תנועת אומ"ץ


נמצאו 6 פסקי דין של תנועת אומ"ץ

1. תנועת אומ"ץ נגד היועץ המשפטי לממשלה | 16/07/2012
מספר תיק: בג"ץ 4567/12
תובע: תנועת אומ"ץ | נתבע: היועץ המשפטי לממשלה

2. ארגון המורים בתי הספר העל יסודיים ובמכללות נגד תנועת אומ"ץ | 24/12/2013
מספר תיק: רע"א 6673/14
תובע: ארגון המורים בתי הספר העל יסודיים ובמכללות | נתבע: תנועת אומ"ץ

3. תנועת אומ"ץ נגד ממשלת ישראל | 18/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 43/16
תובע: תנועת אומ"ץ | נתבע: ממשלת ישראל

4. תנועת אומ"ץ נגד ממשלת ישראל | 19/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 43/16
תובע: תנועת אומ"ץ | נתבע: ממשלת ישראל

5. תנועת אומ"ץ נגד ממשלת ישראל | 19/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 43/16
תובע: תנועת אומ"ץ | נתבע: ממשלת ישראל

6. תנועת אומ"ץ נגד ממשלת ישראל | 23/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 43/16
תובע: תנועת אומ"ץ | נתבע: ממשלת ישראל