שר הבריאות


נמצאו 100 פסקי דין של שר הבריאות

1. אלי פישר נגד משרד הבריאות | 23/07/2009
מספר תיק: 001936/09
תובע: | נתבע: שר הבריאות

2. משרד הבריאות נגד אלי פישר | 23/07/2009
מספר תיק: 003521/09
תובע: | נתבע: שר הבריאות

3. ד"ר שלומית בך נגד שר הבריאות | 08/09/2009
מספר תיק: 000352/08
תובע: ד"ר שלומית בך חובב | נתבע: שר הבריאות

4. ד"ר שלומית בן חובב נגד שר הבריאות ואח' | 24/09/2009
מספר תיק: 000352/08
תובע: ד"ר שלומית בך חובב | נתבע: שר הבריאות

5. ד"ר לוי רפיה נגד שר הבריאות | 28/10/2009
מספר תיק: 000273/09 , סוג תיק עש , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט מחוזי ירושלים
תובע: בעניין | נתבע: שר הבריאות

6. אסותא מרכזים רפואיים נגד שר הבריאות | 15/11/2011
מספר תיק: 7716/11
תובע: אסותא מרכזים רפואיים | נתבע: שר הבריאות

7. מריאטה פידלין נגד שר הבריאות | 24/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 3813/07
תובע: מריאטה פידלין | נתבע: שר הבריאות

8. נתן גפן נגד שר הבריאות | 27/09/2012
מספר תיק: בג"ץ 229/06
תובע: נתן גפן | נתבע: שר הבריאות

9. עוזי בן אחיקם נגד שר הבריאות | 14/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 5926/06
תובע: עוזי בן אחיקם | נתבע: שר הבריאות

10. פלוני נגד שר הבריאות | 19/10/2012
מספר תיק: בג"ץ 5637/07
תובע: פלוני | נתבע: שר הבריאות

11. שירותי בריאות כללית נגד שר הבריאות | 09/11/2012
מספר תיק:
תובע: שירותי בריאות כללית | נתבע: שר הבריאות

12. סלים ספיה נגד שר הבריאות | 30/12/2012
מספר תיק:
תובע: סלים ספיה | נתבע: שר הבריאות

13. עוזי בן אחיקם נגד שר הבריאות | 13/02/2013
מספר תיק:
תובע: עוזי בן אחיקם | נתבע: שר הבריאות

14. ד"ר אבי סולומון נגד שר הבריאות | 02/04/2013
מספר תיק:
תובע: ד"ר אבי סולומון | נתבע: שר הבריאות

15. ד"ר תאופיק דראג'מה נגד שר הבריאות | 21/04/2013
מספר תיק:
תובע: ד"ר תאופיק דראג'מה | נתבע: שר הבריאות

16. דימיטרי סולומטין נגד שר הבריאות | 13/05/2013
מספר תיק:
תובע: דימיטרי סולומטין | נתבע: שר הבריאות

17. שר הבריאות נגד חברת ציון אמבולנס בע"מ | 14/05/2013
מספר תיק:
תובע: שר הבריאות | נתבע: חברת ציון אמבולנס בע"מ

18. ד"ר דוד בן אלעזר נגד שר הבריאות | 21/05/2013
מספר תיק:
תובע: ד"ר דוד בן אלעזר | נתבע: שר הבריאות

19. שירותי בריאות כללית נגד שר הבריאות | 28/05/2013
מספר תיק:
תובע: שירותי בריאות כללית | נתבע: שר הבריאות

20. אמבולנס הנגב – שניר קינדל נגד שר הבריאות | 30/05/2013
מספר תיק:
תובע: אמבולנס הנגב – שניר קינדל | נתבע: שר הבריאות

21. נתן גפן נגד שר הבריאות | 22/06/2013
מספר תיק:
תובע: נתן גפן | נתבע: שר הבריאות

22. אינאס אל אטרש נגד שר הבריאות | 26/06/2013
מספר תיק:
תובע: אינאס אל אטרש | נתבע: שר הבריאות

23. נתן גפן נגד שר הבריאות | 12/07/2013
מספר תיק:
תובע: נתן גפן | נתבע: שר הבריאות

24. גולן (אילן) ג'רופי נגד שר הבריאות | 08/08/2013
מספר תיק:
תובע: גולן )אילן( ג'רופי | נתבע: שר הבריאות

25. ד"ר עמנואל ורטניק נגד שר הבריאות | 23/08/2013
מספר תיק:
תובע: ד"ר עמנואל ורטניק | נתבע: שר הבריאות

26. שירותי בריאות כללית נגד שר הבריאות | 24/08/2013
מספר תיק:
תובע: שירותי בריאות כללית | נתבע: שר הבריאות

27. דר' סלומון אלקיים נגד שר הבריאות | 24/08/2013
מספר תיק:
תובע: דר' סלומון אלקיים | נתבע: שר הבריאות

28. שירותי בריאות כללית נגד שר הבריאות | 24/08/2013
מספר תיק:
תובע: שירותי בריאות כללית | נתבע: שר הבריאות

29. ד"ר עמנואל ורטניק נגד שר הבריאות | 25/08/2013
מספר תיק:
תובע: ד"ר עמנואל ורטניק | נתבע: שר הבריאות

30. ד"ר עמנואל ורטניק נגד שר הבריאות | 27/08/2013
מספר תיק:
תובע: ד"ר עמנואל ורטניק | נתבע: שר הבריאות

31. ד"ר משה יגלום נגד שר הבריאות | 07/09/2013
מספר תיק:
תובע: ד"ר משה יגלום | נתבע: שר הבריאות

32. הועדה שמונתה לבדוק קובלנה כנגד ד"ר ליביו לאור נגד שר הבריאות | 10/09/2013
מספר תיק:
תובע: הועדה שמונתה לבדוק קובלנה כנגד ד"ר ליביו לאור | נתבע: שר הבריאות

33. שר הבריאות נגד חברת ציון אמבולנס בע"מ | 12/09/2013
מספר תיק:
תובע: שר הבריאות | נתבע: חברת ציון אמבולנס בע"מ

34. האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הבריאות | 17/09/2013
מספר תיק: בג"ץ 2649/09
תובע: האגודה לזכויות האזרח בישראל | נתבע: שר הבריאות

35. דר' סלומון אלקיים נגד שר הבריאות | 20/09/2013
מספר תיק: ע"א 8645/04
תובע: דר' סלומון אלקיים | נתבע: שר הבריאות

36. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד שר הבריאות | 07/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 3423/98
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: שר הבריאות

37. האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הבריאות | 15/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 2649/09
תובע: האגודה לזכויות האזרח בישראל | נתבע: שר הבריאות

38. ד"ר זלמן-צבי פוס נגד שר הבריאות | 18/10/2013
מספר תיק: ע"א 7306/04
תובע: ד"ר זלמן-צבי פוס | נתבע: שר הבריאות

39. שר הבריאות נגד חברת ציון אמבולנס בע"מ | 21/10/2013
מספר תיק: עע"ם 6250/04
תובע: שר הבריאות | נתבע: חברת ציון אמבולנס בע"מ

40. שר הבריאות נגד חברת ציון אמבולנס בע"מ | 22/10/2013
מספר תיק: עע"ם 6250/04
תובע: שר הבריאות | נתבע: חברת ציון אמבולנס בע"מ

41. עו"ד אריה שחם נגד שר הבריאות | 04/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 4613/03
תובע: עו"ד אריה שחם | נתבע: שר הבריאות

42. האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הבריאות | 08/11/2013
מספר תיק: בג"ץ 2649/09
תובע: האגודה לזכויות האזרח בישראל | נתבע: שר הבריאות

43. עמותה ישראלית למאבק בתקיפה פסיכיאטרית נגד שר הבריאות | 08/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 4593/03
תובע: עמותה ישראלית למאבק בתקיפה פסיכיאטרית | נתבע: שר הבריאות

44. לבאד אבו-עפאש נגד שר הבריאות | 10/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 4540/00
תובע: לבאד אבו-עפאש | נתבע: שר הבריאות

45. האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הבריאות | 12/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 2649/09
תובע: האגודה לזכויות האזרח בישראל | נתבע: שר הבריאות

46. שירותי בריאות כללית נגד שר הבריאות | 15/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 6444/03
תובע: שירותי בריאות כללית | נתבע: שר הבריאות

47. שירותי בריאות כללית נגד שר הבריאות | 17/12/2013
מספר תיק: ע"א 9165/02
תובע: שירותי בריאות כללית | נתבע: שר הבריאות

48. שירותי בריאות כללית נגד שר הבריאות | 18/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 1829/02
תובע: שירותי בריאות כללית | נתבע: שר הבריאות

49. ההסתדרות הרפואית בישראל נגד שר הבריאות | 22/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 3423/98
תובע: ההסתדרות הרפואית בישראל | נתבע: שר הבריאות

50. ד"ר משה יגלום נגד שר הבריאות | 25/12/2013
מספר תיק: ע"א 9605/03
תובע: ד"ר משה יגלום | נתבע: שר הבריאות

51. שירותי בריאות כללית נגד שר הבריאות | 01/01/2014
מספר תיק: ע"א 9165/02
תובע: שירותי בריאות כללית | נתבע: שר הבריאות

52. העמותה לקידום ענייני מוקרני הגזזת נגד שר הבריאות | 08/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 7414/03
תובע: העמותה לקידום ענייני מוקרני הגזזת | נתבע: שר הבריאות

53. יצחק קימחי באמצעות יו'ר העמותה נגד שר הבריאות | 17/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 5330/03
תובע: יצחק קימחי באמצעות יו'ר העמותה | נתבע: שר הבריאות

54. לבאד אבו-עפאש נגד שר הבריאות | 21/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 4540/00
תובע: לבאד אבו-עפאש | נתבע: שר הבריאות

55. האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הבריאות | 25/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 2649/09
תובע: האגודה לזכויות האזרח בישראל | נתבע: שר הבריאות

56. האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הבריאות | 25/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 2649/09
תובע: האגודה לזכויות האזרח בישראל | נתבע: שר הבריאות

57. האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הבריאות | 27/01/2014
מספר תיק: בג"ץ 2714/14
תובע: האגודה לזכויות האזרח בישראל | נתבע: שר הבריאות

58. ד"ר שאול דוידוביץ נגד שר הבריאות | 28/01/2014
מספר תיק: ע"א 3504/03
תובע: ד"ר שאול דוידוביץ | נתבע: שר הבריאות

59. חתון שאשא נגד שר הבריאות | 08/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 5273/02
תובע: חתון שאשא | נתבע: שר הבריאות

60. האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הבריאות | 10/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 2649/09
תובע: האגודה לזכויות האזרח בישראל | נתבע: שר הבריאות

61. חברת קר נגד שר הבריאות | 23/02/2014
מספר תיק: בג"ץ 6672/02
תובע: חברת קר | נתבע: שר הבריאות

62. ד"ר בנסון סמיון נגד שר הבריאות | 12/03/2014
מספר תיק: ע"א 2518/02
תובע: ד"ר בנסון סמיון | נתבע: שר הבריאות

63. לבאד אבו-עפאש נגד שר הבריאות | 18/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 4540/00
תובע: לבאד אבו-עפאש | נתבע: שר הבריאות

64. שירותי בריאות כללית נגד שר הבריאות | 19/03/2014
מספר תיק: ע"א 9165/02
תובע: שירותי בריאות כללית | נתבע: שר הבריאות

65. חברת קר שירותי רפואה נגד שר הבריאות | 23/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 6672/02
תובע: חברת קר שירותי רפואה | נתבע: שר הבריאות

66. רונית זילברמן נגד שר הבריאות | 23/03/2014
מספר תיק: ע"א 5222/02
תובע: רונית זילברמן | נתבע: שר הבריאות

67. חברת קר נגד שר הבריאות | 25/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 6672/02
תובע: חברת קר | נתבע: שר הבריאות

68. האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הבריאות | 27/03/2014
מספר תיק: בג"ץ 2649/09
תובע: האגודה לזכויות האזרח בישראל | נתבע: שר הבריאות

69. חברת קר שירותי רפואה נגד שר הבריאות | 02/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 6672/02
תובע: חברת קר שירותי רפואה | נתבע: שר הבריאות

70. מתוק אוולין נגד שר הבריאות | 02/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 4730/02
תובע: מתוק אוולין | נתבע: שר הבריאות

71. האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הבריאות | 07/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 2649/09
תובע: האגודה לזכויות האזרח בישראל | נתבע: שר הבריאות

72. האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הבריאות | 14/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 2714/14
תובע: האגודה לזכויות האזרח בישראל | נתבע: שר הבריאות

73. גור מינצר נגד שר הבריאות | 15/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 6122/02
תובע: גור מינצר | נתבע: שר הבריאות

74. אגודה עותומנית נגד שר הבריאות | 16/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 6122/02
תובע: אגודה עותומנית | נתבע: שר הבריאות

75. נח - ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי חיים נגד שר הבריאות | 19/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 5711/02
תובע: נח - ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי חיים | נתבע: שר הבריאות

76. נח - ההתאחדות הישראלית של הארגונים נגד שר הבריאות | 30/04/2014
מספר תיק: בג"ץ 5711/02
תובע: נח - ההתאחדות הישראלית של הארגונים | נתבע: שר הבריאות

77. גור מינצר נגד שר הבריאות | 08/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 6122/02
תובע: גור מינצר | נתבע: שר הבריאות

78. נח - ההתאחדות הישראלית של הארגונים נגד שר הבריאות | 08/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 5711/02
תובע: נח - ההתאחדות הישראלית של הארגונים | נתבע: שר הבריאות

79. האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הבריאות | 08/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 2649/09
תובע: האגודה לזכויות האזרח בישראל | נתבע: שר הבריאות

80. באמצעות מנהלה הכללי אורי פרנק נגד שר הבריאות | 08/05/2014
מספר תיק: בג"ץ 4708/02
תובע: באמצעות מנהלה הכללי אורי פרנק | נתבע: שר הבריאות

81. פרנסואה מארק נגד שר הבריאות | 01/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 6209/01
תובע: פרנסואה מארק | נתבע: שר הבריאות

82. משה חברוני נגד שר הבריאות | 01/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 10855/05
תובע: משה חברוני | נתבע: שר הבריאות

83. פרטיים נגד שר הבריאות | 03/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 6728/01
תובע: פרטיים | נתבע: שר הבריאות

84. המרכז לאבחונים אורטופדיים בע"מ נגד שר הבריאות | 06/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 2362/01
תובע: המרכז לאבחונים אורטופדיים בע"מ | נתבע: שר הבריאות

85. העמותה לבריאות נפש מיטיבה בישראל נגד שר הבריאות | 25/06/2014
מספר תיק: בג"ץ 4335/15
תובע: העמותה לבריאות נפש מיטיבה בישראל | נתבע: שר הבריאות

86. אלטרנטיב פארמה בע"מ נגד שר הבריאות | 12/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 8651/14
תובע: אלטרנטיב פארמה בע"מ | נתבע: שר הבריאות

87. אופטיקנה האופטיסטור הראשון נגד שר הבריאות | 19/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 2952/14
תובע: אופטיקנה האופטיסטור הראשון | נתבע: שר הבריאות

88. שמעון סלוק נגד שר הבריאות | 23/07/2014
מספר תיק: ע"א 5034/01
תובע: שמעון סלוק | נתבע: שר הבריאות

89. אלכסנדר קפלן בשם נגד שר הבריאות | 24/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 3739/01
תובע: אלכסנדר קפלן בשם | נתבע: שר הבריאות

90. אודט כהן נגד שר הבריאות | 24/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 6692/01
תובע: אודט כהן | נתבע: שר הבריאות

91. אודט כהן נגד שר הבריאות | 28/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 6440/01
תובע: אודט כהן | נתבע: שר הבריאות

92. חיים פרידמן נגד שר הבריאות | 31/07/2014
מספר תיק: בג"ץ 818/00
תובע: חיים פרידמן | נתבע: שר הבריאות

93. לבאד אבו-עפאש נגד שר הבריאות | 09/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 4540/00
תובע: לבאד אבו-עפאש | נתבע: שר הבריאות

94. חברת פארות בע"מ נגד שר הבריאות | 13/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 2618/00
תובע: חברת פארות בע"מ | נתבע: שר הבריאות

95. חברת פארות בע"מ נגד שר הבריאות | 13/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 2618/00
תובע: חברת פארות בע"מ | נתבע: שר הבריאות

96. לבאד אבו-עפאש נגד שר הבריאות | 28/08/2014
מספר תיק: בג"ץ 4540/00
תובע: לבאד אבו-עפאש | נתבע: שר הבריאות

97. ד"ר אליאב צרפתי נגד שר הבריאות | 28/08/2014
מספר תיק: ע"א 9569/00
תובע: ד"ר אליאב צרפתי | נתבע: שר הבריאות

98. העמותה לבריאות נפש מיטיבה בישראל נגד שר הבריאות | 08/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 4335/15
תובע: העמותה לבריאות נפש מיטיבה בישראל | נתבע: שר הבריאות

99. ד"ר עטאללה חנא נגד שר הבריאות | 14/09/2014
מספר תיק: ע"א 7258/00
תובע: ד"ר עטאללה חנא | נתבע: שר הבריאות

100. אדם טבע ודין אגודה ישראלית להגנת הסביבה נגד שר הבריאות | 17/09/2014
מספר תיק: בג"ץ 8758/99
תובע: אדם טבע ודין אגודה ישראלית להגנת הסביבה | נתבע: שר הבריאות