ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדיה ליבוביץ נגד אורן גרוסמן :

2608155111

בפני כבוד הרשמת בכירה ענת דבי

המבקש

אורן גרוסמן

נגד

המשיבה

עדיה ליבוביץ

בית משפט השלום בהרצליה

החלטה

בפניי התנגדות לביצוע שלושה שיקים, ע"ס 2,400 ₪ כל אחד, המשוכים מחשבונו של המבקש לפקודת המשיבה ואשר זמני פירעונם 20.12.10, 20.1.11, 20.2.11. השיקים הופקדו ע"י המשיבה לפירעון, חוללו והוגשו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

המבקש הגיש התנגדות לביצוע השיקים הנ"ל.
מן ההתנגדות עולה, כי השיקים נשוא התיק דנן נמסרו ע"י המבקש למשיבה בגין שכר דירה בהתאם להסכם בין הצדדים מיום 13.10.10, במסגרתו השכירה המשיבה דירה בבעלותה למבקש.

המבקש טוען בהתנגדות טענות קיזוז באשר לליקויים בדירה אשר לפי הנטען היה על המשיבה לתקנם אך היא לא פעלה כאמור ואשר הוא נדרש לתקנם בעצמו.

המבקש הפנה בהתנגדותו לתביעה קטנה אשר הגיש כנגד המשיבה (ת.ק. 23503-02-11, תביעות קטנות ת"א) במסגרתה פורטו טענות הקיזוז נשוא התנגדותו.

המבקש הפנה בהתנגדותו לשלושה מכתבים אשר שלח למשיבה, אשר תאריכיהם 21.12.10 (נספח ת/7), 27.12.10 (נספח ת/8) ו- 13.11.11 (נספח ת/9) וטען כי במסגרתם נתן למשיבה הודעות קיזוז כדין. מכתבים אלו צורפו אף לתביעה הקטנה הנ"ל.

ב"כ המשיבה ויתר על חקירת המבקש וביקש כי תינתן החלטה בדבר הגשת סיכומים בכתב. ביום 5.9.11 הוריתי לצדדים להגיש סיכומים מטעמם בכתב.

ב"כ המשיבה טען בסיכומיו כי התביעה הקטנה שהגיש המבקש נדחתה בפסק דין שניתן ע"י כבוד הש' ירון בשן ביום 24.8.11 וגם בר"ע שהוגשה על פסק הדין נדחתה.

בנסיבות אלו, טען ב"כ המשיבה, כי יש בדחיית תביעתו של המבקש כנגד המשיבה כדי לאיין את טענות הקיזוז אשר הועלו על ידי המבקש.

לחילופין נטען, כי טענות הקיזוז לא פורטו וכי כל אשר עשה המבקש הוא להפנות לטענותיו בהליך אחר, דבר אשר המבקש אינו רשאי לעשות על פי ההלכה הפסוקה.

נוכח האמור, עתר ב"כ המשיבה לדחיית ההתנגדות.

המבקש הגיש סיכומיו וטען, כי הסכומים בגינם נטענת טענת הקיזוז לא נתבעו על ידו במסגרת התביעה הקטנה. המבקש הפנה לסע' 75 לכתב התביעה הקטנה בו נכתב כי מסכום התביעה הופחתו סך 4,800 ₪, אשר קוזזו על ידו.

עיינתי בהתנגדות על נספחיה וקראתי סיכומי הצדדים.

טענות הקיזוז המועלות ע"י המבקש בהתנגדות דנן הינן זהות לטענות אשר הועלו ע"י המבקש במסגרת התביעה הקטנה שהגיש כנגד המשיבה. מכתבי הקיזוז והקבלות אשר צירף המבקש להתנגדות זהים לאלו אשר צורפו על ידו לתביעה הקטנה (המבקש עצמו הפנה בהתנגדותו לסעיף 33 בתביעה הקטנה, שם פורטו טענות הקיזוז והקבלות).

משנדחתה תביעתו של המבקש במסגרת התביעה הקטנה, הרי שקיים מעשה בי-דין בין הצדדים בהתייחס לטענות הקיזוז של המבקש והמבקש אינו יכול להעלותן בשנית להכרעה שיפוטית במסגרת התנגדות זו.

אציין עוד, כי המבקש הפנה לסע' 75 בתביעה הקטנה שם נכתב כי המבקש קיזז סך 4,800 ₪ מן התביעה. המבקש מייחס הסכום שקוזז לשיקים נשוא התיק דנן. ברם- משנדחתה תביעת המבקש במסגרתה נטענו טענות הקיזוז, הרי המבקש אינו רשאי להעלות טענות קיזוז אלו בכל הליך שהוא.

למעלה מן הנדרש אציין, על טענת קיזוז המועלית במסגרת התנגדות להיות מפורטת. על הטוען טענת לפרט הסכומים הנתבעים במסגרת טענתו וכן להציג במדויק את מערכת הנתונים עליהם מבוססת טענתו (ראה: ע"א 16/89 ורדים חברה לגידול פרחים בע"מ נ. החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ, פורסם בנבו). המבקש לא פירט את טענת הקיזוז כלל והפנה למכתבים שנשלחו מטעמו למשיבה, אשר גם בהם לא פורטו סכומי הקיזוז.

על כן, אני מורה על דחיית ההתנגדות ועל שפעול הליכי ההוצאה לפעל בתיק 26-08155-11-1. המבקש ישא בהוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ה' סיון תשע"ב, 26 מאי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדיה ליבוביץ
נתבע: אורן גרוסמן
שופט :
עורכי דין: