שר החינוך


נמצאו 73 פסקי דין של שר החינוך

1. דניאל צבר נגד שר החינוך | 14/11/2011
מספר תיק: 8352/11
תובע: דניאל צבר | נתבע: שר החינוך

2. יצחק בוכבזה נגד שר החינוך | 22/01/2012
מספר תיק: 6632/11
תובע: יצחק בוכבזה | נתבע: שר החינוך

3. נוער כהלכה נגד שר החינוך | 05/07/2012
מספר תיק: בג"ץ 9106/11
תובע: נוער כהלכה | נתבע: שר החינוך

4. נוער כהלכה נגד שר החינוך | 25/01/2013
מספר תיק:
תובע: נוער כהלכה | נתבע: שר החינוך

5. חיים מנשה הבלין נגד שר החינוך | 03/02/2013
מספר תיק:
תובע: חיים מנשה הבלין | נתבע: שר החינוך

6. מועצה מקומית בוקעאתא נגד שר החינוך | 16/03/2013
מספר תיק:
תובע: מועצה מקומית בוקעאתא | נתבע: שר החינוך

7. יוסף גליקמן נגד שר החינוך | 23/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 5508/00
תובע: יוסף גליקמן | נתבע: שר החינוך

8. הנהגת ההורים הארצית נגד שר החינוך | 25/09/2013
מספר תיק: בג"ץ 6269/12
תובע: הנהגת ההורים הארצית | נתבע: שר החינוך

9. ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי נגד שר החינוך | 15/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 5466/00
תובע: ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי | נתבע: שר החינוך

10. מועצת תנועות הנוער נגד שר החינוך | 26/03/2020
מספר תיק: בג"ץ 7631/97
תובע: מועצת תנועות הנוער | נתבע: שר החינוך

11. סלוה נעמאן נאסר נגד שר החינוך | 26/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 4061/14
תובע: סלוה נעמאן נאסר | נתבע: שר החינוך

12. סלוה נעמאן נאסר נגד שר החינוך | 09/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 4061/14
תובע: סלוה נעמאן נאסר | נתבע: שר החינוך

13. סלוה נעמאן נאסר נגד שר החינוך | 09/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 4061/14
תובע: סלוה נעמאן נאסר | נתבע: שר החינוך

14. סלוה נעמאן נאסר נגד שר החינוך | 16/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 4061/14
תובע: סלוה נעמאן נאסר | נתבע: שר החינוך

15. עמותת חיואר לחינוך אלטרנטיבי נגד שר החינוך | 19/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 282/14
תובע: עמותת חיואר לחינוך אלטרנטיבי | נתבע: שר החינוך

16. ג'מעיית אלקלם ללתמיוז ואלאבדאע נגד שר החינוך | 19/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 6269/13
תובע: ג'מעיית אלקלם ללתמיוז ואלאבדאע | נתבע: שר החינוך

17. הנהגת ההורים הארצית נגד שר החינוך | 03/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 6269/12
תובע: הנהגת ההורים הארצית | נתבע: שר החינוך

18. הנהגת ההורים הארצית נגד שר החינוך | 19/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 6269/12
תובע: הנהגת ההורים הארצית | נתבע: שר החינוך

19. עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" נגד שר החינוך | 05/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 621/15
תובע: עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" | נתבע: שר החינוך

20. הנהגת ההורים הארצית נגד שר החינוך | 05/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 6269/12
תובע: הנהגת ההורים הארצית | נתבע: שר החינוך

21. הנהגת ההורים הארצית נגד שר החינוך | 08/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 6269/12
תובע: הנהגת ההורים הארצית | נתבע: שר החינוך

22. הנהגת ההורים הארצית נגד שר החינוך | 08/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 6269/12
תובע: הנהגת ההורים הארצית | נתבע: שר החינוך

23. הנהגת ההורים הארצית נגד שר החינוך | 02/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 6269/12
תובע: הנהגת ההורים הארצית | נתבע: שר החינוך

24. ניסים דיין נגד שר החינוך | 20/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 1311/15
תובע: ניסים דיין | נתבע: שר החינוך

25. ניסים דיין נגד שר החינוך | 28/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 1311/15
תובע: ניסים דיין | נתבע: שר החינוך

26. שר החינוך נגד פסק דין | 07/03/2014
מספר תיק: עת"מ 46939-08
תובע: שר החינוך | נתבע: פסק דין

27. אבי בנג'ו נגד שר החינוך | 08/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 6000/14
תובע: אבי בנג'ו | נתבע: שר החינוך

28. אלי-עד ע"ר נגד שר החינוך | 11/03/2014
מספר תיק:
תובע: אלי-עד ע"ר | נתבע: שר החינוך

29. יוסף גליקמן נגד שר החינוך | 25/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 5508/00
תובע: יוסף גליקמן | נתבע: שר החינוך

30. הנהגת ההורים הארצית נגד שר החינוך | 29/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 6269/12
תובע: הנהגת ההורים הארצית | נתבע: שר החינוך

31. עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" נגד שר החינוך | 08/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 621/15
תובע: עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" | נתבע: שר החינוך

32. עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" נגד שר החינוך | 08/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 621/15
תובע: עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" | נתבע: שר החינוך

33. עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" נגד שר החינוך | 13/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 621/15
תובע: עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" | נתבע: שר החינוך

34. עמותת ועד ההורים של תלמידי ביה"ס הניסויי ירושלים נגד שר החינוך | 13/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 8849/12
תובע: עמותת ועד ההורים של תלמידי ביה"ס הניסויי ירושלים | נתבע: שר החינוך

35. עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" נגד שר החינוך | 21/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 621/15
תובע: עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" | נתבע: שר החינוך

36. עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" נגד שר החינוך | 24/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 621/15
תובע: עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" | נתבע: שר החינוך

37. עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" נגד שר החינוך | 08/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 621/15
תובע: עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" | נתבע: שר החינוך

38. עמותת ועד ההורים של תלמידי נגד שר החינוך | 11/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 8849/12
תובע: עמותת ועד ההורים של תלמידי | נתבע: שר החינוך

39. עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" ו-39 אחרים נגד שר החינוך | 12/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 621/15
תובע: עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" ו-39 אחרים | נתבע: שר החינוך

40. עמותת ועד ההורים של תלמידי ביה"ס הניסויי ירושלים נגד שר החינוך | 16/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 8849/12
תובע: עמותת ועד ההורים של תלמידי ביה"ס הניסויי ירושלים | נתבע: שר החינוך

41. ועד פוריה עלית ע"י היו"ר איתן רון נגד שר החינוך | 17/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 4363/00
תובע: ועד פוריה עלית ע"י היו"ר איתן רון | נתבע: שר החינוך

42. המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל נגד שר החינוך | 19/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 5578/00
תובע: המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל | נתבע: שר החינוך

43. איחוד גני הילדים נגד שר החינוך | 29/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 7766/15
תובע: איחוד גני הילדים | נתבע: שר החינוך

44. עיריית רמלה נגד שר החינוך | 30/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 441/01
תובע: עיריית רמלה | נתבע: שר החינוך

45. המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל נגד שר החינוך | 07/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 5578/00
תובע: המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל | נתבע: שר החינוך

46. דליה גל אלגל נגד שר החינוך | 18/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 3481/16
תובע: דליה גל אלגל | נתבע: שר החינוך

47. ועד פוריה עלית ע"י היו"ר איתן רון נגד שר החינוך | 12/10/2014
מספר תיק: בג"ץ 4363/00
תובע: ועד פוריה עלית ע"י היו"ר איתן רון | נתבע: שר החינוך

48. זבולון אורלוב נגד שר החינוך | 04/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 6171/00
תובע: זבולון אורלוב | נתבע: שר החינוך

49. עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" נגד שר החינוך | 08/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 1736/16
תובע: עמותת בית ספר על יסודי לבנות "בית חנה" | נתבע: שר החינוך

50. הרב רפאל בובליל נגד שר החינוך | 08/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 4149/00
תובע: הרב רפאל בובליל | נתבע: שר החינוך

51. ועד פוריה עלית נגד שר החינוך | 16/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 4363/00
תובע: ועד פוריה עלית | נתבע: שר החינוך

52. הרב רפאל בובליל נגד שר החינוך | 18/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 4149/00
תובע: הרב רפאל בובליל | נתבע: שר החינוך

53. ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי נגד שר החינוך | 30/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 3740/00
תובע: ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי | נתבע: שר החינוך

54. נ.ב. המכללה הארצית להכשרה וניהול בע"מ נגד שר החינוך | 30/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 1197/99
תובע: נ.ב. המכללה הארצית להכשרה וניהול בע"מ | נתבע: שר החינוך

55. אלקבץ נגד שר החינוך | 14/10/2016
מספר תיק: בג"ץ 7972/16
תובע: אלקבץ | נתבע: שר החינוך

56. אלקבץ נגד שר החינוך | 19/12/2016
מספר תיק: בג"ץ 7972/16
תובע: אלקבץ | נתבע: שר החינוך

57. סיעת המפד"ל נגד שר החינוך | 18/01/2017
מספר תיק: בג"ץ 2348/00
תובע: סיעת המפד"ל | נתבע: שר החינוך

58. אוהד פרידמן נגד שר החינוך | 06/02/2017
מספר תיק: בג"ץ 565/16
תובע: אוהד פרידמן | נתבע: שר החינוך

59. קאסה מהרט נגד שר החינוך | 17/03/2017
מספר תיק: בג"ץ 6087/99
תובע: קאסה מהרט | נתבע: שר החינוך

60. עמותת המדרשה לתרבות הגוף אמריקה ישראל נגד שר החינוך | 08/06/2017
מספר תיק: בג"ץ 4405/97
תובע: עמותת המדרשה לתרבות הגוף אמריקה ישראל | נתבע: שר החינוך

61. ח"כ איילת נחמיאס-ורבין נגד שר החינוך | 22/06/2017
מספר תיק: בג"ץ 3802/17
תובע: ח"כ איילת נחמיאס-ורבין | נתבע: שר החינוך

62. המכון למדעים נגד שר החינוך | 03/07/2017
מספר תיק: בג"ץ 961/99
תובע: המכון למדעים | נתבע: שר החינוך

63. המכון למדעים טכנולוגיה ואומנויות חולון נגד שר החינוך | 17/07/2017
מספר תיק: בג"ץ 961/99
תובע: המכון למדעים טכנולוגיה ואומנויות חולון | נתבע: שר החינוך

64. ח"כ איילת נחמיאס -ורבין נגד שר החינוך | 07/08/2017
מספר תיק: בג"ץ 3802/17
תובע: ח"כ איילת נחמיאס -ורבין | נתבע: שר החינוך

65. המכון למדעים טכנולוגיה ואומנויות נגד שר החינוך | 13/09/2017
מספר תיק: בג"ץ 961/99
תובע: המכון למדעים טכנולוגיה ואומנויות | נתבע: שר החינוך

66. פרופ' אילון ועדיה נגד שר החינוך | 17/09/2017
מספר תיק: בג"ץ 2045/16
תובע: פרופ' אילון ועדיה | נתבע: שר החינוך

67. המרכז לפלורליזם יהודי נגד שר החינוך | 19/10/2017
מספר תיק: בג"ץ 6620/98
תובע: המרכז לפלורליזם יהודי | נתבע: שר החינוך

68. הסתדרות הצופים העברים בישראל נגד שר החינוך | 06/04/2018
מספר תיק: בג"ץ 5031/96
תובע: הסתדרות הצופים העברים בישראל | נתבע: שר החינוך

69. הסתדרות הצופים העבריים בישראל נגד שר החינוך | 20/07/2019
מספר תיק: בג"ץ 5031/96
תובע: הסתדרות הצופים העבריים בישראל | נתבע: שר החינוך

70. אגבריה אמאראת נגד שר החינוך | 29/11/2019
מספר תיק: בג"ץ 3864/97
תובע: אגבריה אמאראת | נתבע: שר החינוך

71. אק"ים-אגודה לאומית לקימום מפגרים בישראל נגד שר החינוך | 25/12/2019
מספר תיק:
תובע: אק"ים-אגודה לאומית לקימום מפגרים בישראל | נתבע: שר החינוך

72. האגודה לשמירת זכויות הפרט נגד שר החינוך | 28/12/2019
מספר תיק:
תובע: האגודה לשמירת זכויות הפרט | נתבע: שר החינוך

73. מכון המקדש נגד שר החינוך | 27/02/2020
מספר תיק: בג"צ 4991/94
תובע: מכון המקדש | נתבע: שר החינוך