תועלת לציבור


נמצאו 3 פסקי דין של תועלת לציבור

1. בנק הפועלים בע"מ נגד תועלת לציבור | 02/05/2014
מספר תיק:
תובע: בנק הפועלים בע"מ | נתבע: תועלת לציבור

2. תועלת לציבור נגד משרד המשפטים/רשם העמותות | 25/01/2017
מספר תיק:
תובע: תועלת לציבור | נתבע: משרד המשפטים/רשם העמותות

3. תועלת לציבור נגד בנק הפועלים בע"מ | 05/06/2017
מספר תיק: רע"א 4381/17
תובע: תועלת לציבור | נתבע: בנק הפועלים בע"מ