ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צלח נגד פלד :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 005059/07

בפני:

כב' השופטת יעל בלכר

בעניין:

1 . צלח ג'נט

2 . צאלח טיראן

3 . צאלח צדוק

4 . צאלח רויטל

5 . צאלח סימה

6 . צאלח משה

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד ששון מנשה

התובעים

- נ ג ד -

פלד אבי

הנתבע

החלטה

בדבר המשך ההליכים

 1. התובעים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם בצירוף כל המסמכים שבדעתם להסתמך עליהם, לרבות חוות הדעת. מסמך שלא יצורף לא ניתן יהא להסתמך עליו. ביחס לעדים שלא ניתן לקבל מהם תצהיר, תוגש בקשה בצירוף תצהיר לפטור מתצהיר ובבקשה יפורט בתמצית תוכן העדות של העד המבוקש וכן מדוע לא ניתן לצרף תצהיר מטעמו ומהם הניסיונות שנעשו לקבלת תצהיר – כל הנ"ל עד לא יאוחר מיום 7/12.
 1. הנתבע יגיש את האמור מטעמם לא יאוחר מיום 7/1/09.
 1. עד 10/01/09 יודיעו הצדדים מהו הזמן הדרוש להערכתם לחקירה.
 1. הנספחים לתצהירים וכן כל תצהיר ותצהיר (אם מוגשים מספר תצהירים) יסומנו

בדיגלונים.

 1. מועדי התצהירים של הצדדים נקבעו בתאריכים ואינם תלויים האחד בשני.
 1. התצהירים יוגשו במקביל לביהמ"ש ולצד שכנגד באותו מועד.
 1. ת.פ ליום 11/01/09 לבדיקת הגשת תצהירים והודעות הצדדים בעניין משך החקירה.
 1. העדים שישמעו במועד ההוכחות הם העדים שבגינם הוגשו תצהירים או בקשות להזמנה ללא תצהיר כאמור בסעיף 1, שאושרה ע"י בימ"ש.
 1. צד המבקש לזמן את העדים שאושרו לו כנ"ל באמצעות בית המשפט, יגיש בקשה מסודרת בתוך 15 יום, בצירוף התחייבות לשאת בהוצאות העדים.
 1. הצדדים יהיו ערוכים לסכם טענותיהם בע"פ, ככל שיאפשר הזמן. הצדדים יערכו רשימת אסמכתאות בכתב וככל שמדובר באסמכתא שלא פורסמה, יצרפו גם העתק האסמכתאות. המסמך יהיה ערוך להגשתו לביהמ"ש במעמד הסיכומים. העתק יומצא לב"כ הצד שכנגד באותו מעמד.
 1. התיק נקבע להוכחות ליום 20/4/09, שעה: 11:30.

ניתן היום י' בחשון, תשס"ט (8 בנובמבר 2008) בלשכתי.
המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

יעל בלכר, שופטת