תנועת רגבים


נמצאו 16 פסקי דין של תנועת רגבים

1. תנועת רגבים נגד שר הביטחון | 17/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 7121/12
תובע: תנועת רגבים | נתבע: שר הביטחון

2. תנועת רגבים נגד ראש הממשלה | 20/11/2012
מספר תיק:
תובע: תנועת רגבים | נתבע: ראש הממשלה

3. תנועת רגבים נגד שר הבטחון | 18/12/2012
מספר תיק:
תובע: תנועת רגבים | נתבע: שר הבטחון

4. תנועת רגבים נגד שר הבטחון | 12/03/2013
מספר תיק:
תובע: תנועת רגבים | נתבע: שר הבטחון

5. תנועת רגבים נגד שר הבטחון | 30/06/2013
מספר תיק:
תובע: תנועת רגבים | נתבע: שר הבטחון

6. תנועת רגבים נגד שר הבטחון | 31/07/2013
מספר תיק:
תובע: תנועת רגבים | נתבע: שר הבטחון

7. תנועת רגבים נגד שר הבטחון | 01/08/2013
מספר תיק:
תובע: תנועת רגבים | נתבע: שר הבטחון

8. תנועת רגבים נגד שר הבטחון | 13/08/2013
מספר תיק:
תובע: תנועת רגבים | נתבע: שר הבטחון

9. תנועת רגבים נגד ראש הממשלה | 26/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 1045/13
תובע: תנועת רגבים | נתבע: ראש הממשלה

10. תנועת רגבים נגד שר הבטחון | 27/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 6203/12
תובע: תנועת רגבים | נתבע: שר הבטחון

11. תנועת רגבים נגד שר הבטחון | 02/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 6203/12
תובע: תנועת רגבים | נתבע: שר הבטחון

12. תנועת רגבים נגד שר הבטחון | 02/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 6203/12
תובע: תנועת רגבים | נתבע: שר הבטחון

13. תנועת רגבים נגד שר הבטחון | 31/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 315/13
תובע: תנועת רגבים | נתבע: שר הבטחון

14. תנועת רגבים נגד שר הבטחון | 23/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 4465/15
תובע: תנועת רגבים | נתבע: שר הבטחון

15. תנועת רגבים נגד המשרד לאיכות הסביבה | 13/11/2016
מספר תיק: תו"ב 3134-07
תובע: תנועת רגבים | נתבע: המשרד לאיכות הסביבה

16. תנועת רגבים נגד המועצה האזורית נווה מדבר | 27/10/2019
מספר תיק: בבג"ץ 842/93
תובע: תנועת רגבים | נתבע: המועצה האזורית נווה מדבר