400 ₪.
הסכומים ישולמו תוך 30 ימים מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן ישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה עד לתשלום המלא הפועל.

ניתן להגיש בקשה לרשות ערעור תוך 15 ימים לבית משפט מחוזי.

ניתן היום, י' תמוז תשע"ב, 30 יוני 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: רונן בנצלוביץ
נתבע: ירון אמסטט
שופט :
עורכי דין: