שר התשתיות הלאומיות


נמצאו 74 פסקי דין של שר התשתיות הלאומיות

1. אדם טבע ודין נגד שר התשתיות הלאומיות | 03/07/2012
מספר תיק: בג"ץ 6017/10
תובע: אדם טבע ודין | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

2. שמעון מגן נגד שר התשתיות הלאומיות | 11/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 2467/11
תובע: שמעון מגן | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

3. רבקה כסלו נגד שר התשתיות הלאומיות | 11/08/2013
מספר תיק:
תובע: רבקה כסלו | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

4. אמילי סייג סקראן נגד שר התשתיות הלאומיות | 03/09/2013
מספר תיק:
תובע: אמילי סייג סקראן | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

5. המועצה הישראלית לצרכנות נגד שר התשתיות הלאומיות | 28/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 5697/03
תובע: המועצה הישראלית לצרכנות | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

6. תלמי אליהו אנרגיות ירוקות בע"מ נגד שר התשתיות הלאומיות | 12/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 4680/14
תובע: תלמי אליהו אנרגיות ירוקות בע"מ | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

7. יוסף ג'ערני נגד שר התשתיות הלאומיות | 25/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 11122/03
תובע: יוסף ג'ערני | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

8. אדם טבע ודין נגד שר התשתיות הלאומיות | 03/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 9032/01
תובע: אדם טבע ודין | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

9. שלום גורן נגד שר התשתיות הלאומיות | 03/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 342/04
תובע: שלום גורן | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

10. תחנת מישור רותם בע"מ נגד שר התשתיות הלאומיות | 10/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 5720/14
תובע: תחנת מישור רותם בע"מ | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

11. המועצה הישראלית לצרכנות נגד שר התשתיות הלאומיות | 12/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 5697/03
תובע: המועצה הישראלית לצרכנות | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

12. איי.פי.פי דלק שורק בע"מ נגד שר התשתיות הלאומיות | 02/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 4584/14
תובע: איי.פי.פי דלק שורק בע"מ | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

13. איי.פי.פי. דלק שורק בע"מ נגד שר התשתיות הלאומיות | 17/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 4584/14
תובע: איי.פי.פי. דלק שורק בע"מ | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

14. המועצה הישראלית לצרכנות נגד שר התשתיות הלאומיות | 23/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 5697/03
תובע: המועצה הישראלית לצרכנות | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

15. נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטיד נגד שר התשתיות הלאומיות | 17/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 7776/14
תובע: נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטיד | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

16. איי.פי.פי. דלק שורק בע"מ נגד שר התשתיות הלאומיות | 10/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 4467/14
תובע: איי.פי.פי. דלק שורק בע"מ | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

17. המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים בנגב ו-75... נגד שר התשתיות הלאומיות | 25/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 3586/01
תובע: המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים בנגב ו-75 אחרים | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

18. אמיר מאיר נגד שר התשתיות הלאומיות | 05/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 7133/02
תובע: אמיר מאיר | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

19. איי.פי.פי. דלק שורק בע"מ נגד שר התשתיות הלאומיות | 16/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 4584/14
תובע: איי.פי.פי. דלק שורק בע"מ | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

20. המועצה האזורית גון רוה נגד שר התשתיות הלאומיות | 02/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 7930/01
תובע: המועצה האזורית גון רוה | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

21. אגודת המים בעמק הירדן נגד שר התשתיות הלאומיות | 07/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 9461/00
תובע: אגודת המים בעמק הירדן | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

22. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 07/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

23. פורום ערי הפיתוח נגד שר התשתיות הלאומיות | 07/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: פורום ערי הפיתוח | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

24. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 07/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

25. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 07/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

26. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 07/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

27. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 09/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

28. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 09/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

29. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 12/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

30. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 13/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

31. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 14/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

32. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 14/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

33. ועוד 10 אח' נגד שר התשתיות הלאומיות | 08/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 5056/01
תובע: ועוד 10 אח' | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

34. המועצה האזורית גן רוה נגד שר התשתיות הלאומיות | 14/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 7930/01
תובע: המועצה האזורית גן רוה | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

35. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 23/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

36. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 03/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

37. המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים בנגב נגד שר התשתיות הלאומיות | 03/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 3586/01
תובע: המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים בנגב | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

38. נינה מצקין נגד שר התשתיות הלאומיות | 11/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 2381/01
תובע: נינה מצקין | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

39. אגודת המים בעמק הירדן נגד שר התשתיות הלאומיות | 17/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 9461/00
תובע: אגודת המים בעמק הירדן | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

40. נינה מצקין נגד שר התשתיות הלאומיות | 27/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 2381/01
תובע: נינה מצקין | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

41. דלק קידוחים נגד שר התשתיות הלאומיות | 07/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 1821/15
תובע: דלק קידוחים | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

42. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 17/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

43. עמותת עיר שלם ירושלים נגד שר התשתיות הלאומיות | 23/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 3477/98
תובע: עמותת עיר שלם ירושלים | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

44. ד"ר אברהם כהן נגד שר התשתיות הלאומיות | 25/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 620/01
תובע: ד"ר אברהם כהן | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

45. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 28/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

46. החברה להגנת הטבע נגד שר התשתיות הלאומיות | 19/10/2014
מספר תיק: בג"ץ 8350/00
תובע: החברה להגנת הטבע | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

47. מהדרין בע"מ נגד שר התשתיות הלאומיות | 19/10/2014
מספר תיק: בג"ץ 4271/98
תובע: מהדרין בע"מ | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

48. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 27/10/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

49. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 29/10/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

50. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 30/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

51. דלק קידוחים נגד שר התשתיות הלאומיות | 30/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 1821/15
תובע: דלק קידוחים | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

52. מהדרין בע"מ נגד שר התשתיות הלאומיות | 01/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 4271/98
תובע: מהדרין בע"מ | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

53. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 03/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

54. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 03/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

55. שמעון מגן נגד שר התשתיות הלאומיות | 07/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 5213/15
תובע: שמעון מגן | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

56. עמותת שיח חדש נגד שר התשתיות הלאומיות | 07/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 244/00
תובע: עמותת שיח חדש | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

57. אלומיי אגירה שאובה בע"מ נגד שר התשתיות הלאומיות | 08/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 6832/16
תובע: אלומיי אגירה שאובה בע"מ | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

58. מהדרין בע"מ נגד שר התשתיות הלאומיות | 09/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 4271/98
תובע: מהדרין בע"מ | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

59. מהדרין בע"מ נגד שר התשתיות הלאומיות | 11/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 4271/98
תובע: מהדרין בע"מ | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

60. מהדרין בע"מ נגד שר התשתיות הלאומיות | 14/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 4271/98
תובע: מהדרין בע"מ | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

61. מאיר מזריצקי נגד שר התשתיות הלאומיות | 14/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 1308/00
תובע: מאיר מזריצקי | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

62. מתיישבי תימורים נגד שר התשתיות הלאומיות | 21/11/2016
מספר תיק: בג"ץ 2756/16
תובע: מתיישבי תימורים | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

63. שמעון מגן נגד שר התשתיות הלאומיות | 03/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 5213/15
תובע: שמעון מגן | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

64. שמעון מגן נגד שר התשתיות הלאומיות | 08/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 5213/15
תובע: שמעון מגן | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

65. שמעון מגן נגד שר התשתיות הלאומיות | 15/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 5213/15
תובע: שמעון מגן | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

66. אלומיי אגירה שאובה בע"מ נגד שר התשתיות הלאומיות | 17/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 6832/16
תובע: אלומיי אגירה שאובה בע"מ | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

67. שמעון מגן נגד שר התשתיות הלאומיות | 19/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 5213/15
תובע: שמעון מגן | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

68. דלק קידוחים נגד שר התשתיות הלאומיות | 25/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 1821/15
תובע: דלק קידוחים | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

69. חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ נגד שר התשתיות הלאומיות | 03/04/2017
מספר תיק: בג"ץ 10153/16
תובע: חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

70. כפר אוריה מושב עובדים להתיישבות שיתופית נגד שר התשתיות הלאומיות | 05/04/2017
מספר תיק: בג"ץ 5638/98
תובע: כפר אוריה מושב עובדים להתיישבות שיתופית | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

71. כפר אוריה מושב עובדים להתיישבות נגד שר התשתיות הלאומיות | 05/07/2017
מספר תיק: בג"ץ 5638/98
תובע: כפר אוריה מושב עובדים להתיישבות | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

72. המועצה המקומית כפר יסיף נגד שר התשתיות הלאומיות | 13/07/2017
מספר תיק: בג"ץ 6191/97
תובע: המועצה המקומית כפר יסיף | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

73. בניני בר אמנה חברה לבנין ופיתוח בע"מ נגד שר התשתיות הלאומיות | 22/08/2017
מספר תיק: בג"ץ 10153/16
תובע: בניני בר אמנה חברה לבנין ופיתוח בע"מ | נתבע: שר התשתיות הלאומיות

74. א.ב. קסין סוכניות גז בע"מ נגד שר התשתיות הלאומיות | 14/01/2018
מספר תיק: בג"ץ 6596/98
תובע: א.ב. קסין סוכניות גז בע"מ | נתבע: שר התשתיות הלאומיות