רשות התעופה האזרחית


נמצאו 10 פסקי דין של רשות התעופה האזרחית

1. יהודה ביין נגד רשות התעופה האזרחית | 22/08/2012
מספר תיק: בג"ץ 9859/09
תובע: יהודה ביין | נתבע: רשות התעופה האזרחית

2. חנן זריף נגד רשות התעופה האזרחית | 29/12/2012
מספר תיק:
תובע: חנן זריף | נתבע: רשות התעופה האזרחית

3. ידידיה אפרים משולמי נגד רשות התעופה האזרחית | 27/04/2013
מספר תיק:
תובע: ידידיה אפרים משולמי | נתבע: רשות התעופה האזרחית

4. רשות התעופה האזרחית נגד האיגוד הארצי לטייסי נתיבי אוויר בישראל | 28/01/2014
מספר תיק: עע"מ 8429/14
תובע: רשות התעופה האזרחית | נתבע: האיגוד הארצי לטייסי נתיבי אוויר בישראל

5. רשות התעופה האזרחית נגד האיגוד הארצי לטייסי נתיבי אוויר בישראל | 29/01/2014
מספר תיק: עע"מ 8429/14
תובע: רשות התעופה האזרחית | נתבע: האיגוד הארצי לטייסי נתיבי אוויר בישראל

6. רשות התעופה האזרחית נגד האיגוד הארצי לטייסי נתיבי אוויר בישראל | 21/03/2014
מספר תיק: עע"מ 8429/14
תובע: רשות התעופה האזרחית | נתבע: האיגוד הארצי לטייסי נתיבי אוויר בישראל

7. החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ נגד רשות התעופה האזרחית | 09/05/2017
מספר תיק: עע"מ 3688/16
תובע: החברה הכלכלית קריית שמונה בע"מ | נתבע: רשות התעופה האזרחית

8. יוסף כהן נגד רשות התעופה האזרחית | 22/11/2018
מספר תיק: בג"ץ 4838/17
תובע: יוסף כהן | נתבע: רשות התעופה האזרחית

9. עיריית לוד נגד רשות התעופה האזרחית | 01/12/2019
מספר תיק:
תובע: עיריית לוד | נתבע: רשות התעופה האזרחית

10. עירית לוד נגד רשות התעופה האזרחית | 13/12/2019
מספר תיק:
תובע: עירית לוד | נתבע: רשות התעופה האזרחית