שרות התעסוקה


נמצאו 35 פסקי דין של שרות התעסוקה

1. סמירה אלפנדי נגד שרות התעסוקה | 11/12/2011
מספר תיק: 31050-09-10
תובע: סמירה אלפנדי | נתבע: שרות התעסוקה

2. שרות התעסוקה נגד דניאלה סלק | 14/12/2011
מספר תיק: 52272-05-11
תובע: שרות התעסוקה | נתבע: דניאלה סלק

3. עזוקה מועין נגד שרות התעסוקה | 18/12/2011
מספר תיק: 11454-05-11
תובע: עזוקה מועין | נתבע: שרות התעסוקה

4. אירינה חומיק נגד שרות התעסוקה | 18/12/2011
מספר תיק: 29785-08-11
תובע: אירינה חומיק | נתבע: שרות התעסוקה

5. אודט קוסטה נגד שרות התעסוקה | 18/12/2011
מספר תיק: 36078-11-10
תובע: אודט קוסטה | נתבע: שרות התעסוקה

6. יעקב זינגר נגד שרות התעסוקה | 15/02/2012
מספר תיק: 15216-10-11
תובע: יעקב זינגר | נתבע: שרות התעסוקה

7. ילנה חמלניקוב נגד שרות התעסוקה | 19/02/2012
מספר תיק: 43760-08-11
תובע: ילנה חמלניקוב | נתבע: שרות התעסוקה

8. נדאא דגאני נגד שרות התעסוקה | 01/05/2012
מספר תיק: על"ח 54327-01-12
תובע: נדאא דגאני | נתבע: שרות התעסוקה

9. אלי גולד נגד שרות התעסוקה | 16/07/2012
מספר תיק: על"ח 35062-02-12
תובע: אלי גולד | נתבע: שרות התעסוקה

10. יצחק זרקה נגד שרות התעסוקה | 04/01/2014
מספר תיק:
תובע: יצחק זרקה | נתבע: שרות התעסוקה

11. שרונה אלבאום נגד שרות התעסוקה | 25/04/2014
מספר תיק: תב"ע 91-5
תובע: שרונה אלבאום | נתבע: שרות התעסוקה

12. טטיאנה סולוביוב נגד שרות התעסוקה | 29/04/2014
מספר תיק: על"ח 3768-02
תובע: טטיאנה סולוביוב | נתבע: שרות התעסוקה

13. אופירה הוד נגד שרות התעסוקה | 15/05/2014
מספר תיק:
תובע: אופירה הוד | נתבע: שרות התעסוקה

14. יהודה כהן נגד שרות התעסוקה | 26/11/2014
מספר תיק:
תובע: יהודה כהן | נתבע: שרות התעסוקה

15. יעקב קרוגליאק נגד שרות התעסוקה | 08/01/2017
מספר תיק:
תובע: יעקב קרוגליאק | נתבע: שרות התעסוקה

16. ישראל ברגמן נגד שרות התעסוקה | 20/01/2017
מספר תיק: ע"ע 1081/02
תובע: ישראל ברגמן | נתבע: שרות התעסוקה

17. תומר בן דוד נגד שרות התעסוקה | 02/02/2017
מספר תיק:
תובע: תומר בן דוד | נתבע: שרות התעסוקה

18. אדרעי שלום נגד שרות התעסוקה | 03/02/2017
מספר תיק: עב"ל 20388/97
תובע: אדרעי שלום | נתבע: שרות התעסוקה

19. עוזיאל אלגד נגד שרות התעסוקה | 24/02/2017
מספר תיק:
תובע: עוזיאל אלגד | נתבע: שרות התעסוקה

20. שקד רוני נגד שרות התעסוקה | 29/03/2017
מספר תיק: סע"ש 65244-05
תובע: שקד רוני | נתבע: שרות התעסוקה

21. דוד אלבז נגד שרות התעסוקה | 14/09/2017
מספר תיק:
תובע: דוד אלבז | נתבע: שרות התעסוקה

22. זהר שמע נגד שרות התעסוקה | 24/10/2017
מספר תיק:
תובע: זהר שמע | נתבע: שרות התעסוקה

23. יהודית תמם נגד שרות התעסוקה | 23/02/2018
מספר תיק:
תובע: יהודית תמם | נתבע: שרות התעסוקה

24. חברת יהב חמיאס טכנולוגיות בע"מ נגד שרות התעסוקה | 27/04/2018
מספר תיק: בעל"ח 8376-05
תובע: חברת יהב חמיאס טכנולוגיות בע"מ | נתבע: שרות התעסוקה

25. ראמי תותנגי נגד שרות התעסוקה | 30/06/2018
מספר תיק:
תובע: ראמי תותנגי | נתבע: שרות התעסוקה

26. עופרה ביטון נגד שרות התעסוקה | 26/07/2018
מספר תיק:
תובע: עופרה ביטון | נתבע: שרות התעסוקה

27. דוד בן דוד נגד שרות התעסוקה | 25/08/2018
מספר תיק: ע"ע 95/99
תובע: דוד בן דוד | נתבע: שרות התעסוקה

28. דוד אלבאז נגד שרות התעסוקה | 16/09/2018
מספר תיק: ע"ע 1081/02
תובע: דוד אלבאז | נתבע: שרות התעסוקה

29. קטיה קובלסקי נגד שרות התעסוקה | 19/10/2018
מספר תיק:
תובע: קטיה קובלסקי | נתבע: שרות התעסוקה

30. רחמים דרשן נגד שרות התעסוקה | 22/10/2018
מספר תיק:
תובע: רחמים דרשן | נתבע: שרות התעסוקה

31. בן אוסוסקי נגד שרות התעסוקה | 10/11/2018
מספר תיק:
תובע: בן אוסוסקי | נתבע: שרות התעסוקה

32. אייל ברוך נגד שרות התעסוקה | 10/11/2018
מספר תיק:
תובע: אייל ברוך | נתבע: שרות התעסוקה

33. גלית יפת נגד שרות התעסוקה | 15/11/2018
מספר תיק:
תובע: גלית יפת | נתבע: שרות התעסוקה

34. קיריל סמירניק נגד שרות התעסוקה | 05/02/2019
מספר תיק:
תובע: קיריל סמירניק | נתבע: שרות התעסוקה

35. נופר מסיקה נגד שרות התעסוקה | 14/05/2019
מספר תיק:
תובע: נופר מסיקה | נתבע: שרות התעסוקה