רשות השידור


נמצאו 100 פסקי דין של רשות השידור

1. אלכס - ר. השידור | 21/07/2009
מספר תיק: 003871/09
תובע: | נתבע: רשות השידור

2. עאזם נגד רשות השידור | 29/07/2009
מספר תיק: 204482/09
תובע: עאזם חוסני | נתבע: רשות השידור

3. סרסור נגד רשות השידור | 29/07/2009
מספר תיק: 205233/09
תובע: סרסור עאטף | נתבע: רשות השידור

4. בדיר עבדאל נגד רשות השידור | 29/07/2009
מספר תיק: 205469/09
תובע: בדיר עבדאל מועיין | נתבע: רשות השידור

5. עאמר נגד רשות השידור | 29/07/2009
מספר תיק: 205710/09
תובע: עאמר ראדי | נתבע: רשות השידור

6. (קורן נגד רשות השידור )בתיק רשות השידור נגד קורן | 02/08/2009
מספר תיק: 004773/08
תובע: קורן אהרון | נתבע: רשות השידור

7. רשות השידור נגד גרינולד | 04/08/2009
מספר תיק: 711689/07 , סוג תיק א , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: רשות השידור | נתבע: גרינולד אליהו

8. נעמי לויצקי נגד רשות השידור ואח' | 01/09/2009
מספר תיק: 001932/09
תובע: נעמי לויצקי | נתבע: רשות השידור

9. חנני נגד רשות השידור | 08/09/2009
מספר תיק: 001287/09 , סוג תיק , בית משפט: פ , סוג מסמך:
תובע: אבי חנני | נתבע: רשות השידור

10. ביתן אלי ותמיר נגד רשותהשידור | 14/10/2009
מספר תיק: 007215/07
תובע: ביתן אלי ותמיר | נתבע: רשות השידור

11. רשות השידור נגד גומרשטאדט | 22/10/2009
מספר תיק: 016028/08 , סוג תיק א , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: רשות השידור | נתבע: גומרשטאדט לאוניד

12. רשות השידור נגד הסתדרות העובדים הכללית | 01/10/2009
מספר תיק: 000008/09 , סוג תיק סק , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: רשות השידור | נתבע: הסתדרות העובדים הכללית החדשה

13. האני נגד רשות השידור | 02/11/2009
מספר תיק: 002012/09 , סוג תיק תק , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט לתביעות קטנות ירושלים
תובע: סדר האני | נתבע: רשות השידור

14. רשות השידור נגד דענא | 05/11/2009
מספר תיק: 003968/09 , סוג תיק א , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: רשות השידור | נתבע: דענא ואיל

15. רשות השידור נגד דורון | 08/11/2009
מספר תיק: 711010/07 , סוג תיק א , בית משפט: צו , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: רשות השידור | נתבע: דורון אברהם

16. רשות השידור נגד ענקי | 10/11/2009
מספר תיק: 008585/09 , סוג תיק א , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: רשות השידור | נתבע: ענקי צפורה

17. רפאל יהושע נגד רשות השידור | 20/12/2009
מספר תיק: 002347/05 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: רפאל יהושע | נתבע: רשות השידור

18. סבאג יעקב נגד רשות השידור | 20/12/2009
מספר תיק: 007554/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: סבאג יעקב | נתבע: רשות השידור

19. דקייזר ויליאם נגד רשות השידור | 20/12/2009
מספר תיק: 007779/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: דקייזר ויליאם | נתבע: רשות השידור

20. רשות השידור נגד אבו חלף | 21/12/2009
מספר תיק: 709226/06 , סוג תיק א , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: רשות השידור | נתבע: חאפז אבו חלף

21. רשות השידור נגד אבו רומי | 23/12/2009
מספר תיק: 008582/09 , סוג תיק א , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: רשות השידור | נתבע: אבו רומי עמאד

22. רשות השידור נגד צדוק | 31/12/2009
מספר תיק: 007275/09 , סוג תיק א , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: רשות השידור | נתבע: צדוק שלום

23. רשות השידור נגד חלקיה אהרון צבי | 05/01/2010
מספר תיק: 707005/06 , סוג תיק א , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: רשות השידור | נתבע: חלקיה אהרון צבי

24. רשות השידור נגד מלול | 13/01/2010
מספר תיק: 006846/09 , סוג תיק א , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: רשות השידור | נתבע: מלול פנינה

25. לוי רחל נגד רשות השידור | 28/01/2010
מספר תיק: 006337/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: לוי רחלי | נתבע: רשות השידור

26. רשות השידור נגד ליברמן | 03/02/2010
מספר תיק: 008067/09 , סוג תיק א , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: רשות השידור | נתבע: ליברמן מריה

27. אמסלם אשר אסף והדס נגד רשות השידור | 14/02/2010
מספר תיק: 004418/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: אמסלם אשר אסף והדס | נתבע: רשות השידור

28. 1. מריש ראיד נגד רשות השידור | 23/02/2010
מספר תיק: 001607/09 , סוג תיק בשא , בית משפט: החלטה , סוג מסמך: בית משפט השלום ירושלים
תובע: מריש ראיד | נתבע: רשות השידור

29. משה נסטלבאום נגד רשות השידור | 23/03/2010
מספר תיק: 001435/10 , סוג תיק עב , בית משפט: פסק דין , סוג מסמך: בית דין א.לעבודה י-ם
תובע: משה נסטלבאום | נתבע: רשות השידור

30. ענת רובינשטיין נגד רשות השידור | 21/11/2011
מספר תיק: -
תובע: ענת רובינשטיין | נתבע: רשות השידור

31. סלמאן שנאן נגד רשות השידור | 22/11/2011
מספר תיק: 5176-02-10
תובע: סלמאן שנאן | נתבע: רשות השידור

32. אסתר הרץ נגד רשות השידור | 24/11/2011
מספר תיק: 23542-06
תובע: אסתר הרץ | נתבע: רשות השידור

33. אליעזר אהרוני ואח' נגד רשות השידור | 06/12/2011
מספר תיק: 35193-05-10
תובע: אליעזר אהרוני ואח' | נתבע: רשות השידור

34. רשות השידור נגד עאדל שיבלי | 18/12/2011
מספר תיק: 47150-03-11
תובע: רשות השידור | נתבע: עאדל שיבלי

35. לוי אורי נגד רשות השידור | 18/12/2011
מספר תיק: 3215-07
תובע: לוי אורי | נתבע: רשות השידור

36. רשות השידור נגד בסאם קעדאן | 18/12/2011
מספר תיק: 711776-07
תובע: רשות השידור | נתבע: בסאם קעדאן

37. שחר דוד נגד רשות השידור | 18/01/2012
מספר תיק: 903-01-11
תובע: שחר דוד | נתבע: רשות השידור

38. שלמה דדון נגד רשות השידור | 25/01/2012
מספר תיק: 36596-10-11
תובע: שלמה דדון | נתבע: רשות השידור

39. אגודת העיתונאים בירושלים נגד רשות השידור | 26/01/2012
מספר תיק: 24943-07-11
תובע: אגודת העיתונאים בירושלים | נתבע: רשות השידור

40. אגודת העיתונאים בירושלים נגד רשות השידור | 26/01/2012
מספר תיק: 24943-07-11
תובע: אגודת העיתונאים בירושלים | נתבע: רשות השידור

41. נג'יב מטר נגד רשות השידור | 30/01/2012
מספר תיק: 12921-01-11
תובע: נג'יב מטר | נתבע: רשות השידור

42. ואיל ג'יג'יני נגד רשות השידור | 30/01/2012
מספר תיק: 25381-11-10
תובע: ואיל ג'יג'יני | נתבע: רשות השידור

43. קיבוץ אורים ואח' נגד רשות השידור | 30/01/2012
מספר תיק: 8048-06
תובע: קיבוץ אורים ואח' | נתבע: רשות השידור

44. רשות השידור נגד כרמל זקון | 02/02/2012
מספר תיק: 52620-10-10
תובע: רשות השידור | נתבע: כרמל זקון

45. לני אורנשטיין נגד רשות השידור | 12/02/2012
מספר תיק: 31074-01-11
תובע: לני אורנשטיין | נתבע: רשות השידור

46. רשות השידור נגד יוסף ריאן | 13/02/2012
מספר תיק: 35512-01-10
תובע: רשות השידור | נתבע: יוסף ריאן

47. ענת רובינשטיין נגד רשות השידור | 14/02/2012
מספר תיק: 61824-01-12
תובע: ענת רובינשטיין | נתבע: רשות השידור

48. רשות השידור נגד אייל משה פלדמן | 08/04/2012
מספר תיק: ת"ת 59014-01-12
תובע: רשות השידור | נתבע: אייל משה פלדמן

49. רשות השידור נגד בנדט בורשטין | 15/04/2012
מספר תיק: תא"מ 24455-01-12
תובע: רשות השידור | נתבע: בנדט בורשטין

50. רשות השידור נגד מוחמד קעדאן | 17/04/2012
מספר תיק: תא"מ 44874-06-11
תובע: רשות השידור | נתבע: מוחמד קעדאן

51. משה גביש נגד רשות השידור | 17/04/2012
מספר תיק: ס"ע 56036-01-12
תובע: משה גביש | נתבע: רשות השידור

52. רשות השידור נגד מני מנשה שמואל | 07/05/2012
מספר תיק: ת"ת 52829-02-12
תובע: רשות השידור | נתבע: מני מנשה שמואל

53. דניאלה נעימי נגד רשות השידור | 10/05/2012
מספר תיק: בש"א 3438/12
תובע: דניאלה נעימי | נתבע: רשות השידור

54. רשות השידור נגד עמית אוזנה | 25/05/2012
מספר תיק: ת"ט 40075-12-11
תובע: רשות השידור | נתבע: עמית אוזנה

55. רשות השידור נגד יוסי ניסים רגב | 30/05/2012
מספר תיק: ת"ת 54260-05-12
תובע: רשות השידור | נתבע: יוסי ניסים רגב

56. רשות השידור נגד סמי אקעיק | 14/06/2012
מספר תיק: ת"ט 27838-03-12
תובע: רשות השידור | נתבע: סמי אקעיק

57. רשות השידור נגד סאיד חאג יחיא | 14/06/2012
מספר תיק: ת"ט 29055-03-12
תובע: רשות השידור | נתבע: סאיד חאג יחיא

58. רשות השידור נגד עזאם תחסין | 14/06/2012
מספר תיק: ת"ט 27434-03-12
תובע: רשות השידור | נתבע: עזאם תחסין

59. רשות השידור נגד טאלב שיך יוסף | 14/06/2012
מספר תיק: ת"ט 27882-03-12
תובע: רשות השידור | נתבע: טאלב שיך יוסף

60. רשות השידור נגד עלי אבו עיטה | 14/06/2012
מספר תיק: ת"ט 27889-03-12
תובע: רשות השידור | נתבע: עלי אבו עיטה

61. רשות השידור נגד עבד אללה עבד אל קאדר | 14/06/2012
מספר תיק: ת"ט 27665-03-12
תובע: רשות השידור | נתבע: עבד אללה עבד אל קאדר

62. רשות השידור נגד מוחמד אבו עיטה | 14/06/2012
מספר תיק: ת"ט 27401-03-12
תובע: רשות השידור | נתבע: מוחמד אבו עיטה

63. רשות השידור נגד נועה עגור | 21/06/2012
מספר תיק: ת"ט 45084-10-11
תובע: רשות השידור | נתבע: נועה עגור

64. רשות השידור נגד חכם שיך יוסף | 21/06/2012
מספר תיק: ת"ט 27746-03-12
תובע: רשות השידור | נתבע: חכם שיך יוסף

65. רשות השידור נגד שאדי מסארוה | 21/06/2012
מספר תיק: ת"ט 28870-03-12
תובע: רשות השידור | נתבע: שאדי מסארוה

66. רשות השידור נגד מחמד אקעיק | 21/06/2012
מספר תיק: ת"ט 28744-03-12
תובע: רשות השידור | נתבע: מחמד אקעיק

67. רשות השידור נגד מועתז חאג' יחיא | 21/06/2012
מספר תיק: ת"ט 27795-03-12
תובע: רשות השידור | נתבע: מועתז חאג' יחיא

68. רשות השידור נגד רונן מנחם ביטמן | 10/07/2012
מספר תיק: ת"ת 4292-05-12
תובע: רשות השידור | נתבע: רונן מנחם ביטמן

69. רשות השידור נגד צפורה מימון | 16/07/2012
מספר תיק: תא"מ 7585-12-11
תובע: רשות השידור | נתבע: צפורה מימון

70. רשות השידור נגד ליאור בשארי | 24/07/2012
מספר תיק: תא"מ 9220-12-11
תובע: רשות השידור | נתבע: ליאור בשארי

71. אלי לפיד נגד רשות השידור | 05/08/2012
מספר תיק: תע"א 8172-08
תובע: אלי לפיד | נתבע: רשות השידור

72. מאיר חיימי נגד רשות השידור | 07/08/2012
מספר תיק: ס"ע 26056-01-11
תובע: מאיר חיימי | נתבע: רשות השידור

73. רשות השידור נגד מוטי מלכאן | 08/08/2012
מספר תיק: תא"מ 52388-09-11
תובע: רשות השידור | נתבע: מוטי מלכאן

74. רשות השידור נגד עו"ד יצחק יונגר | 21/09/2012
מספר תיק: רע"א 6735/07
תובע: רשות השידור | נתבע: עו"ד יצחק יונגר

75. רשות השידור נגד מדינת ישראל | 24/09/2012
מספר תיק: בש"פ 4275/07
תובע: רשות השידור | נתבע: מדינת ישראל

76. נגד רשות השידור | 15/10/2012
מספר תיק: קיבוץ אורים
תובע: ואח' | נתבע: רשות השידור

77. אגודת העיתונאים בירושלים נגד רשות השידור | 25/10/2012
מספר תיק: אגודת העיתונאים
תובע: אגודת העיתונאים בירושלים | נתבע: רשות השידור

78. רשות השידור נגד יחיאל עדני | 31/10/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: יחיאל עדני

79. רשות השידור נגד זאודנש מלסה | 31/10/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: זאודנש מלסה

80. רשות השידור נגד גמיל אבו מוך | 31/10/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: גמיל אבו מוך

81. רשות השידור נגד ראיד מחאמיד | 31/10/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: ראיד מחאמיד

82. רשות השידור נגד עפיף אבו טועמה | 01/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: עפיף אבו טועמה

83. רשות השידור נגד חיים צארום | 01/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: חיים צארום

84. רשות השידור נגד יונס ג'בארין | 01/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: יונס ג'בארין

85. רשות השידור נגד עבד אלרחמאן קשוע | 02/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: עבד אלרחמאן קשוע

86. רשות השידור נגד ראניה ג'בארין | 02/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: ראניה ג'בארין

87. רשות השידור נגד אשרף אבו-מוך | 02/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: אשרף אבו-מוך

88. רשות השידור נגד מופיד אבו טועמה | 02/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: מופיד אבו טועמה

89. רשות השידור נגד אחמד מחאמיד | 03/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: אחמד מחאמיד

90. רשות השידור נגד מוסטפא אגבאריה | 04/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: מוסטפא אגבאריה

91. רשות השידור נגד יצחק כהן | 04/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: יצחק כהן

92. רשות השידור נגד כרם אגבאריה | 04/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: כרם אגבאריה

93. רשות השידור נגד מחמוד מחאמיד אלעאל | 04/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: מחמוד מחאמיד אלעאל

94. רשות השידור נגד תייסיר כמאל | 04/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: תייסיר כמאל

95. רשות השידור נגד מוחמד באדוסי | 05/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: מוחמד באדוסי

96. רשות השידור נגד ישראל יונה | 05/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: ישראל יונה

97. רשות השידור נגד מחמוד מחאג'נה | 05/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: מחמוד מחאג'נה

98. רשות השידור נגד סמאר עאלם | 05/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: סמאר עאלם

99. רשות השידור נגד אבנר כהן | 05/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: אבנר כהן

100. רשות השידור נגד מוחמד מחאמיד | 05/11/2012
מספר תיק:
תובע: רשות השידור | נתבע: מוחמד מחאמיד