שרת המשפטים


נמצאו 26 פסקי דין של שרת המשפטים

1. שחר חורי נגד שרת המשפטים | 28/03/2013
מספר תיק:
תובע: שחר חורי | נתבע: שרת המשפטים

2. שיין שמעון אזולאי נגד שרת המשפטים | 03/06/2013
מספר תיק:
תובע: שיין שמעון אזולאי | נתבע: שרת המשפטים

3. שיין שמעון אזולאי נגד שרת המשפטים | 21/06/2013
מספר תיק:
תובע: שיין שמעון אזולאי | נתבע: שרת המשפטים

4. מרדכי חדד נגד שרת המשפטים | 05/08/2013
מספר תיק:
תובע: מרדכי חדד | נתבע: שרת המשפטים

5. עיריית נהריה נגד שרת המשפטים | 08/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 3064/14
תובע: עיריית נהריה | נתבע: שרת המשפטים

6. חיים שטנגר נגד שרת המשפטים | 13/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 6138/13
תובע: חיים שטנגר | נתבע: שרת המשפטים

7. ניסים חדד נגד שרת המשפטים | 30/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 7775/14
תובע: ניסים חדד | נתבע: שרת המשפטים

8. התנועה למדינה יהודית נגד שרת המשפטים | 13/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 6691/14
תובע: התנועה למדינה יהודית | נתבע: שרת המשפטים

9. אברהם מאיר נגד שרת המשפטים | 13/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 3725/15
תובע: אברהם מאיר | נתבע: שרת המשפטים

10. אברהם מאיר נגד שרת המשפטים | 20/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 3725/15
תובע: אברהם מאיר | נתבע: שרת המשפטים

11. גלב גרוזובסקי נגד שרת המשפטים | 06/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 8271/15
תובע: גלב גרוזובסקי | נתבע: שרת המשפטים

12. התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד שרת המשפטים | 16/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 9072/15
תובע: התנועה למען איכות השלטון בישראל | נתבע: שרת המשפטים

13. התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד שרת המשפטים | 18/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 9072/15
תובע: התנועה למען איכות השלטון בישראל | נתבע: שרת המשפטים

14. רות מכנס נגד שרת המשפטים | 13/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 9053/15
תובע: רות מכנס | נתבע: שרת המשפטים

15. דוד דדון נגד שרת המשפטים | 31/10/2014
מספר תיק: עע"מ 8770/15
תובע: דוד דדון | נתבע: שרת המשפטים

16. גלב גרוזובסקי נגד שרת המשפטים | 09/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 3459/16
תובע: גלב גרוזובסקי | נתבע: שרת המשפטים

17. ניסים חדד נגד שרת המשפטים | 27/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 6549/16
תובע: ניסים חדד | נתבע: שרת המשפטים

18. טוען רבני צבי זקס נגד שרת המשפטים | 28/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 3604/15
תובע: טוען רבני צבי זקס | נתבע: שרת המשפטים

19. טוען רבני צבי זקס נגד שרת המשפטים | 02/11/2016
מספר תיק: בג"ץ 3604/15
תובע: טוען רבני צבי זקס | נתבע: שרת המשפטים

20. דן כוכבי נגד שרת המשפטים | 09/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 293/17
תובע: דן כוכבי | נתבע: שרת המשפטים

21. בתיה כהנא דרור נגד שרת המשפטים | 03/04/2017
מספר תיק: בג"ץ 8213/14
תובע: בתיה כהנא דרור | נתבע: שרת המשפטים

22. המרכז הרפורמי לדת ומדינה נגד שרת המשפטים | 17/05/2017
מספר תיק: בג"ץ 7150/16
תובע: המרכז הרפורמי לדת ומדינה | נתבע: שרת המשפטים

23. עו"ד ד"ר משה וינברג נגד שרת המשפטים | 27/06/2017
מספר תיק: בג"ץ 5011/17
תובע: עו"ד ד"ר משה וינברג | נתבע: שרת המשפטים

24. משה שפירא נגד שרת המשפטים | 28/08/2017
מספר תיק: בג"ץ 5635/17
תובע: משה שפירא | נתבע: שרת המשפטים

25. דידי סיבוני נגד שרת המשפטים | 29/05/2017
מספר תיק: בג"ץ 4/17
תובע: דידי סיבוני | נתבע: שרת המשפטים

26. אביסרור חיה ו-47 סטודנטים לחשבונאות במכללת נגד שרת המשפטים | 07/02/2020
מספר תיק:
תובע: אביסרור חיה ו-47 סטודנטים לחשבונאות במכללת | נתבע: שרת המשפטים