שירות בתי-הסוהר


נמצאו 11 פסקי דין של שירות בתי-הסוהר

1. עז אלדין תפאל נגד שירות בתי-הסוהר | 29/12/2013
מספר תיק: רע"ב 6708/03
תובע: עז אלדין תפאל | נתבע: שירות בתי-הסוהר

2. חאתם ג'רושי נגד שירות בתי-הסוהר | 18/01/2014
מספר תיק: רע"ב 5975/03
תובע: חאתם ג'רושי | נתבע: שירות בתי-הסוהר

3. מיכאל פורטנוי נגד שירות בתי-הסוהר | 01/03/2014
מספר תיק: רע"ב 741/03
תובע: מיכאל פורטנוי | נתבע: שירות בתי-הסוהר

4. אורי פרנק נגד שירות בתי-הסוהר | 14/06/2014
מספר תיק: רע"ב 9930/01
תובע: אורי פרנק | נתבע: שירות בתי-הסוהר

5. אוסמה חנון נגד שירות בתי-הסוהר | 14/06/2014
מספר תיק: רע"ב 9854/01
תובע: אוסמה חנון | נתבע: שירות בתי-הסוהר

6. רוברט דריהם נגד שירות בתי-הסוהר | 24/01/2017
מספר תיק: רע"ב 1962/00
תובע: רוברט דריהם | נתבע: שירות בתי-הסוהר

7. חגי עמיר נגד שירות בתי-הסוהר | 18/02/2017
מספר תיק: רע"ב 515/00
תובע: חגי עמיר | נתבע: שירות בתי-הסוהר

8. ראובן בסון נגד שירות בתי-הסוהר | 01/03/2017
מספר תיק: רע"ב 8904/99
תובע: ראובן בסון | נתבע: שירות בתי-הסוהר

9. דרור עדני נגד שירות בתי-הסוהר | 12/03/2017
מספר תיק: רע"ב 8514/99
תובע: דרור עדני | נתבע: שירות בתי-הסוהר

10. רחמימוב וצ'סלב נגד שירות בתי-הסוהר | 14/03/2017
מספר תיק: רע"ב 8312/99
תובע: רחמימוב וצ'סלב | נתבע: שירות בתי-הסוהר

11. דני ג'אנח בן טריאל נגד שירות בתי-הסוהר | 30/10/2017
מספר תיק: רע"ב 7391/98
תובע: דני ג'אנח בן טריאל | נתבע: שירות בתי-הסוהר