שרון כוכבי


נמצאו 12 פסקי דין של שרון כוכבי

1. שרון כוכבי נגד מדורים הפקות בע"מ | 11/07/2013
מספר תיק:
תובע: שרון כוכבי | נתבע: מדורים הפקות בע"מ

2. שרון כוכבי נגד עיריית רחובות | 29/08/2014
מספר תיק: רע"א 2041/16
תובע: שרון כוכבי | נתבע: עיריית רחובות

3. שרון כוכבי נגד עיריית רחובות | 14/09/2014
מספר תיק: רע"א 2041/16
תובע: שרון כוכבי | נתבע: עיריית רחובות

4. שרון כוכבי נגד מדינת ישראל | 22/09/2014
מספר תיק: ע"א 2596/00
תובע: שרון כוכבי | נתבע: מדינת ישראל

5. שרון כוכבי נגד עיריית רחובות | 21/10/2014
מספר תיק: רע"א 2041/16
תובע: שרון כוכבי | נתבע: עיריית רחובות

6. שרון כוכבי נגד עיריית רחובות | 01/11/2014
מספר תיק: רע"א 2041/16
תובע: שרון כוכבי | נתבע: עיריית רחובות

7. שרון כוכבי נגד עיריית רחובות | 10/11/2014
מספר תיק: רע"א 2041/16
תובע: שרון כוכבי | נתבע: עיריית רחובות

8. שרון כוכבי נגד עיריית רחובות | 01/12/2014
מספר תיק: ע"א 5547/16
תובע: שרון כוכבי | נתבע: עיריית רחובות

9. שרון כוכבי נגד עיריית רחובות | 13/12/2014
מספר תיק: ע"א 5547/16
תובע: שרון כוכבי | נתבע: עיריית רחובות

10. שרון כוכבי נגד הועדה המקומית לתכנון ובניה "רחובות" | 05/03/2017
מספר תיק:
תובע: שרון כוכבי | נתבע: הועדה המקומית לתכנון ובניה "רחובות"

11. שרון כוכבי נגד אילנה בר קפרא | 12/07/2018
מספר תיק: רע"א 5861/15
תובע: שרון כוכבי | נתבע: אילנה בר קפרא

12. שרון כוכבי נגד חברה קדישא שעריים | 18/02/2019
מספר תיק: בע"א 68/76
תובע: שרון כוכבי | נתבע: חברה קדישא שעריים