שרה קטן


נמצאו 5 פסקי דין של שרה קטן

1. שרה קטן נגד כלל חברה לביטוח בע"מ | 08/01/2014
מספר תיק:
תובע: שרה קטן | נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ

2. שרה קטן נגד אילן כהן | 07/11/2016
מספר תיק: רע"א 8068/16
תובע: שרה קטן | נתבע: אילן כהן

3. שרה קטן נגד אילן כהן | 12/01/2017
מספר תיק: רע"א 8068/16
תובע: שרה קטן | נתבע: אילן כהן

4. שרה קטן נגד אילן כהן | 29/01/2017
מספר תיק: רע"א 8068/16
תובע: שרה קטן | נתבע: אילן כהן

5. רן שייט נגד שרה קטן | 29/12/2019
מספר תיק:
תובע: רן שייט | נתבע: שרה קטן