תנועת אומץ


נמצאו 2 פסקי דין של תנועת אומץ

1. תנועת אומץ נגד שר המשפטים | 20/01/2013
מספר תיק:
תובע: תנועת אומץ | נתבע: שר המשפטים

2. תנועת אומץ נגד היועץ המשפטי לממשלה | 19/10/2017
מספר תיק: בג"ץ 5514/16
תובע: תנועת אומץ | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה