. ראש הממשלה


נמצאו 1 פסקי דין של . ראש הממשלה

1. גבר אלבסיוני אחמד נגד . ראש הממשלה | 13/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 9132/07
תובע: גבר אלבסיוני אחמד | נתבע: . ראש הממשלה