שלום דורית


נמצאו 1 פסקי דין של שלום דורית

1. שלום דורית נגד מדינת ישראל - משרד החינוך אגף מוכש"ר | 02/11/2009
מספר תיק: 001510/09 , סוג תיק דמ , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה ב\"ש
תובע: שלום דורית | נתבע: