רשם העמותות


נמצאו 36 פסקי דין של רשם העמותות

1. מנחם ינובסקי נגד רשם העמותות | 29/01/2012
מספר תיק: 9262/11
תובע: מנחם ינובסקי | נתבע: רשם העמותות

2. עמותת מוסדות חזון ישעיה נגד רשם העמותות | 30/05/2012
מספר תיק: רע"א 4290/12
תובע: עמותת מוסדות חזון ישעיה | נתבע: רשם העמותות

3. רשם העמותות נגד בתפקידו כמנהל מיוחד של הפדרציה העולמית של יהודים יוצאי פולין | 19/07/2012
מספר תיק: פר"ק 1447-05
תובע: רשם העמותות | נתבע: בתפקידו כמנהל מיוחד של הפדרציה העולמית של יהודים יוצאי פולין

4. רשם העמותות נגד עמותת זיו התורה גבעת עדה | 19/07/2012
מספר תיק: פר"ק 2005-05
תובע: רשם העמותות | נתבע: עמותת זיו התורה גבעת עדה

5. רשם העמותות נגד אגודת בעלי מוניות ציבוריות | 19/07/2012
מספר תיק: פר"ק 2320-07
תובע: רשם העמותות | נתבע: אגודת בעלי מוניות ציבוריות

6. רשם העמותות נגד זיו התורה גבעת עדה | 19/07/2012
מספר תיק: פר"ק 2005-05
תובע: רשם העמותות | נתבע: זיו התורה גבעת עדה

7. חיים אונגר נגד רשם העמותות | 27/12/2007
מספר תיק: בג"ץ 10530/07
תובע: חיים אונגר | נתבע: רשם העמותות

8. רשם העמותות נגד העמותה לקידום החינוך התורני על פי שיטת ברקאי | 10/10/2012
מספר תיק: משרד המשפטים/רשם
תובע: רשם העמותות | נתבע: העמותה לקידום החינוך התורני על פי שיטת ברקאי

9. רשם העמותות נגד ישיבת טעלז בישראל, עמותה רשומה | 25/02/2013
מספר תיק:
תובע: רשם העמותות | נתבע:

10. ע"ר580520039 נגד רשם העמותות | 03/06/2013
מספר תיק:
תובע: ע"ר580520039 | נתבע: רשם העמותות

11. ע"ר580520039 נגד רשם העמותות | 29/07/2013
מספר תיק:
תובע: ע"ר580520039 | נתבע: רשם העמותות

12. פנחס קזיוף נגד רשם העמותות | 11/09/2013
מספר תיק:
תובע: פנחס קזיוף ואח' | נתבע: רשם העמותות

13. עמותת בצדק-מרכז אמריקאי ישראלי לקידום צדק בישראל נגד רשם העמותות | 11/10/2013
מספר תיק: בג"ץ 4558/04
תובע: עמותת בצדק-מרכז אמריקאי ישראלי לקידום צדק בישראל | נתבע: רשם העמותות

14. רשם העמותות נגד עמותת ישיבת נתיבות התורה ירושלים | 12/11/2013
מספר תיק: ע"א 443/13
תובע: רשם העמותות | נתבע: עמותת ישיבת נתיבות התורה ירושלים

15. ד"ר טל אורבך נגד רשם העמותות | 26/11/2013
מספר תיק: דנג"ץ 74/04
תובע: ד"ר טל אורבך | נתבע: רשם העמותות

16. ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל נגד רשם העמותות | 12/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 6550/03
תובע: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל | נתבע: רשם העמותות

17. ד"ר טל אורבך נגד רשם העמותות | 17/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 6052/03
תובע: ד"ר טל אורבך | נתבע: רשם העמותות

18. יוסף עזרא נגד רשם העמותות | 23/12/2013
מספר תיק: בר"מ 6967/14
תובע: יוסף עזרא | נתבע: רשם העמותות

19. ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל נגד רשם העמותות | 28/12/2013
מספר תיק: בג"ץ 6550/03
תובע: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל | נתבע: רשם העמותות

20. זכור ליעקב ע"ר נגד רשם העמותות | 04/02/2014
מספר תיק: עת"מ 307/07
תובע: זכור ליעקב ע"ר | נתבע: רשם העמותות

21. פנחס קזיוף נגד רשם העמותות | 08/02/2014
מספר תיק: ע"א 684/14
תובע: פנחס קזיוף | נתבע: רשם העמותות

22. שדות - שיכון דיור והפצת תורה נגד רשם העמותות | 21/03/2014
מספר תיק: ע"א 9301/02
תובע: שדות - שיכון דיור והפצת תורה | נתבע: רשם העמותות

23. יעקב הדני נגד רשם העמותות | 23/04/2014
מספר תיק: בג"צ 10530/07
תובע: יעקב הדני | נתבע: רשם העמותות

24. אלי טביב נגד רשם העמותות | 20/06/2014
מספר תיק: עע"מ 5766/15
תובע: אלי טביב | נתבע: רשם העמותות

25. אלי טביב נגד רשם העמותות | 23/06/2014
מספר תיק: עע"מ 5766/15
תובע: אלי טביב | נתבע: רשם העמותות

26. אלי טביב נגד רשם העמותות | 11/07/2014
מספר תיק: עע"מ 5766/15
תובע: אלי טביב | נתבע: רשם העמותות

27. יעקב הדני נגד רשם העמותות | 15/08/2014
מספר תיק: עע"מ 1413/16
תובע: יעקב הדני | נתבע: רשם העמותות

28. איפ"א נגד רשם העמותות | 16/08/2014
מספר תיק: רע"א 4594/01
תובע: איפ"א | נתבע: רשם העמותות

29. איפ"א נגד רשם העמותות | 20/08/2014
מספר תיק: רע"א 4594/01
תובע: איפ"א | נתבע: רשם העמותות

30. יעקב הדני נגד רשם העמותות | 10/09/2014
מספר תיק: עע"מ 1413/16
תובע: יעקב הדני | נתבע: רשם העמותות

31. קיבוץ כנרת נגד רשם העמותות | 07/11/2014
מספר תיק: בג"ץ 1195/00
תובע: קיבוץ כנרת | נתבע: רשם העמותות

32. תורת חיים פרי יצחק נגד רשם העמותות | 04/12/2014
מספר תיק: בג"ץ 9255/99
תובע: תורת חיים פרי יצחק | נתבע: רשם העמותות

33. עו"ד רונן מטרי בתפקידו כמנהל מיוחד של עמותת תלמוד... נגד רשם העמותות | 15/06/2018
מספר תיק: ה"פ 25153-11
תובע: עו"ד רונן מטרי בתפקידו כמנהל מיוחד של עמותת תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים | נתבע: רשם העמותות

34. רשם העמותות נגד עמותת חברה קדישא חסדי דוד ליוצאי בוכרה מיס ודו של... | 18/11/2018
מספר תיק: בת"פ 790-02
תובע: רשם העמותות | נתבע: עמותת חברה קדישא חסדי דוד ליוצאי בוכרה מיס ודו של הרב דוד ניסנוף שליט"א

35. עמותת חברה קדישא חסדי דוד ליוצאי בוכרה מיס ודו של... נגד רשם העמותות | 22/11/2018
מספר תיק: ע"א 6627/18
תובע: עמותת חברה קדישא חסדי דוד ליוצאי בוכרה מיס ודו של הרב דוד ניסוף שליט"א | נתבע: רשם העמותות

36. עו"ד רונן מטרי נגד רשם העמותות | 11/07/2019
מספר תיק:
תובע: עו"ד רונן מטרי | נתבע: רשם העמותות