שר הפנים


נמצאו 13 פסקי דין של שר הפנים

1. סופרי פנחס נגד שר הפנים | 30/07/2009
מספר תיק: 000827/09
תובע: סופרי פנחס | נתבע: שר הפנים

2. סופרי פנחס ואח' נגד שר הפנים ואח' | 08/09/2009
מספר תיק: 001587/09
תובע: סופרי פנחס | נתבע: שר הפנים

3. עמראן נגד שר הפנים ואח' | 08/09/2009
מספר תיק: 001591/09
תובע: | נתבע: שר הפנים

4. סיואנא חרנהדריאן ואח' נגד שר הפנים | 13/10/2009
מספר תיק: 000965/09
תובע: סיואנא חרנהדריאן | נתבע: שר הפנים

5. נינה מקסימובה ואח' נגד שר הפנים | 13/10/2009
מספר תיק: 000968/09
תובע: | נתבע: שר הפנים

6. גריס סלים נגד שר הפנים | 25/10/2009
מספר תיק: 000492/05 , סוג תיק עתמ , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בימ\"ש לעניינים מינהליים י-ם
תובע: גריס סלים אעמיה | נתבע: שר הפנים

7. סיואנא נגד שר הפנים | 29/10/2009
מספר תיק: 001760/09 , סוג תיק עתמ , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בימ\"ש לעניינים מינהליים י-ם
תובע: סיואנא הרנהדריאן | נתבע: שר הפנים

8. אבו חמדה סוהיל נגד שר הפנים | 10/11/2009
מספר תיק: 008384/09 , סוג תיק הפ , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט מחוזי ירושלים
תובע: | נתבע: שר הפנים

9. אבו קוידר נגד שר הפנים | 21/12/2009
מספר תיק: 001646/09 , סוג תיק עתמ , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בימ\"ש לעניינים מינהליים י-ם
תובע: אסמהאן אבו קוידר | נתבע: שר הפנים

10. חוסייני נגד שר הפנים ואח' | 23/12/2009
מספר תיק: 001630/09 , סוג תיק עתמ , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בימ\"ש לעניינים מינהליים י-ם
תובע: חוסייני עבד אל כרים | נתבע: שר הפנים

11. פדאא דאפר נגד שר הפנים | 21/01/2010
מספר תיק: 001636/09 , סוג תיק עתמ , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בימ\"ש לעניינים מינהליים י-ם
תובע: פדאא דאפר | נתבע: שר הפנים

12. חוסייני נגד שר הפנים ואח' | 03/02/2010
מספר תיק: 001630/09 , סוג תיק עתמ , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בימ\"ש לעניינים מינהליים י-ם
תובע: חוסייני עבד אל כרים | נתבע: שר הפנים

13. נהילה אלדר נגד שר הפנים | 17/02/2010
מספר תיק: 000350/10 , סוג תיק עתמ , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בימ\"ש לעניינים מינהליים י-ם
תובע: נהילה אלדר | נתבע: שר הפנים