תנועת "שלום עכשיו"


נמצאו 9 פסקי דין של תנועת "שלום עכשיו"

1. תנועת "שלום עכשיו" נגד שר הבטחון | 11/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 7891/07
תובע: תנועת "שלום עכשיו" | נתבע: שר הבטחון

2. תנועת "שלום עכשיו" נגד שר הביטחון | 16/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 7891/07
תובע: תנועת "שלום עכשיו" | נתבע: שר הביטחון

3. תנועת "שלום עכשיו" נגד שר הבטחון | 08/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 7891/07
תובע: תנועת "שלום עכשיו" | נתבע: שר הבטחון

4. תנועת "שלום עכשיו" נגד שר הבטחון | 23/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 7891/07
תובע: תנועת "שלום עכשיו" | נתבע: שר הבטחון

5. תנועת "שלום עכשיו" נגד שר הבטחון | 26/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 7891/07
תובע: תנועת "שלום עכשיו" | נתבע: שר הבטחון

6. תנועת "שלום עכשיו" נגד שר הבטחון | 26/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 7891/07
תובע: תנועת "שלום עכשיו" | נתבע: שר הבטחון

7. תנועת "שלום עכשיו" נגד שר הביטחון | 26/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 9051/05
תובע: תנועת "שלום עכשיו" | נתבע: שר הביטחון

8. תנועת "שלום עכשיו" נגד שר הבטחון | 03/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 7891/07
תובע: תנועת "שלום עכשיו" | נתבע: שר הבטחון

9. תנועת "שלום עכשיו" נגד שר הביטחון | 08/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 7891/07
תובע: תנועת "שלום עכשיו" | נתבע: שר הביטחון