שלום סהר


נמצאו 6 פסקי דין של שלום סהר

1. שלום סהר נגד בנק הפועלים בע"מ | 10/01/2013
מספר תיק:
תובע: שלום סהר | נתבע: בנק הפועלים בע"מ

2. שלום סהר נגד בנק המזרחי המאוחד בע"מ | 25/01/2013
מספר תיק:
תובע: שלום סהר | נתבע: בנק המזרחי המאוחד בע"מ

3. שלום סהר נגד בנק המזרחי המאוחד בע"מ | 02/02/2013
מספר תיק:
תובע: שלום סהר | נתבע: בנק המזרחי המאוחד בע"מ

4. מדינת ישראל נגד שלום סהר | 06/04/2013
מספר תיק:
תובע: מדינת ישראל | נתבע: שלום סהר

5. בנק המזרחי המאוחד בע"מ נגד שלום סהר | 19/06/2013
מספר תיק:
תובע: בנק המזרחי המאוחד בע"מ | נתבע: שלום סהר

6. שלום סהר נגד בנק המזרחי המאוחד בע"מ | 12/01/2014
מספר תיק:
תובע: שלום סהר | נתבע: בנק המזרחי המאוחד בע"מ